Меню

173 | 2018-02-15

Звіт голови районної державної адміністрації П.С.Білінського за 2017 рік

ЗВІТ голови районної державної адміністрації П.С.Білінського щодо виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету району за 2017 рік, рішень ради із зазначених питань та здійснення районною державною адміністрацією делегованих повноважень

 

У відповідності до ст. 34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» подаю звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету району за 2017 рік, рішень ради із зазначених питань та здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень.

Звітний період для місцевого органу державної виконавчої влади дійсно був особливим та надзвичайно відповідальним. Його особливість полягала в тому, що 2017 рік для району повинен був стати стартовим для впровадження нових стандартів управління, концептуального визначення напрямків розвитку району, гармонізації діяльності місцевих структур державної виконавчої влади з органами місцевого самоврядування та інституціями громадянського суспільства. Адже за попередні роки ми так і не навчилися достатньо заробляти власних ресурсів, так і не сформували оптимальну бюджетну сферу, що девальвувало якість суспільних послуг, та привело до падіння рівня життя населення.

Тому у травні 2017 року, приступаючи до виконання своїх повноважень голови районної державної адміністрації, я взяв на себе зобов’язання особисто побачити перспективи розвитку району, визначити найголовніші стартові позиції, підпорядкувати їх реалізації наявні кадрові ресурси, організувати ділову співпрацю з районною радою та всіма органами місцевого самоврядування базового рівня району з тим, щоб наявний матеріальний, виробничий, соціальний, освітній, культурний, фінансовий та людський потенціал району спрямувати на його розвиток.

Головним нашим завданням 2017 року стало напрацювання можливостей та напрямків зміни інерційної природи життя району на новаторську, механізмом якої вбачалося включення всього наявного адмінуправлінського апарату у процеси саморозвитку району як адміністративно-територіальної одиниці. На перший щабель цього процесу було поставлено проблему поліпшення якості самого управлінського процесу, зміни підходів до постановки, розгляду та розвязання проблем соціально-економічного розвитку району, практичні кроки по сектораль-ному реформуванню найважливіших галузей господарської та бюджетної сфер.

Подаючи цей звіт, маю всі підстави стверджувати, що у звітному періоді ми домоглися найголовнішого- в управлінські структури району прийшло розуміння того, що наш район не є найгіршим в області - навпаки його потенціал серед сільських районів області є одним з найперспективніших. Перші кроки та дії підтверджують це. Зокрема, ми вперше в Україні розпочали (із залученням науковців) розробку Стратегії сталого розвитку аграрного сектору району, діяльність району щодо реформування медичного обслуговування населення ставиться у приклад в області, розпочато реформування освітньої галузі, закінчено збір інформації щодо запровадження безоплатного медикаментозного забезпечення найбільш вразливих верств населення району, запроваджено комплексну систему енергоефективності у бюджетній сфері, вжито серйозні заходи щодо розширення бази оподаткування плати за землю та інше.

Виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку

При прийнятті програми соціально-економічного розвитку на 2017 рік більшість заходів програми, поданих структурними підрозділами райдержадміністрації, носили декларативний характер, внаслідок чого протягом 2017 року із 108 заходів – 50 виконано, 32 виконано частково, 26 невиконано взагалі.

Протягом звітного періоду змінено підходи до організації та контролю за ходом виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку району. Загальні положення Програми конкретизовано робочими планами та рішеннями колегії з конкретно визначеними завданнями, термінами їх виконання та виконавцями.

При формуванні програми соціально-економічного розвитку на 2018 рік було враховано основні недоліки діючої програми та підготовлено на розгляд депутатського корпусу районної ради якісно повний та реалістичний проект програми.

Виконання повноважень в галузі фінансів та податків

Одним з найголовніших інструментів соціально-економічного розвитку є наявність власного фінансового ресурсу, який формується у районному бюджеті та бюджетах громад району. Такого ресурсу ми отримали 95 мільйонів 510,7 тисяч гривень, В порівнянні з минулим роком ці надходження збільшились на третину (36%), або на 24 мільйони 223,6 тисяч гривень.

За звітний період міжбюджетні трансферти склали 340627,9 тис.грн.

В структурі доходів бюджету району найбільшу питому вагу складає податок на доходи фізичних осіб – 48,8 %. За 2017 рік надходження цього податку склали 46 мільйонів 646,8 тисяч гривень, що на 16 мільйонів 47,4 тисяч гривень (52,4відс.) більше минулого року.

Суттєвим джерелом доходів місцевих бюджетів є плата за землю, якої за звітний період надійшло 18 мільйонів 502 тисячі гривень. Порівняно з 2016 роком цього доходу отримано на 2 мільйони 904,7 тисяч гривень більше.

Видатків загального та спеціального фондів бюджету району за 2017 рік проведено в сумі 449010,9 тис. грн., з яких видатків загального фонду – 427071,3 тис. грн., спеціального – 21939,6 тис. грн.

У загальній сумі видатків загального фонду видатки соціального спрямування становили 89,1 відс. або 381841,8 тис.грн., з яких на освіту припадало 32,8 відс. (125347,4 тис.грн.), на охорону здоров’я - 14,0 відс. (53558,8 тис.грн.), на соціальний захист та соціальне забезпечення - 49,8 відс. (190033,8 тис.грн.), культуру і мистецтво - 3,4 відс. (12901,8 тис.грн.). Основну питому вагу у загальному обсязі видатків загального фонду займали видатки на захищені статті бюджету – 413381,4 тис.грн. або 96,8 відс.

Чіткий план заходів з енергозбереження, постійний контроль за температурним режимом, дотримання заходів з економії енергоресурсів в установах та організаціях району забезпечили недопущення перевитрат коштів з районного бюджету.

У 2017 рокці від платників податків Рогатинського району до державного бюджету надійшло 103185,3 тис. гривень.

За рахунок вжитих заходів за 12 місяців 2017 року в рахунок погашення податкового боргу надійшло 1552,9 тис.гривень.

Виконання повноважень в галузі промисловості, інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності

Підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 96,6 млн.грн. капітальних інвестицій. Частка району у загальнообласному обсязі капітальних інвестицій склала 1,8%.

Вагому частку капітальних інвестицій (85,2% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи.

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 90,5% загального обсягу інвестицій. Частка коштів державного та місцевих бюджетів у загальному обсязі капітальних інвестицій становила 4%, коштів населення на будівництво житла - 2,4%.

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку району на 1 жовтня 2017 р. (за попередніми даними) становив 28,2 млн.дол. США (3,1% загальнообласного показника), що на 5% більше обсягів інвестицій на початок 2017р., у розрахунку на одну особу населення – 685,1 долара (по області – 669,2 дол.). За цим показником район посів 3 місце серед районів та міст обласного значення.

Інвесторами виступили 11 країн світу, основною з них є Польща (27,7 млн.дол. США або 98% обсягу прямих інвестицій в район).

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності Рогатинського району за 9 місяців 2017 р. склали 15,8 млн.дол. США, імпорту – 4,8 млн.дол. США. У порівнянні з 9 місяцями 2016 р. обсяги експорту та імпорту збільшилися відповідно у 2,5 раза та на 26,8%.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 11 млн.дол.США, коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 3,32. Питома вага Рогатинського району в загальнообласних обсягах експорту товарів склала 3,6%, імпорту – 1,1%.

За 2017 рік обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) склав 949,8 млн.грн. У розрахунку на одну особу населення району обсяг реалізованої промислової продукції склав 23,1 тис.грн. (в цілому по області – 34,4 тис.грн.).

Виконання повноважень в галузі сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

В галузі сільського господарства району працювало 116 сільгосппідприємств різних форм власності, включаючи 89 малих фермерських господарств.

В цілому аграрним сектором району забезпечено 53979 тонн валового виробництва зерна ранніх зернових і зернобобових культур, або в порівнянні з 2016 роком зросло на 38,2%, в тому числі озимої пшениці 38771 тонна, що також на 15 203 тонни (39,2 %) більше попереднього звітного року. Середня врожайність зернових по сільгосппідприємствах склала 60 ц/га.

Посівні площі сільськогосподарських культур по сільськогосподарських підприємствах району в 2017 році склали 25019 га. Під зерновими та зернобобовими культурами – 17354 га або 45%, з них 11283 га (65 %) – озимі зернові.

Хлібороби району заклали добру основу під урожай 2018 року. По всіх категоріях господарств району посіяно озимих зернових 8942 га.

Станом на 1 січня 2018 року в сільськогосподарських підприємствах району утримувалося 3693 голови великої рогатої худоби, що на 1174 голови більше проти попереднього звітного періоду (на 46,6%).

Покращення кормової бази та дотримання технологічних процесів у тваринництві дали можливість довести валове виробництво молока до 2322 тонн. Протягом 2017 року реалізовано на забій (у живій масі) худоби та птиці 8024,7 тонн, що на 10,0% більше проти минулого року.

На початок року в районі утримувалось 22,9 тис. голів свиней, що на 1103 голови більше проти 2016 року. В тому числі в ТзОВ «Росан-Агро» - 22,2 тис. голів та в ФГ «Надія» - 671 голова.

На початок 2018 року в індивідуальному секторі району утримується 4135 голів ВРХ, в тому числі 3047 корів. З метою покращення генетичних ресурсів в індивідуальному секторі в районі працює 8 пунктів штучного осіменіння.

В галузі тваринництва планується відновити роботу філії Рогатинської птахофабрики ПНВК «Інтербізнес» та розвивати галузь м’ясного кролівництва.

За 2017 рік  ДП «Рогатинський лісгосп» реалізувало продукції на загальну суму 23095 тис. грн. (27,522 тис. м3), що на 47 % більше 2016 року. Реалізація продукції на 1 га загальної площі земель, які перебувають у постійному користуванні, за 2017 рік склала 1539,87 грн. проти 1047,87 грн. – за 2016 рік.

Протягом 2017 року заготовлено 28,253 тис. м3 деревини або 106,1% до відповідного періоду минулого року. Від рубок головного користування заготовлено 18,49 тис. м3 деревини.

Виконання повноважень в галузі будівництва, житлово-комунального господарства та дорожньої інфраструктури

На покращення функціонування об′єктів соціальної інфраструктури району у 2017 році спрямовано 6715,025 тис.грн. зокрема:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на загальну суму 2657,973 тис.грн.:

  • капітальні ремонти даху Жовчівської ЗОШ I—III ступенів, Воскресинцівської ЗОШ I—II ступенів, будинку культури с. Козарі, Журівської ЗОШ I—II ступенів, Конюшківської ЗОШ I—III ступеня, клубу с. Черче, клубу с. Бабухів, приміщень ФАПу с.Підгороддя, Рогатинської СЗОШ №1, улаштування дитячого майданчика с. Лопушня.

- за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку при співфінансуванні з районного бюджету на загальну суму 2779,49 тис.грн.:

  • капітальні ремонти Васючинської ЗОШ IIII ступеня, Букачівської міської лікарні, Беньківської сільської лікарської амбулаторії, даху Нижньолипицької сільської лікарняної амбулаторії загальної практики сімейної медицини, Колоколинської сільської лікарської амбулаторії, Княгиницької сільської лікарської амбулаторії.

- за рахунок коштів з бюджету розвитку обласного бюджету, залишку коштів спеціального фонду обласного бюджету на загальну суму 1277,562 тис.грн.:

  • капітальні ремонти Рогатинської ЗОШ ІІІІ ступенів №2, Верхньолипицької ЗОШ І-ІІІ ступенів, Чесниківського НВК, Липівського НВК, Добринівської ЗОШ І-ІІ ступенів, Пуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, клубу с.Пуків, Рогатинської районної школи естетичного виховання учнів, відділення стаціонарного догляду для тимчасового та постійного проживання громадян похилого віку та інвалідів у с.Данильче, приміщень ФАПу с.Підгороддя, приміщень ФАПу с.Руда, спортивного майданчика на вул.Шашкевича у м.Рогатині.

Підприємством «Рогатин-Водо­канал» протягом року проведено капітальний ремонт частини водо­проводу на вул.Стуса, заміну водо­проводу, встановлення колодязів та врізок на вулицях Липовій і Драго­манова, роботи з відновлення ре­зервної свердловини на насосній станції села Добринів, ремонтні роботи мереж на вулицях Коцю­бинського, Стуса, Турянського, Зеленій, Галицькій, Драгоманова, Завода, Липовій, Миру, Шевченка, Лепкого, Телев'яка, Б.Хмель­ниць­кого, Старомлинській, Перенівській, пл.Роксолани, ремонтні роботи на свердловині в селі Кутці, заміну люків на вулицях Грицая, Галицькій, вста­новлення колодязів та люків на вулицях Липовій, Грушевського, Шевченка, Галицькій-Крип'якевича, в СЗОШ №1, ремонтні роботи на вулиці Миру, а також на ГКНС, КНС на вулицях Миру, Завода, Драго­манова, аварійно-ремонтні роботи з відновлення системи опорожнення очисних споруд, очищення прий­мальної камери головної КНС на вулиці Драгоманова, заміни помп та іншого технологічного обладнання, першочергові ремонтні роботи на очисних спорудах, підключено до міської мережі водопостачання майже сто будинків на вулицях Телев’яка, Тичини, Галущинського.

Комунальним підприємством «Ро­гатинське будинкоуправління» про­ведено ремонт даху, встановлення ринв, водостічних труб на площі Роксолани, 9, відлито відмостки навколо будинків на вулицях Д.Га­лицького, 15, Галицькій, 79, Липовій, 28, 30, 34, 36, 26, Миру, 4, поточні ремонти мережі водопостачання у будинку на площі Роксолани, 23, ремонт даху, зачистку та ремонт ринв, водостічних труб, капітальний ремонт димарів на вулиці Завода, 10, ремонт дахів на вулицях Завода, 8, Стуса, 17, Галицькій, 117, ремонт внут­ріш­ньобудинкової електромережі в будинку на вулиці Грушевського, 2, заміну ринв та водостічних труб на вулицях Валовій, 1, Шеремети, ре­монти стояків мережі водопостачання в будинках на вулицях Чорновола, 13 та Миру, 5, ремонт даху, заміну шиферу, кроков, лат, встановлення ринви в будинку на вул.Галицькій, 52, заміну водопровідного та каналізаційного стояків у четвертому під’їзді будинку на вулиці Неза­лежності, 14, збудовано громадський туалет на вулиці Галицькій, 46 та розпочато таке будівництво на вулиці Галицькій, 56, проведено роботи з підключення до нової системи водо­постачання будинків на вулиці Липо­вій, 30, 34, 36, ремонт каналізаційних мереж в будинках на вулицях Свято­миколаївській, 14, Миру, 3 та 6, замінено водопровідну трубу в мережі будинку на вул. Галицькій, 62, приведено до вимог безпеки віконні отвори в будинку на вулиці Неза­лежності, 14. Протягом року продовжено реалізацію міської комплексної Програми поводження з твердими побутовими відходами. ЇЇ дію відповідно до меморандумів про співпрацю поширено на громади району. Для цього у місті впорядковано місця для збору твердих побутових відходів, приведено до норм територію полігону ТПВ, налагоджується робота щодо виве­зення твердих побутових відходів з низки сіл нашого району.

Комунальним підприємством «Благо­устрій-Р» проводились роботи щодо поліп­шення функціонування мереж ву­личного освітлення, санітарного очищення та благоустрою міста, його озеленення. У місті за­мінено старі світильники на нові світлодіодні на вулицях Галицькій, Шевченка, Кудрика, Відродження та дитячо-спортивних майданчиках на вулицях Січових стрільців, Неза­лежності та Галицькій, 119. Такі ж роботи із заміною старих світиль­ників на нові зі встановленням нових світлодіодних ламп, електричного кабелю та дроту проведено й на інших міських вулицях. Після завершення брукування тротуарів на вулиці Галицькій тут встановлено 50 деко­ративних світильників. Також виготовлено технічну документацію та відновлено вуличне освітлення на вулицях Івасюка, Бережанській та Стуса, змонтовано освітлення парко­вих доріжок в парку культури та відпочинку імені Р.Шухевича. На підстанціях вуличного освітлення встановлено чотири нових двота­рифних лічильники. Виготовлено технічну документацію та встанов­лено вуличне освітлення в новому масиві «Північний». Виконання Прог­рами вуличного освітлення міста дало можливість довести кількість світло­точок у місті до 1268. Встановлення нових світ­ло­діодних ламп та заміна старих світильників на нові дали можливість в цілому скоротити використання електроенергії на 35 відсотків.

Встановлено нові лавки та відремонтовано вже встановлені на площі Роксолани, дитячо-спортивних майданчиках, прибудинкових тери­торіях вулиць Липової, Неза­леж­ності, Чорновола, Стуса, встановлено відпочинкові комплекти на площі біля костелу, у сквері біля пам’ятника Борцям за волю України, проведено ремонт танцювального майданчика і встановлено нові лавки та урни в парку культури та відпочинку ім. Р. Шухевича, закуплено нові тротуарні сміттєві євроурни, які встановлено на вулицях Галицькій, Шевченка та площі Роксолани, закуплено і вста­нов­лено спортивні тренажери та ігрові комплекси на дитячому май­данчику на вулиці Галицькій, 119, проведено ремонт електромережі та поливу води на міському стадіоні.

Комунальним підприємством «Ком­бінат комунальних підприємств» протягом звітного періоду проведено ремонти фасадів будинків на вулиці Галицькій, 58 і площі Роксолани, 22, ремонти балконів на вулицях Га­лицькій, 62 та Шевченка, 5, ремонти під’їздів будинків на вулицях Коцю­бинського, 2 та Липовій, 31/а, ремонт приміщень ДП «Рогатин-Водоканал», музею «Опілля», облаштування кон­тей­нерних площадок для збирання твердих побутових відходів на вулицях Крушельницьких, Миру, Завода, Осипа Турянського, Угрина-Безгрішного, площі Роксолани, 22 та 15, Шевченка, 3, закінчено доу­комп­лектування та облаштування ди­тячого майданчика на вулиці Неза­лежності, побудовано дитячо-відпо­чинковий комплекс на міжбудинковій території на вулиці Галицькій, 119, відремонтовано елементи малих архітектурних форм у міському парку, на вулицях Галицькій, Шев­ченка, площі Роксолани, Грушев­ського, пофарбовано елементи ди­тячих майданчиків на вулицях Ли­повій, Коцюбинського, Січових стрільців та у міському парку, проведено брукування окремих частин тротуару на вулиці Галицькій, відновлено знак при в’їзді у місто.

За 2017 рік філією «Рогатинська ДЕД» виконано робіт на загальну суму 6511,5 тис.грн., а саме: з експлуатаційного утримання автодоріг державного значення (Мукачеве – Львів, Стрий -Тернопіль – Знам’янка, Куровичі – Рогатин) – 3359,7 тис.грн., автодоріг місцевого значення – 2518,9 тис.грн., поточний дрібний ремонт автодоріг державного значення (Мукачеве – Львів, Стрий -Тернопіль – Знам’янка, Куровичі – Рогатин) – 380,2 тис.грн., автодоріг місцевого значення – 252,7 тис.грн..

Проведено ремонтних робіт по угодах на суму 7734,9 тис.грн..

Зокрема, за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку при співфінансуванні з міського бюджету проведено капітальний ремонт дорожнього покриття по чотирьох вулицях м.Рогатина на загальну суму 3384,909 тис.грн..

За рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету проведено капітальний ремонт дорожнього покриття на ділянках чотирьох автомобільних доріг району на загальну суму 1600,0 тис.грн..

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій та коштів спеціального фонду обласного бюджету проведено капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Ю. Рогатинця в м. Рогатині – 1098,14 тис.грн.

У 2017 році на виконання заходів районної програми «Сільські дороги» на 2016-2020 роки (поточний ремонт сільських доріг) з районного бюджету профінансовано 487,5 тис.грн.

Виконання повноважень в галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

Підготовлено 53 проекти розпоряджень голови Рогатинської районної державної адміністрації про передачу у власність земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

На виконання постанови КМУ № 580 від 31.08.2016 року «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадженням принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок територіальними органами Державної служби геодезії , картографії та кадастру» видано 159 висновків про наявність обмежень (обтяжень) у використанні земельних ділянок згідно розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Рогатинським відділом Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області упорівнянні з 2016 роком на 5 % збільшено оформлення та видачу довідок з державної статистичної звітності про наявність земель та їх розподіл за власниками, користувачами, угіддями відповідно до проектів відведення земельних ділянок.

Вдосконалено роботу державних кадастрових реєстраторів та у Державному земельному кадастрі відповідно зареєстровано на 10% більше земельних ділянок порівняно з 2016 роком. На 20% більше видано витягів з Державного земельного кадастру про земельні ділянки для переоформлення прав на них в порядку спадкування.

Протягом року КП «Рогатинське будинкоуправління» придбано спецтехніку для збору, транспортування побутових відходів у м.Рогатині (MAN 8.140) на суму 700,0 тис. грн. (кошти з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища - 650,0 тис. грн., міський бюджет – 50,0 тис. грн).

Продовжується будівництво каналізаційного колектору по вул. Шеремети в м. Рогатині (кошти з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища). Станом на 01.01.2018 року освоєно коштів на суму 1500,0 тис. грн. Роботи по завершенню вищенаведених робіт планується завершити у 2018 році.

За рахунок обласного фонду охорони навколишнього середовища (600,0 тис. грн.) придбано 74 контейнери для твердих побутових відходів м. Рогатина та населених пунктів району. КП «Благоустрій-Р» за кошти міського бюджету придбано 59 контейнери для збору ТПВ на суму 408,0 тис. грн.

Виконання повноважень в галузі освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді

Протягом звітного періоду організоване інклюзивне навчання для 2 учнів (опорний заклад Рогатинська СЗОШ І-ІІІ ст. №1, Букачівська ЗОШ І-ІІІ ст.), проведено роботи з підключення 100% закладів освіти району до мережі Інтернет, придбано два шкільні автобуси для ЗНЗ району за рахунок коштів, передбачених на виконання заходів Державної цільової соціальної програми «Шкільний автобус», організовано підвіз для 496 учнів та педагогічних працівників.

В даний час у районі функціонує 42 загальноосвітні навчальні заклади та 12 філій, в яких навчається 3575 дітей; 2 позашкільні заклади – школа естетичного виховання учнів та спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву (722 дітей); 8 дошкільних закладів (400 вихованців), 9 навчально-виховних комплексів (174 дошкільнят).

Протягом 2017 року використано 2787,273 тис.грн. з державного та обласного бюджетів на зміцнення матеріально-технічної бази, оплату послуг, проведення ремонтів загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів (СДЮСШОР, загальноосвітні навчальні заклади м.Рогатин, с.Верхня Липиця, с.Журів, с.Васючин, с.Конюшки, с.Кліщівна, с.Липівка, с.Підгороддя, с.Руда), з районного бюджету -1118,047 тис.грн. (відділ освіти, СДЮСШОР, ШЕВу, загальноосвітні навчальні заклади м.Рогатин, с.Юнашків, с.Григорів, с.Черче, с.Воскресинці, с.Світанок, с.Конюшки, с.Фрага, с.Бабухів, с.Нижня Липиця та дошкільні навчальні заклади м.Рогатин) з місцевих бюджетів - 551,319 тис.грн. (загальноосвітні навчальні заклади м.Рогатин, с.Фрага, с.Черче, с.Юнашків, с.Григорів, с.Чернів, с.Приозерне, с.Жовчів, с.Васючин, с.Явче, с.Княгиничі, с.Вербилівці, с.Луковець Вишнівський, с.Чесники, с.Приозерне, с.Пуків, с.Світанок, с.Помонята та дошкільні навчальні заклади м.Рогатин, с.Пуків, с.Верхня Липиця), на придбання підручників для учнів загальноосвітніх шкіл району - 64,3 тис.грн., на харчування учнів- 604,6 тис.грн., благодійні внески (загальноосвітні навчальні заклади с.Воскресинці, с.Підкамінь, с.Васючин) – 25,0 тис.грн.

У 2017 році 64 учні брали участь у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, з них : 17 - стали переможцями, виборовши 27 призових місць.

З метою забезпечення рівня доступності населення до медичних послуг та ефективного обслуговування населення у 2017 році в районі функціонує 61 заклад охорони здоров’я: центральна районна лікарня з поліклінікою, Букачівська МЛ з поліклінікою, 12 сільських лікарських амбулаторій, в тому числі 10 амбулаторій лікаря загальної практики-сімейної медицини та 47 фельдшерсько-акушерських пунктів. Організовано сімейну дільницю при районній поліклініці, яка укомплектована лікарем ЗП-СМ.

За рахунок міської цільової Програми медикаментозного забезпечення жителів міста Рогатина на 2017 рік забезпечено медичними препаратами жителів міста Рогатина та сіл Вербилівці та Залужжя, зміцнено матеріально-технічну базу Рогатинської центральної лікарні та проведено доплату до заробітної плати медичному персоналу ЦРЛ за участь у програмі на загальну суму 1351,1 тис. грн. Внаслідок реалізації міських медичних програм вперше у місті досягнуто приріст населення.

Протягом року за рахунок коштів обласного та районного бюджетів, коштів органів місцевого самоврядування, спонсорських коштів проведено зміцнення матеріально-технічної бази ЦРЛ, фельдшерсько-акушерських пунктів та сільських лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини району с.Лучинці, с.Путятинці, с.Верхня Липиця, с.Нижня Липиця, с.Данильче, с.Княгиничі, с.Фрага, с.Пуків, с.Долиняни, с.Чернів, с.Беньківці, с.Григорів, с.Вишнів, с.Підкамінь, с.Черче, с.Підвиння, Добринів, с.Липівка, с.Чесники, с.Світанок, с.Васючин, с.Приозерне, с.Дегова, с.Помонята.

Для часткового відшкодування вартості лікарських засобів через Урядову програму «Доступні ліки» затверджена цільова державна субвенція на 2017 рік в сумі 856,5 тис. грн.. З початку дії Урядової програми використано 389,4 тис. грн., що становить 45,5% до затвердженої суми. Відповідно до програми енергоменеджменту зменшилось використання теплової енергії з 721 гКал за опалювальний період 2016-2017року до 590 гКал за аналогічний опалювальний період 2017-2018 року.

Значна увага приділялася формуванню первинної ланки медико-санітарної допомоги, оптимізації мережі медичних закладів - у районі створене комунальне підприємство «Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги», затверджено його статут. У даний час комплекс заходів щодо медичної реформи продовжується.

Державна політика у галузі культури на районному рівні реалізовується через мережу культурно-мистецьких установ, до якої входить 111 закладів культури. У цій галузі діють 350 гуртків аматорської творчості, до яких залучено понад 3,8 тис.учасників, 57 дитячих клубних формувань, в яких займається 655 учасників-дітей. Серед визначних проектів реалізацію яких започатковано у 2017 році є проект Рогатинської міської ради, яка стала учасником Європейського транскордонного співробітництва та подала документи на проведення в Рогатині цього року міжнародного культурного фестивалю за участю п’яти європейських країн.

Протягом 2017 року освоєно понад 555,7 тис.грн. для покращення матеріально-технічної бази (поточні та капітальні ремонти, енергозберігаючі заходи, придбання матеріалів, музичної апаратури, оплата послуг тощо) закладів культури району за рахунок коштів обласного, районного та місцевих бюджетів, спонсорських коштів (клубні установи с.Конюшки, Добринів, Приозерне, Підгороддя, Руда, Юнашків, Явче, Потік, Загір′я, Обельниця, Вербилівці, Бабухів, Верхня Липиця, Підвиння, Букачівці, с.Малинівка, Пуків, РБК, центральна бібліотека, бібліотека с.Підгороддя, ДШМ ім.Б.Кудрика) . Для бібліотек придбано літературу на суму 158,443 тис.грн.

В районі діє 5 садиб сільського зеленого туризму: приватна садиба «Бринець», приватна садиба «Мойсея», приватна садиба Романа Левицького в с. Козара, приватна садиба Михайла Дзери с. Черче, відпочинково-оздоровчий комплекс сільського зеленого туризму. А працівниками історико-краєзнавчого музею «Опілля», відкриття якого заплановано на 2018 рік, написано гранд на розвиток туризму міста «Древній Рогатин - серце Опілля» на суму 360 тис.грн. Тут спільно із міською радою цьогоріч планується реалізувати проект по встановленню комплексу інформаційно-навігаційного та туристичного кіоску.

На реалізацію у 2017 році районної цільової Програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2017-2021 роки виділено 43 тис. грн, що на 35 тис.грн більше 2016 року.

Станом на 01.01.2018 року на первинному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває 59 дітей під опікою та дітей, позбавлених батьківського піклування, що на 2 дитини менше у порівнянні з минулим роком. З них - 41 перебуває під опікою чи піклуванням громадян, 4 дітей позбавлених батьківського піклування тимчасово влаштовані в Міжрегіональний центр соціально-психологічної реабілітації дітей (с.Мединя), 2 дітей - учні ПТУ, 5- в дитячому будинку сімейного типу,1-в спеціалізованому закладі, 6– влаштовані у прийомні сім’ї .

Станом на 01.01.2018 р на місцевому обліку дітей, які мають підстави на усиновлення, перебуває 18 дітей. Ведеться нагляд за дотриманням прав 9 усиновлених дітей на території району.

Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: 54 – мають житло на праві користування; 4 – мають житло на праві власності; 1 – не має житла. На обліку для пільгового отримання житла перебуває 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У районі забезпечується виконання Закону України «Про фізичну культуру і спорт». Підготовку спортивного резерву забезпечують Рогатинська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву відділу освіти райдержадміністрації та Рогатинська дитячо-юнацька спортивна школа обласної ради. Тут працюють відділення кульової стрільби та настільного тенісу, футболу, гандболу, дзюдо, стрільби кульової, шахів, плавання.

На спортивно-масову роботу в 2017 році передбачено та використано коштів з районного та бюджетів місцевого самоврядування в сумі 405,6 тис. грн. На проведення молодіжних заходів використано 11мільйонів 510 тис. грн. В 2017 році проведено 20 змагань з різних видів спорту.

Станом на 1 січня 2018 року оздоровчими та відпочинковими послугами охоплено 965 дітей (880 дітей - план), що становить 23,4 % від загальної чисельності дітей відповідної вікової категорії району (за даними держстатзвітності в районі нараховується 4131 дітей віком від 7 до 17 р.).

В 19 пришкільних таборах (з 29 травня по 16 червня 2017 р.) з денним перебуванням та тематичними змінами на базі 14 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ, І-ІІІ ступенів з одноразовим гарячим харчуванням (15 грн.) оздоровлена 461 дитина пільгової категорії.

У 2017 році в таборах області та України оздоровлено 142 дітей пільгових категорій, що на 84 дитини більше в порівнянні з минулим роком ( в 2016р. – 58 дітей). На їх оздоровлення в пришкільних таборах використано 89800,0 грн.

До Рогатинського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надійшла інформація від суб’єктів соціальної роботи (в т.ч. самозвернення) щодо 223 сімей різних категорій, у яких здійснено оцінку потреб та які охоплено соціальними послугами - 388 члени яких старші 18 років, 380– діти до 18 років. Із них - 42 сім’ї, які перебувають в складних життєвих обставинах. Соціальним супроводом/патронатом охоплено 22 сім’ї даної категорії, в тому числі 2 прийомні сім’ї, 8 сімей з статусом одиноких матерів, 2 сім’ї, в яких є ризик соціального сирітства, 5 сімей, де члени зловживають алкоголем, 5 сімей, де один чи кілька членів мають інвалідність. В 16 сім’ях подолано, а у 4-х мінімізовано складні життєві обставини внаслідок надання їм комплексу соціальних послуг. 203 сім’ї (в них – 332 дитини), в т.ч. 6 осіб похилого віку отримали послуги за карткою отримувача послуг. У 82 сім'ях ( в них 148 дітей) здійснено перевірку цільового використання коштів, яким призначена державна допомога при народженні дитини).

Виконання повноважень в галузі соціального та пенсійного захисту, зайнятості населення

У звітному періоді основним завданням діяльності районної державної адміністрації було подальше забезпечення соціальних гарантій населення, зокрема щодо зростання рівня оплати праці працюючих та ліквідації заборгованості із заробітної плати, підвищення якості надання соціальних послуг.

У 2017 році за призначенням державних соціальних допомог та житлових субсидій звернулось 7148 громадян, що на 938 звернень менше, ніж у 2016 році.

Нараховано з початку року житлових субсидій на суму 121878,5 тис. грн., субсидій на тверде паливо на загальну суму 1696,2 тис. грн., державних допомог на суму 60722,6 тис. грн., що на 21660,5 тис.грн. більше за нараху-вання субсидій і соціальних виплат у 2016 році. Державні соціальні допомоги профінансовано у повному обсязі, заборгованості станом на 01.01.2018 року немає.

З коштів районного бюджету у 2017 році виплачено одноразову грошову допомогу 369 громадянам на суму 301,4 тис. грн..

З коштів державного бюджету у 2017 році проведено виплату разової грошової допомоги до 5 травня 1752 ветеранам війни на загальну суму 1214,6 тис. грн., на відшкодування витрат за надані пільги пільговим категоріям населенням на житлово - комунальні послуги профінансовано 3204,4 тис.грн., проведено виплату готівки на придбання твердого палива та скрапленого газу 121 пільговикам на загальну суму 151,7 тис.грн., профінансовано компенсаційних виплат учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС на суму 444,4 тис.грн. Всього на суму 5015,1 тис.грн.

За даними Єдиного Державного автоматизованого реєстру на обліку перебуває 14101 пільговик, в тому числі 162 учасників АТО та 172 особи потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС.

Станом на 01.01.2018р. на території району перебуває 33 внутрішньо переміщені особи.

Галицьким об’єднаним управлінням Пенсійного фонду забезпечено своєчасну виплату пенсій громадянам, загальна сума видатків з початку 2017 року склала 269,56 млн. грн., що більше проти 2016 року на 30,53 млн.грн. (+12,8 відс.).

Станом на 01.01.2018 року на обліку в Рогатинському районі перебувало 13382 одержувачів пенсій, що на 1531 особу менше відповідного періоду минулого року (-10,3 відс.).

За результатами розгляду звернень громадян призначено нових пенсій 465 особам, що на 49 осіб більше минулого року (+11,8 відс.), проведено перерахунок пенсій 920 особам, що на 315 осіб більше минулого року (+52,1 відс.), проведено виплати допомоги на поховання та недоодержаної пенсії 1061 особі, що на 22 виплати більше минулого року (+2 відс.). Проведено 2 масових перерахунків пенсій. Розмір середньої пенсійної виплати в Рогатинському районі на кінець 2017 року склав 1862,48 грн. або протягом року збільшилась на 349,1 грн. (+23 відс.).

З метою зменшення видатків на доставку пенсій, проведено відповідну роботу по залученню пенсіонерів Рогатинського району до отримання пенсій через установи банків. Станом на 01.01.2018 року їх чисельність склала 5563 осіб, що на 185 осіб більше відповідного періоду минулого року (+3,5 відс).

На обліку в центрі зайнятості перебувало 1228 безробітних громадян, що на 76 осіб менше в порівнянні з 2016 роком.

Рівень зареєстрованого безробіття в районі станом на 01.01.2018 року становить 1,3 відсотка, що на 0,46 відсотка менше в порівнянні з відповідним періодом 2016 року. Працевлаштовано 1138 осіб, в т.ч. безробітних громадян у 2017 році працевлаштовано 405 осіб, ща на 45 осіб більше, аніж у минулому році.

Протягом 2017 року 2 особи із числа жителів сільської місцевості виявили бажання відкрити власну справу за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, підприємницьку діяльність за сприянням служби зайнятості відкрили 5 осіб, із них 3 жителів сільської місцевості.

Протягом 2017 року участь в громадських роботах взяли 154 безробітних громадян, що на 50 осіб менше у порівнянні з 2016 роком та 411 осіб взяли участь у інших тимчасових роботах, що на 50 осіб більше у порівнянні з 2016 роком. До професійного навчання залучено 293 безробітних, що на 60 осіб більше у порівнянні з 2016 роком. Кількість роботодавців, які подали вакансії становить 253, що на 19 підприємств більше у порівнянні з 2016 роком. За рахунок виплати компенсації у розмірі єдиного соціального внеску працевлаштовано у 2017 році 21 особу.

В результаті використання активних форм зайнятості рівень зареєстрованого безробіття в районі зменшився у порівнянні з 2016 роком на 0,46 одиниць та збільшилася кількість роботодавців, які подавали потребу у вакантних місцях.

Виконання повноважень в галузі адміністративних послуг

З метою запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг, підвищення рівня якості їх надання, створення сприятливих умов для реалізації фізичним та юридичним особам їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, створено Центр надання адміністративних послуг Рогатинської райдержадміністрації. У Центрі встановлено програму Універсам-послуги та надається 52 види адміністративних послуг.

Станом на 01.01.2018 року надано 15000 адміністративних послуг, що на 3500 послуг більше за відповідний період минулого року, з них - послуги Держгеокадастру - 8584, міграційної служби-1375, документи дозвільного характеру- 31, реєстрація речових прав -4296, реєстрація фізичних та юридичних осіб- підприємців -712, послуги архітектури -2 . З жовтня 2017 року через ЦНАП можна отримати будівельний паспорт ( внести зміни) забудови земельної ділянки, провести обмін водійських посвідчень, здійснити реєстрацію та зняття з реєстрації транспортного засобу.

В районі запрацював пересувний сервісний центр - унікальний приклад, коли державні послуги рухаються назустріч громадянам, а не навпаки. Спектр послуг пересувних сервісних центрів передбачає: реєстрацію та перереєстрацію транспортних засобів; видачу міжнародного посвідчення водія; прийом запитів на отримання довідок про відсутність судимостей та їх отримання під час наступної поїздки до населеного пункту, заміну водійських прав.

Відкритість, публічність і доступність

Забезпечувати можливість вільного доступу громадянам до здійснення управління державними справами - один з пріоритетів діяльності голови райдержадміністрації. У 2017 році оновлено офіційний веб-сайт райдержадміністрації та адаптовано до потреб різноманітних користувачів. Функціонує «гаряча» телефонна лінія голови райдержадміністрації, ведеться сторінка у соціальній мережі Facebook. Відбуваються часті зустрічі голови районної державної адміністрації з громадськими організаціями, в тому числі з молодіжними, відновлено роботу громадської ради при райдержадміністрації. У 2017 році здійснено робочі поїздки у 43 населені пункти району з метою надання методичної та консультативної допомоги органам місцевого самоврядування щодо реалізації ними наданих законом повноважень місцевого самоврядування у бюджетній, фінансовій, освітній, медичній, культурній та інших сферах, а також у розробленні та реалізації проектів розвитку інфраструктури, а також із роз’яснювальною метою щодо впровадження реформ, медичної зокрема. Для досягнення порозуміння та напрацювання спільних кроків в напрямку поставлених завдань проводились зустрічі з аграріями, найбільшими роботодавцями району, представниками бізнесу, демобілізованими учасниками антитерористичної операції, представниками громадських організацій, у ході яких відбувалися конструктивні діалоги з чітким виокремленням спільних позицій та планом наступних дій.

Окремо необхідно відзначити налагодження взаєморозуміння та конструктивної співпраці з районною радою. У нас є спільне розуміння та спільні підходи до вирішення проблем району.

Завдяки системній роботі структурних підрозділів райдержадміністрації, співпраці з підприємствами, установами, організаціями, головами рад та депутатським корпусом району було досягнуто позитивних темпів економічного і соціального розвитку району.

Організаційно-кадрова робота

У 2017 році проведено 12 засідань колегій райдержадміністрації, на яких заслухано в порядку контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня 49 документів та 19 розпоряджень голови райдержадміністрації.

Для надання практичної допомоги у діяльності виконавчих комітетів сільських, селищної, міської рад у здійсненні ними делегованих повноважень органів виконавчої влади та ведення організаційно-масової роботи проведено 6 семінарів-навчань із головами та секретарями місцевих рад.

В районній державній адміністрації та її структурних підрозділах штатними розписами передбачено 124 штатні одиниці. Станом на 1 січня 2018 року корпус державних службовців апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів налічував 99 осіб (з них майже 70 % - жінки, 30 % - чоловіки).

Протягом 2017 року службою управління персоналом апарату райдержадміністрації підготовлено та проведено 9 конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В». За результатами конкурсів, 7 осіб призначено на посади державної служби. Відповідно до статей 56-58 Закону України «Про запобігання корупції» та Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б», проведено перевірку одного кандидата. Фактів, які б перешкоджали зайняттю кандидатом вакантної посади, не виявлено. Троє переможців конкурсів успішно пройшли перевірку відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади».

У зв’язку з веденням в дію нового механізму прийняття на державну службу, створення умов прозорої діяльності органів державної влади, підвищення рівня соціального та матеріального захисту державних службовців плинність кадрів в райдержадміністрації та її структурних підрозділах у 2017 році зменшилася в порівнянні з 2016 роком (у 2016 році звільнилися 21 державний службовець, прийнято на державну службу 18 осіб, у 2017 році звільнилися 3 державні службовці, прийнято – 7 осіб). Протягом березня-квітня 2017 року проведено перший тур щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець в номінаціях «Кращий керівник» та «Кращий спеціаліст». Переможці взяли участь у ІІ турі конкурсу, нагороджені подяками та грамотами голови райдержадміністрації та голови районного комітету профспілки працівників державних установ.

Протягом 2017 року в Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та в інші заклади підвищення кваліфікації направлено 78 працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.

 

Робота районної державної адміністрації і надалі буде спрямовуватись на виконання покладених на неї завдань і, в першу чергу, на забезпечення виконання завдань соціально-економічного розвитку району. Своїми першочерговими завданнями на 2018 рік вважаю впровадження медичної реформи, добротний початок освітньої реформи, впровадження Стратегії сталого розвитку аграрного сектору, розв»язання проблем охорони довкілля, розвитку інфраструктури територій, закінчення питань землевпорядкування, соціального захисту, виховання якісного кадрового потенціалу, виведення району в число кращих районів області.

Голова РДА

Керівник апарату районної державної адміністрації

Стружанський Олег Степанович

Читати більше 


Тел. приймальні:
(03435) 24-300; т/ф 24-780


e-mail:  zagal @rohatyn.if.gov.ua

 

Портали

Курс валют

 

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини