Меню

232 | 2017-08-10

Голова райдержадміністрації звітує про проведену роботу у 2015 році

Звіт голови районної державної адміністрації Цимбалістої Н.М. щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету району за 2015 рік, рішень ради із зазначених питань та здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень

 

Протягом 2015 року структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установами, організаціями та підприємствами району, районною, міською, селищною та сільськими радами здійснювались заходи, які були спрямовані на виконання завдань програми соціально-економічного та культурного розвитку Рогатинського району.

 

Виконання надходжень до бюджетів всіх рівнів

За 2015 рік забезпечено виконання уточнених планових показників загального фонду бюджету району на 120,7 %. При плані надходжень 33375,7 тис.грн. надійшло 40296,9 тис. грн. ( зверхпланово поступило 6921,2 тис.грн.).

В структурі доходів бюджету району найбільшу питому вагу складає податок на доходи фізичних осіб – 46,0 %. За 2015 рік надходження цього податку склали 18926,2 тис.грн. або 117,2 % до уточненого плану і на 4223,9 тис.грн. більше відповідного періоду минулого року.

Суттєвим джерелом доходів місцевих бюджетів є плата за землю, якої за звітний період надійшло 9460,8 тис. грн. і на 2421,4 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року.

До спеціального фонду бюджету району за 2015 рік надійшло податків і зборів в сумі 2069,9 тис. грн., що становить 214,7 % до уточненого плану на відповідний період і на 354,3 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року.

За 2015 рік забезпечено виконання планових показників по доходах районного бюджету на 117,7 %. При плані доходів 16173,7 тис. грн. фактично надійшло 19041,4 тис.грн.(+ 2867,7 тис.грн.). В порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи до районного бюджету за звітний період збільшились на 30,0 %.

Станом на 01.01.2016 року забезпечено надходження до зведеного бюджету в сумі 79586,5 тис.грн. До Державного бюджету за 2015 рік надійшло доходів в сумі 33354,9 тис.грн., що становить 111,3 % до минулого року.

 

Промисловість

Промисловий комплекс Рогатинського району представлений основними 19 підприємствами харчової, деревообробної, хімічної галузі, виробництва іншої неметалевої продукції, добувної промисловості, постачання електроенергії, газу, водопостачання та каналізації.

За січень-листопад 2015 року промисловими підприємствами району реалізовано продукції (товарів, послуг) на 486,7 млн.грн., що склало 1,6% загальнообласного показника. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення району склав 11533,4 грн.

92,0 % в загальному обсязі реалізованої продукції займала продукція, яку реалізовано в межах України, 8,0% - за її межами.

 

Агропромисловий розвиток

Обсяг валової продукції сільського господарства за 2015 рік склав 287,4 млн.грн. або 91,7 відсотка до попереднього року. Зменшення обсягу валової продукції відбулося в результаті скорочення поголів’я птиці на 232785 гол. проти минулого року, що призвело до зменшення виробництва яєць на 39994 тис. штук.

Рослинництво. В галузі рослинництва працювало 95 сільгосппідприємств різних форм власності.

Одними із найбільших сільгосппідприємств в районі є ТзОВ «Захід Агро МХП», де засіяно 8827 га ріллі (34,6 % від площі засіяної сільгосппідприємствами (25455 га), ТзОВ « Уїзд» - 1780 га (7,8%), ТзОВ АФ « Світанок» - 1597 га ( 6,2 % ) . ТзОВ «Пуків Агро» -1665 га (6,5%) , ФГ «Тиблевич» -1193 га (4,7 %) , ФГ «Персей Агро» -1351 га (5,3%), ФГ « Фруктово-Трейд» - 1302 га ( 5,1%).

Станом на 1 січня 2016 року по всіх категоріях господарств одержано валовий збір зернових 126846 т при середній врожайності 57,8 ц/га, в тому числі озимої пшениці 54674 т на площі 10012 га при середній врожайності 54,3 ц/га.

Найвищої врожайності в умовах 2015 року досягнуто в ТзОВ «Захід Агро МХП» - 62,7 ц/га, СГВК ім. Грушевського - 58,0 ц/ га , ФГ «Фруктово-Трейд» - 59,8 ц/га, ТзОВ «Уїзд» - 55,2 ц/га.

По всіх категоріях господарств під урожай 2016 року посіяно 9780 га озимих зернових , в тому числі 6311 га - по сільськогосподарських підприємствах, з них: озимої пшениці – 4058 га, озимого ячменю – 2248 га, озимого жита – 5 га.

Крім того , господарствами району посіяно 6801 га озимого ріпаку.

Тваринництво. Станом на 01.01.2016 року в сільгосппідприємствах району налічувалось 2161 голів великої рогатої худоби, що на 413 голів більше проти минулого року, в тому числі 634 голів корів або на 170 голів більше проти відповідного періоду минулого року (на 36,6 %).

За 2015 рік сільськогосподарськими підприємствами району вироблено 14252 ц молока, реалізовано на забій у живій масі сільськогосподарських тварин всіх видів 68368 ц , одержано 2647 ц валового приросту ВРХ та 46806 ц свиней.

В районі функціонує два фермерських господарства, які утримують поголів’я великої рогатої худоби м’ясного напрямку продуктивності, а саме: фермерське господарство «Тиблевич» утримує 425 голів великої рогатої худоби, що на 212 голів більше проти минулого року, в тому числі 220 корів м’ясного напрямку продуктивності. Фермерське господарство «ТОРО» утримує 514 голів ВРХ, що на 210 голів більше проти минулого року. ФГ «ТОРО» відновлює галузь вівчарства. Станом на 01.01.2016 року тут утримується 351 гол. овець, в тому числі 165 вівцематок, за цей період одержано 157 голів приплоду.

Стабільно здійснює свою виробничо-господарську діяльність ТзОВ «Росан-Агро». Станом на 1 січня 2016 року поголів’я свиней на підприємстві становило 24421 гол., що на 991 голову більше проти минулого року, чисельність свиноматок становить 1726 голів. Тут вирощено 44833 ц свинини, реалізовано на забій в живій масі 42282 ц м’яса та одержано 49690 голів приплоду поросят або збільшено цей показник до минулого року на 4018 голів.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності Рогатинського району за січень–вересень 2015 р. склали 4,6 млн.дол.США, імпорту – 3,9 млн.дол.США. Проти відповідного періоду попереднього року обсяги експорту збільшилися на 7,1%, імпорту – на 43,4%.

Питома вага району в загальнообласних обсягах експорту товарів склала 1,7%, імпорту – 1,9%.

Партнерами у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 32 країн світу.

Майже 80% експортного потоку з району було направлено до Туреччини, Саудівської Аравії, Білорусі, Німеччини, Словаччини та Австрії. За межі країни переважно відвантажували деревину і вироби з деревини, зернові культури, чорні метали та продукцію хімічної і пов’язаних з нею галузей промисловості.

З Болгарії, Польщі, Німеччини та Угорщини надійшло близько 80% обсягів імпорту району. Основу надходжень з-за меж країни складали механічні машини, пластмаси, полімерні матеріали та продукція хімічної і пов’язаних з нею галузей промисловості.

 

Інвестиційна та будівельна діяльність

Станом на 31 грудня 2015р. в економіку району іноземними інвесторами з 11 країн світу вкладено 26,6 млн.дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), з них у 2015р. – 75,9 тис.дол.США у вигляді майна і грошових внесків. Зменшення акціонерного капіталу у 2015р. становить 862,3 тис.дол.США, в основному, за рахунок курсової різниці.

Лідерами серед інвесторів залишаються нерезиденти Польщі, частка вкладень яких становить понад 98% загального обсягу інвестицій.

Найбільш інвестиційно привабливими для іноземних інвесторів є підприємства сільського, лісового та рибного господарства, куди спрямовано 97,5% іноземного капіталу.

Частка прямих іноземних інвестицій, зосереджених в районі, становить 3,2% загальнообласного показника, що відповідає 3 місцю серед міст та районів області.

За підсумками п’ятого обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування при співфінансуванні із обласного, місцевих бюджетів, коштів громад та інвесторів в районі завершується впровадження 6 проектів (5 – завершено роботи, 1 – роботи завершуються), загальною вартістю 920,395 тис.грн. («Створення умов для сучасного та ефективного надання послуг жителям села Долиняни (ремонт ФАПу)», «Енергозберігаючі заходи шляхом заміни застарілих віконних блоків Кліщівнянської ЗОШ І-ІІ ступенів (заміна вікон в школі)», «Реалізація проекту енергозбереження в клубі села Верхня Липиця (ремонт клубу)», «Енергозберігаючі технології в будинку культури села Жовчів», «Заміна вікон та перекриття даху приміщення клубу села Вербилівці (заміна вікон в клубі)», «Заміна вікон і дверей в соціально-культурному центрі в селі Чернів»). З початку року для виконання робіт на об’єктах профінансовано 889,395 тис.грн.: 450,0 тис.грн. – кошти обласного бюджету, 84,0 тис.грн. – кошти районного бюджету, 346,395 тис.грн.- кошти сільських бюджетів, 9,0 тис.грн. – інші джерела.

За січень–вересень 2015 р. у розвиток економіки району вкладено 34,234 млн.грн. капітальних інвестицій (0,8% до загального обсягу капітальних інвестицій по області) проти 23,451 млн.грн. за січень-вересень 2014 року.

У розрахунку на одну особу населення району освоєно 809,3 грн. капітальних інвестицій проти 546,6 грн. за січень-вересень 2014 року.

На території району прийнято в експлуатацію підприємство з виробництва комбікормів, майстерню, місцеві трубопроводи для транспортування газу.

 

Адміністративні послуги

З метою створення належних умов надання адміністративних послуг в районі функціонує центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Відповідно до Положення про ЦНАП, затвердженого розпорядженням райдержадміністрації від 15.04.2014 року №108 дозвільний центр є складовою частиною ЦНАПу.

Протягом року надано 11324 адмінпослуги (послуги міграційної служби- 5100, Держземагенства - 6200, послуги дозвільного характеру - 24).

 

Земельні відносини

У 2015 році з метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів за рахунок плати за землю з обласного бюджету було виділено 70 тис. грн. на поновлення нормативної грошової оцінки земель в межах населених пунктів району. Станом на 01.01.2016 року укладено договори для поновлення нормативної грошової оцінки з шістьма сільськими радами району, які включають 18 населених пунктів (сіл).

У відповідності з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014р. №523-р фізичним та юридичним особам через Центр надання адміністративних послуг надано:

 • 1872 довідки про нормативну грошову оцінку земельних ділянок для переоформлення прав на земельні ділянки на підставі цивільно-правових угод або в порядку спадкування;

 • 215 довідок з державної статистичної звітності про наявність земель, їх розподіл за власниками, користувачами, угіддями (форми №6-зем) до проектів відведення земельних ділянок;

 • зареєстровано в Державному земельному кадастрі 1117 земельних ділянок;

 • 1382 витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки для переоформлення прав на земельні ділянки на підставі цивільно-правових угод або в порядку спадкування.

На території району з метою забезпечення земельними ділянками учасників АТО та сімей загиблих учасників зарезервовано 53,36 га землі, в тому числі:

 • 17,36 га для будівництва та обслуговування житлового будинку;

 • 25,0 га для ведення особистого селянського господарства;

 • 11 га для ведення садівництва.

Рогатинською міською радою видано сім дозволів учасникам АТО на виготовлення проектів відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку (по 0,08 га кожна). Головним управлінням Держгеокадастру в Івано-Франківській області надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2 га, розташованої за межами населеного пункту, в с. Козарі Козарівської сільської ради для ведення особистого селянського господарства.

 

Енергоефективність та енергозбереження

З метою економії енергоносіїв промисловими підприємствами та установами району впроваджувались енергоефективні та енергозберігаючі заходи.

Так, ДП МК «Росана» за власні кошти встановлено два твердопаливні котли (на дровах) загальною потужністю 2,0 мВт, що дасть змогу скоротити споживання природного газу на 300 тис. м3. В центральній районній лікарні введено в експлуатацію котельню з використанням альтернативного виду палива (дрова) за благодійні кошти ТОВ «Біоальтернатива» загальною потужністю 1,0 мВт, що дасть змогу скоротити споживання природного газу на 200 тис. м3.

Проведено реконструкцію котельного обладнання із заміною газових котлів на твердопаливні в Рогатинському державному аграрному коледжі за кошти ТОВ «Альтеренерджі Рогатин» потужністю 0,8 мВт, що дасть змогу скоротити споживання природного газу на 75,0 тис. м3, ДП «Санаторій «Черче» потужністю 0,63 мВт, що дасть змогу скоротити споживання природного газу на близько 150,0 тис. м3 .

 

Житлово-комунальне господарство та житлове будівництво

ДП «Рогатин-Водоканал» за кошти міського бюджету проведено робіт на загальну суму 396,683 тис. грн., в т.ч.: капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. Івана Франка, протяжністю 50 м, капітальний ремонт із заміною металевих труб на поліетиленові водопровідних мереж по вул. Шашкевича в м. Рогатин, протяжністю 520 м, заміну окремої аварійної ділянки водопроводу Добринів-Рогатин, протяжністю 30 м, завершуються роботи з влаштування автоматизованої системи оптимізації тиску води у водопровідних мережах м. Рогатин.

КП «Рогатинське будинкоуправління» проведено капітальний ремонт наявного житлового фонду, який знаходиться в комунальній власності м. Рогатина, на загальну суму 121,536 тис. грн. (кошти міського бюджету та кошти підприємства).

У 2015 році на виконання регіональної цільової програми зовнішнього освітлення селищних та сільських населених пунктів області на 2013-2015 роки встановлено 30 світильників вуличного освітлення в с. Черче на суму 32,0 тис. грн., з них 24,0 тис.грн. - кошти обласного бюджету, 8,0 тис.грн.- сільський бюджет.

За січень–вересень 2015 р. у Рогатинському районі прийнято в експлуатацію 10 приватних будинків загальною площею 2,8 тис.м2, у тому числі у сільській місцевості – 3 будинки на 730 м2. Порівняно з січнем–вереснем 2014р. загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у районі збільшилась на 14,3%, у сільській місцевості – на 16,6%.

Середній розмір помешкання склав 165 м2 проти 112 м2 по області.

 

Дорожньо-транспортна інфраструктура

Філія «Рогатинська ДЕД» в Рогатинському районі обслуговує 323,4 км автомобільних доріг загального користування :

76,0 км автодоріг державного значення:

Мукачеве – Львів - 29,7 км

Стрий – Тернопіль – Знам’янка - 33,1 км

Куровичі – Рогатин - 13,2 км

247,4 км - місцевого значення.

А також 73 мости протяжністю 1039 м. п. та 3846 м.п. труб .

Протягом 2015 року за рахунок коштів з державного та обласного бюджетів виконано робіт на загальну суму 4464,2 тис.грн.:

- поточний середній ремонт а/д Мукачеве-Львів -327,2 тис.грн (тротуари в м. Рогатин);

- експлуатаційне утримання доріг:

державного значення (Мукачеве – Львів, Стрий -Тернопіль – Знам’янка, Куровичі – Рогатин) – 2841,6 тис.грн.;

місцевого значення - 1295,4 тис.грн.

Проведено ремонтних робіт по угодах на суму 1437,6 тис.грн..

За рахунок коштів обласного бюджету (900,0 тис.грн.) розпочато капітальний ремонт дорожнього полотна по вул. Шашкевича в м. Рогатині.

 

Лісове господарство

За 2015 рік ДП «Рогатинський лісгосп» реалізувало продукції на загальну суму 15997 тис. грн., що на 54,2% більше в порівнянні з минулим роком, в тому числі на експорт - на суму 7116 тис. грн., що становить 138,4% до минулого року.

Реалізація продукції на 1 га загальної площі земель, які перебувають у постійному користуванні, за 2015 рік склала 1065 грн. (за січень-грудень 2014 року – 691,7 грн.).

Протягом 2015 року заготовлено 31,35 тис. м3 і реалізовано 31,45 тис. м3 деревини проти 30,47 тис.м3 заготовленої та 29,35 тис. м3 реалізованої деревини за 2014 рік, в тому числі на внутрішній ринок - 24,88 тис. м3 на суму 8881 тис. грн., на експорт – 6,57 тис. м3 на суму 7116 тис. грн.

Від рубок головного користування заготовлено 17,5 тис.м3 деревини.

За 2015 рік рубки формування і оздоровлення лісу підприємством проведено на площі 1037 га, при плані 591 га. В тому числі рубки догляду в молодняках проведено на площі 132 га, при плані 131 га.

Внаслідок проведення зазначених заходів заготовлено 1,905 тис.м ліквідної деревини, в т.ч. ділової – 2,723 тис. м3 (із запланованої ліквідної деревини – 10,0 тис. м3 та ділової – 2,79 тис.м3).

Площа суцільних зрубів – 33,9 га.

Лісовідновлювальні роботи проведено на площі 41,5 га, з них: природне відновлення - 25 га, посадка лісових культур - 16,5 га.

Вибірково-санітарні рубки проведено на площі 413 га, заготовлено 7473 тис.м3 ліквідної деревини.

Очисток від захаращеності проведено на площі 177 га, заготовлено 632 тис.м3 ліквідної деревини.

 

Автотранспортне обслуговування

В районі на ринку пасажирських перевезень у приміському внутрішньорайонному сполученні основним перевізником працювало ПрАТ «Рогатинавто». Автопідприємство обслуговує 8 міжобласних маршрутів, 16 міжміських внутріобласних та 16 приміських маршрутів. ПрАТ «Рогатинавто» автобусним сполученням забезпечує 76 населених пунктів району, що становить 85% від загальної кількості населених пунктів в районі.

Станом на 01.01.2016 року перевізнику ПрАТ «Рогатинавто» відшкодовано 530,8 тис.грн. за пільгове перевезення пасажирів із запланованих 595,1 тис.грн., що становить 89,2 %.

 

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, за попередніми даними, на 1 січня 2016 року становила 41,4 тис. осіб, з них 9,3 тис. осіб проживали у міських поселеннях та 32,1 тис. – у сільській місцевості. У 2015 році чисельність населення зменшилась на 485 осіб, в основному, за рахунок природного скорочення (на 483 особи).

Упродовж року в районі зареєстровано 348 живонароджених та 831 померлого (у 2014 році – 408 та 890 відповідно). Серед померлих – 2 дітей у віці до одного року. До району прибуло 603, вибуло 605 осіб.

Оплата праці

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, зайнятих на підприємствах, в установах, організаціях (з кількістю працівників 10 і більше осіб) Рогатинського району у січні–вересні 2015 року становила 2404 грн. і перевищила в 1,7 раза рівень мінімальної заробітної плати (з 1 вересня 2015 р. – 1378 грн.). Порівняно з січнем–вереснем 2014 року заробітна плата збільшилась на 9,7%.

Здійснюється щотижневий моніторинг стану погашення заборгованості із виплати заробітної плати підприємствами району.

Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, організацій станом на 1 січня 2016 р. відсутня.

За звітний період проведено 6 засідань робочої групи при райдержадміністрації з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення та 5 засідань тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

 

Ринок праці та зайнятість населення

Чисельність незайнятого населення, яке перебувало на обліку з метою працевлаштування у 2015 році становила 2216 осіб, статус безробітного мали 1524 не зайняті громадяни.

За сприянням районного центру зайнятості на вільні та новостворені робочі місця працевлаштовано 1078 незайнятих та безробітних громадян. З числа працевлаштованих 31 особа працевлаштована на нові робочі місця з наданням роботодавцям компенсації єдиного соціального внеску, 18 осіб – шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності.

В громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 660 безробітних громадян. Професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації проходили 335 безробітних громадян, після проходження навчання 326 осіб працевлаштовані.

Якщо на початок 2015 року на обліку перебувало 567 зареєстрованих безробітних, та на кінець року кількість безробітних становила 545 осіб, з яких 473 особи отримували допомогу по безробіттю.

Рівень зареєстрованого безробіття станом на 31.12.2015 року становив 2,19 відсотка працездатного населення у працездатному віці.

 

Соціальний захист та пенсійне забезпечення

Протягом звітного періоду за призначенням державних соціальних допомог та житлових субсидій звернулося 11323 громадян ( в т. ч. житловими субсидіями – 7435).

З початку року нараховано державних соціальних допомог на суму 47721,3 тис.грн., профінансовано на суму 47721,3 тис.грн. Заборгованості станом на 01.01.2016 року немає.

Нараховано житлових субсидій на суму 52196,1 тис.грн.

За даними Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків на обліку перебуває 15003 пільговики, на кожного з яких заведена персональна облікова картка.

З початку року з державного бюджету на відшкодування витрат за надані пільги пільговим категоріям громадян на житлово-комунальні послуги профінансовано 8526,8 тис.грн., на послуги електрозв’язку – 123,2 тис.грн., на проїзд в приміському автомобільному та залізничному транспорті загального користування – 546,5 тис.грн., 14 особам одноразову грошову допомогу на загальну суму 6,6 тис.грн.

З місцевого бюджету виплачено надбавку до пенсії учасникам бойових дій ОУН-УПА на суму 159,4 тис.грн. (кошти місцевого – 79,7 тис.грн. та обласного – 79,7 тис.грн. бюджетів), на надання пільг учасникам бойових дій ОУН-УПА профінансовано 146,0 тис.грн., інвалідам по зору І та ІІ груп, інвалідам з дитинства та учасникам АТО – 138,0 тис.грн., 159 особам одноразову грошову допомогу з місцевого бюджету на загальну суму 64,4 тис.грн., з обласного бюджету виплачено одноразову грошову допомогу на поховання учасників бойових дій – 1,7 тис.грн.

Сім’ям загиблих учасників АТО Білоуса А.М. та Югана І.В. за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та інших джерел фінансування надано одноразову грошову допомогу на загальну суму 1451,4 тис.грн. та придбано житло.

У відділення поштового зв’язку та банківські установи перераховано кошти для виплати одноразової грошової допомоги 2264 ветеранам війни на суму 668,4 тис.грн.

Проведено виплату готівки для придбання твердого палива та скрапленого газу 292 пільговикам на суму 231,3 тис.грн.

На обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації перебуває 183 особи потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, яким за звітний період нараховано компенсаційних виплат на суму 381,0 тис.грн.

Ведеться реєстр щодо осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, та які тимчасово проживають на території району. На території району проживає 28 осіб, з них 17 осіб уклали договори на тимчасове безоплатне користування житлом.

Протягом 2015 року управлінням Пенсійного фонду в районі забезпечено своєчасну виплату пенсій. Загальна сума видатків за 2015 рік склала 226,16 млн. грн., що більше проти відповідного періоду минулого року на 4,1 млн. грн.

Станом на 01.01.2016 року на обліку перебувало 15324 одержувачі пенсій. За звітний період за принципом «єдиного вікна» прийнято 11118 осіб. За результатами розгляду звернень громадян призначено пенсії 482 особам, проведено перерахунок пенсій 696 особам, проведено виплати допомоги на поховання та недоодержаної пенсії 1165 особам. Розмір середньої пенсійної виплати склав 1363,29 грн.

В районі за 2015 рік забезпечено надходження власних доходів бюджету фонду в сумі 1585,3 тис. грн. адміністрування яких перебуває у віданні Пенсійного фонду.

 

Освіта

В районі у 2015/2016 навчальному році функціонує 54 загальноосвітні навчальні заклади, в яких навчається 3612 дітей (2014/2015 – 55 закладів, 3682 дітей), з них 7 – навчально – виховних комплексів (142 дошкільнят), а також 2 – позашкільні заклади (723 дітей) та 8 – дошкільних закладів (392 вихованці). Контингент учнів щороку зменшується, що суттєво впливає на формування бюджету, адже кошти виділяють з розрахунку на одного учня. Формульний підхід до формування бюджету не дозволяє забезпечити фінансування всіх статей видатків.

Бюджет галузі на 2015 рік складав 76102,8 тис. грн. Станом на 01.01.2016 року профінансовано 74875,7 тис.грн.

Основною складовою видатків бюджету була заробітна плата – 59656,4 тис. грн., що становило 78,4 % від усієї суми. За 2015 рік профінансовано 59655,9 тис.грн.

Важливим питанням є організація харчування учнів 1- 4 класів та дітей – сиріт, які перебувають під опікою і дітей з малозабезпечених сімей. В кошторисі видатків передбачено 3177,1 тис. грн., використано – 2729,1 тис. грн. (вартість харчування учнів 1-4 класів - 7 грн., дітей пільгових категорій - 10 грн., дітей учасників АТО – 7 грн.), з них: 166,3 тис.грн.- кошти сільських бюджетів, 93,9 тис.грн. – кошти ТзОВ «Захід Агро МХП», 4,0 тис.грн. – інші організації.

На виконання заходів районної Програми «Діти України» використано 38,0 тис. грн. із передбачених 40,0 тис. грн. Для дітей-сиріт, яким виповнилось 18 років передбачено та профінансовано 27,2 тис.грн.

Для підготовки навчальних закладів району до роботи в осінньо-зимовий період використано 145,1 тис.грн., зокрема, на технічне обслуговування котелень, повірку лічильників у котельнях, послуги з обстеження технічного стану димових та вентиляційних каналів, наладку автоматики, чистку димоходів.

З метою покращення матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів району профінансовано субвенцію з обласного бюджету в сумі 1786,0 тис.грн. на придбання меблів, літератури, капітальний ремонт даху, навчальних закладів, дошкільної групи, заміну вікон, облаштування внутрішніх туалетів для 23 навчальних закладів району (м.Рогатин, с.Черче, с.Жовчів, с.Васючин, с.Добринів, с.Липівка, с.Бабухів, с.Козарі, с.Конюшки, с.Верхня Липиця, с.Лучинці, с.Помонята, с.Сарники, с.Путятинці, смт.Букачівці, с.Воскресинці, с.Черче, с.Долиняни, с.Княгиничі, с.Пуків), кошти районного бюджету (55,5 тис.грн.) на заміну дверей, придбання вікон в 2 навчальних закладах, придбання комп’ютерів для бухгалтерії відділу освіти та субвенцію з сільських бюджетів в сумі 172,193 тис.грн. на встановлення вікон, облаштування внутрішніх туалетів, капітальний ремонт даху, придбання ігрового майданчика, мікрофонів, помпи та водонагрівача, встановлення огорожі в 12 навчальних закладах району (с.Підгороддя, с.Козарі, с.Фрага, с.Сарники, с.Дички, с.Руда, с.Конюшки, с.Потік, с.Чагрів, с.Княгиничі, с.Верхня Липиця, с.Нижня Липиця).

Розпочато капітальний ремонт системи опалення у Рогатинській спеціалізованій ЗОШ І-ІІІ ст. №1. У 2015 році з обласного бюджету виділено та освоєно 600,0 тис. грн. (загальна вартість відповідно до кошторису - 2124,559 тис. грн.).

Станом на 01.01.2016 року за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку виконувались роботи щодо капітального ремонту ЗОШ в с.Черче Рогатинського району Івано-Франківської області - заміна вікон і дверей та утеплення фасаду на загальну суму 805,850 тис. грн.

Проведено облаштування приміщень під дошкільні групи у Бабухівській, Козарівській, Липівській ЗОШ І-ІІ ст. та із 01 грудня 2015 року реорганізовано вищевказані школи у навчально-виховні комплекси. Відкрито три різновікових групи по 25 вихованців у кожному комплексі.

 

Охорона здоров’я

В районі функціонує 60 закладів охорони здоров’я , з них :

 • центральна районна лікарня з поліклінікою на 500 відвідувань в зміну і стаціонаром на 205 ліжок, в т.ч. 6 реанімаційних ліжок.

 • Букачівська міська лікарня з поліклінікою на 50 відвідувань в зміну і стаціонаром на 20 ліжок.

 • 12 сільських лікарських амбулаторій, в тому числі 10 амбулаторій лікаря загальної практики-сімейної медицини.

 • 46 фельдшерсько-акушерських пунктів.

Бюджет галузі на 2015 рік складав 35659,4 тис.грн., з них 29322,4 тис.грн. – на заробітну плату, що складає 82,2% від усієї суми.

За 2015 рік профінансовано 35500,4 тис. грн., з них на оплату праці працівників - 29307,1 тис.грн., а також проводились видатки на придбання медикаментів та перев’язувального матеріалу, продуктів харчування, за комунальні послуги та енергоносії.

За 2015 рік залучено 664,2 тис.грн. позабюджетних коштів.

Для покращення матеріально-технічної бази сільських закладів охорони здоров’я передавалась цільова субвенція із сільських бюджетів (Вербилівський, Добринівський, Княгиницький, Підгородянський, Світанківський, Чагрівський, Явченський сільські бюджети) на загальну суму 76,873 тис.грн.

Сільські заклади охорони здоров’я району укомплектовано виробами медичного призначення та медичним обладнанням за рахунок коштів обласного бюджету на загальну суму 253,670 тис.грн.

Проведено капітальний ремонт кардіологічного відділення ЦРЛ за кошти обласного бюджету на загальну суму 1 млн. 27 тис. 111 грн.

 

Культура

В районі функціонує 111 закладів культури: 51 бібліотека, 59 клубних закладів, дитяча школа мистецтв ім. Бориса Кудрика.

Бюджет галузі на 2015 рік складав 8171,9 тис.грн.. Основною складовою видатків бюджету є заробітна плата – 7610,7 тис. грн., що становить 93,1 % від усієї суми.

За 2015 року видатки на галузь культури становили 8085,3 тис. грн., з них на заробітну плату – 7607,3 тис. грн.

26 аматорських колективи носять звання «народний», 2– звання «зразковий», які гідно представляють наш регіон на місцевому, обласному, Всеукраїнському рівнях.

Протягом 2015 року проведено чимало заходів в закладах культури району, зокрема: районний фестиваль «Різдвяна розколяда», фестиваль «Великодний розмай на Рогатинщині», молодіжний фестиваль-конкурс української естрадної пісні «Опільські роси» та інші.

Проведено обласний відкритий фестиваль народної творчості «Пісні Опілля» за участю народних аматорських колективів Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської обл., Гала-концерт районного фестивалю духовної пісні.

Відбувся творчий звіт народних аматорських колективів хору «Сурма» міської ради

В бібліотеках-філіалах району організовувалися книжкові виставки до знаменних і пам’ятних дат, літературно-мистецькі вечори.

В 2015 році надійшло 613 книг подарункової літератури на суму 6,112 тис.грн. та 744 книги на суму 30,189 тис.грн. отримали бібліотеки з обмінного фонду Івано-Франківської ОУНБ ім.І.Франка.

Протягом 2015 року з метою зміцнення матеріально-технічної бази за рахунок різних джерел фінансування проведено ремонтні роботи в 12 клубних установах району (РБК, с.Верхня Липиця, с.Вербилівці, с.Добринів, с.Жовчів, с.Лопушня, с.Черче, с.Бабухів, с.Підгороддя, с.Потік, с.Діброва, с.Чернів), 5 бібліотеках (с.Долиняни, с.Дички, с.Залужжя, с.Підгороддя, центральна районна бібліотека), ДШМ ім.Б.Кудрика на загальну суму понад 1075,5 тис.грн.

 

Молодіжна та сімейна політика. Спорт

Протягом 2015 року проведено 31 районний захід, що сприяв соціальному становленню молоді, її національному, духовному та військово-патріотичному вихованню і формуванню здорового способу життя.

Під час оздоровчої кампанії 2015 року оздоровчими та відпочинковими послугами охоплено 859 дітей пільгових категорій району, що становить 21% від загальної чисельності дітей шкільного віку.

З 13 по 26 липня 2015 року в урочищі Брідки (с. Кліщівна) діяв пластовий наметовий вишкільний табір історичної стилізації «Світанкові віхи». Участь у вишколі взяло понад 160 дітей. У липні-серпні працював літній християнський табір недільної школи «Діти світла» (при церкві Різдва Пресвятої Богородиці, м. Рогатин), де відпочило 83 дітей. Проводиться робота з батьками та опікунами щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей з Рогатинського району та відправлення дітей у табори області та в Український дитячий центр «Молода гвардія» (м. Одеса).

В позаміському закладі оздоровлення та відпочинку дітей «Опілля» (с. Добринів) протягом V тематичних змін відпочинковими та оздоровчими послугами забезпечено 361 дитину із Івано-Франківської, Донецької, Луганської та Сумської областей.

Протягом оздоровлення особлива увага приділялася дітям із сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб. В 2015 році із 39 дітей даної категорії 7 оздоровлено за благодійні кошти філіалу Злученого українського американського допомогового комітету в Україні в таборі «Опілля», 9 дітей відпочивали у таборі «Сокіл» (Галицького р-ну), 2 – у Республіці Польща (кошти обласного бюджету).

На оздоровлення дітей в пришкільних таборах з денним перебуванням з бюджету відділу освіти профінансовано 84,0 тис. грн., на оздоровлення в таборах санаторного типу – 80,0 тис. грн., з районного бюджету 6,0 тис.грн. – вишкіл «Пласту», 1,3 тис.грн. – програма «Чорний ліс», 45,0 тис.грн. – спонсорські та батьківські кошти. Всього – 216,3 тис.грн.

Всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи охоплено 4,5 тис. осіб, що становить 10,5 відсотків від загальної кількості населення району.

Збірні команди Рогатинщини постійно беруть участь в обласних Спартакіадах та спортивних іграх області та посідають високі місця.

Підготовку спортивного резерву забезпечують дві дитячо-юнацькі спортивні школи, а саме: спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву відділу освіти райдержадміністрації та дитячо-юнацька спортивна школа обласної ради.

В районі діє Програма соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактики бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх на 2013-2016 роки. На виконання заходів Програми з районного бюджету у 2015 р. профінансовано 8,0 тис.грн.

На обліку в службі у справах дітей райдержадміністрації перебуває 61 дитина, позбавлена батьківського піклування, в тому числі – 12 дітей-сиріт, 25 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. В сім’ях опікунів, піклувальників виховується 46 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Функціонує 2 прийомні сім’ї, в яких виховується 2 дітей.

Станом на 01.01.2016 року 1 дитині надано статус дитини-сироти та 7 дітям надано статус дитини, позбавленої батьківського піклування, яких влаштовано у сімейні форми виховання дітей – усиновлення, опіка.

Проведено рейди-перевірки умов виховання та утримання дітей в сім’ях опікунів (піклувальників), прийомних сім’ях, сім’ях усиновителів, сім’ях в яких діти опинились в складних життєвих обставинах.

Впродовж 2015 року Рогатинським РЦСССДМ виявлено 121 сім'ю (в них 253 дитини), які опинилися у складних життєвих обставинах та перебувають на обліку. Члени даних родин отримали 439 індивідуальних послуг соціального характеру. Під соціальним супроводом перебувало 17 сімей даної категорії, в яких виховується 31 неповнолітня дитина. Знято із соціального супроводу з позитивним результатом 15 сімей. За карткою отримувачів отримали послуги 284 сім’ї.

1 сім’ї учасника АТО придбано житло за співфінансування місцевого та обласного бюджетів та за сприяння ГІ «Поранені SOS».

Профілактика згубних звичок та пропаганда здорового способу життя здійснювалася у сім’ях, які опинились в складних життєвих обставинах - здійснено 43 виїзди в сільську місцевість, охоплено 56 населених пунктів району, проінспектовано 68 сімей різних категорій з цього питання. До профілактичних заходів залучено 535 дітей віком до 18 років, 348 молодих людей віком від 18 до 35 років.

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                                                    Надія Цимбаліста 

Голова РДА

Керівник апарату районної державної адміністрації

Стружанський Олег Степанович

Читати більше 


Тел. приймальні:
(03435) 24-300; т/ф 24-780


e-mail:  zagal @rohatyn.if.gov.ua

 

Портали

Курс валют

 

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини