Меню

136 | 2019-02-01

Звіт голови Рогатинської районної державної адміністрації П.С.Білінського за 2018 рік

Звіт голови Рогатинської районної державної адміністрації П.С.Білінського щодо виконання програми соціально- економічного та культурного розвитку, бюджету району за 2018 рік, рішень ради із зазначених питань і здійснення районною державною адміністрацією делегованих повноважень

Вступ

Рогатинська районна державна адміністрація впродовж 2018 року в межах своїх повноважень здійснювала виконавчу владу на підвідомчій території, а також відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» реалізовувала повноваження, делеговані районною радою. Здійснюючи свою діяльність, забезпечувала дотримання Конституції, Законів України, виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень обласної державної адміністрації, власних розпоряджень, якими визначені основні завдання з вирішення найактуальніших економічних проблем, забезпечення соціальної і політичної стабільності, відповідальності за стан справ на місцях.

Характеризуючи роботу районної державної адміністрації хочу зазначити, що орган державної виконавчої влади району працював стабільно і послідовно, організовуючи роботу так, щоб якомога ефективніше виконувати свої обов’язки, передбачені діючим законодавством і, головне, компетентно приймати відповідні рішення, адже діяльність райдержадміністрації у звітному періоді охоплювала різні сфери економічного, соціального та культурного життя району. Управління, відділи і сектори райдержадміністрації спільно із органами місцевого самоврядування, установами і організаціями району, громадськими організаціями тісно співпрацювали і завжди прагнули до порозуміння, щоб разом працювати над актуальними проблемами життя району, більшість з яких отримали позитивне вирішення.

Так, внаслідок проведеної роботи агропромисловий комплекс Рогатинського району за високі досягнення в сільському господарстві за підсумками роботи 2018 року визнано першим в області та відзначено на обласному рівні дипломом Івано-Франківської обласної державної адміністрації та кубком. В рамках восьмого обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування протягом 2018 року в районі реалізовано проекти: «Надання підтримки у здійсненні заходів, спрямованих на збільшення врожайності та доданої вартості сільськогосподарських культур, шляхом стимулювання розвитку фермерських господарств сімейного типу на території Путятинської сільської ради» – Путятинської сільської ради (кошти обласного бюджету – 300,0 тис.грн., кошти районного бюджету – 25,0 тис.грн., кошти сільського бюджету – 10,0 тис.грн.) та «Розвиток фермерства – перспектива села» - Вербилівська сільська рада (кошти обласного бюджету – 300,0 тис.грн., кошти районного бюджету – 10,0 тис.грн., кошти сільського бюджету – 50,0 тис.грн.), «Сприяння розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації на території Липівської сільської ради шляхом надання послуг членам особистих селянських господарств у заготівлі кормів і підготовці молока до реалізації» (кошти обласного бюджету – 268,0 тис.грн., кошти районного бюджету – 20,0 тис.грн., кошти сільського бюджету – 10,0 тис.грн.).

У 2018-ому працевлаштовано 1787 осіб, створено 42 робочих місця.

В районі створено опорний заклад Княгиницький НВК І-ІІІ ст., обладнано навчальні кабінети та отримано шкільний автобус для підвозу дітей; проведено ремонт другого корпусу Верхньолипицького ДНЗ «Колосок», що дасть змогу відкрити у 2019 році додаткову групу на 25 вихованців та покращити показник охоплення дітей дошкільною освітою; розпочато реформу по формуванню освітнього середовища в закладах освіти для роботи в умовах Нової української школи, відкрито 32 перших класи та 16 класів з індивідуальною формою навчання, забезпечено якісну матеріально-технічну базу класних кімнат; проводилося реформування сфери охорони здоров’я району: створено комунальне некомерційне підприємство «Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги» та реорганізовано Рогатинську центральну районну лікарню в «Комунальне некомерційне медичне підприємство Рогатинська центральна районна лікарня»; у зв’язку із проведеною реорганізацією первинного і вторинного рівня сфери охорони здоров’я Рогатинського району зменшилася потреба в коштах на фінансування галузі у 2019 році в порівнянні з 2018 роком на 22,0 млн.грн.; у 2018 році комунальним некомерційним підприємством “Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги” підписано договір про медичне обслуговування населення із Національною службою здоров’я та закуплено два автомобілі Renault Duster на суму 1 млн. грн.; в районі також було створено належні умови для розвитку культури, забезпечення творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня громадян та зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури.

Виконання повноважень в галузі фінансів та податків

Фінансова сфера

За 2018 рік забезпечено виконання уточнених планових показників бюджету району по загальному та спеціальному фондах (без врахування трансфертів) на 108,8 %. Додатково до запланованих доходів надійшло 9,379 млн.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до місцевих бюджетів збільшились на 20,928 млн.грн. або на 21,9 %.

В структурі доходів бюджету району (110,805 млн.грн.) найбільшу питому вагу складає податок на доходи фізичних осіб – 51,2%. За 2018 рік надходження цього податку склали 56,678 млн.грн., або 100,7 % до затвердженого плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 10,031 млн.грн., або 21,5 %.

Суттєвим джерелом доходів місцевих бюджетів району є плата за землю, якої за звітний період надійшло 22,819 млн.грн., або 114,6 % до уточнених планових показників і на 2,908 млн.грн. більше відповідного періоду минулого року. За 2018 рік виконання планових показників по доходах районного бюджету забезпечено на 100,8 %. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження районного бюджету зросли на 21,1 %. Видатків загального та спеціального фондів районного бюджету за 2018 рік проведено в сумі 490,015 млн. грн.

Основну питому вагу у загальному обсязі видатків загального фонду займають видатки на захищені статті бюджету – 442,926 млн.грн. або 94,7 %. На оплату праці спрямовано 225,070 млн.грн. або 83,1 % до обсягу касових видатків (з урахуванням освітньої та медичної субвенцій), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 6,8 % або 18,406 млн.грн.

Задля кращого забезпечення бюджетної сфери району коштами на виплату заробітної плати з місцевих бюджетів станом на 01.01.2019 року додатково спрямовано 13,090 млн.грн., в тому числі за рахунок вільного залишку коштів, що склався станом на 01.01.2018 року – 3,980 млн.грн., за рахунок перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів – 9,110 млн. грн.

Податкова сфера

За інформацією Калуського управління головного управління державної фіскальної служби в Івано-Франківській області збір платежів до загального фонду державного бюджету у 2018 році склав 130,061 млн. грн., що на 7,392 млн. грн. більше доведеного показника та становить 106,0 % виконання. У порівнянні з 2017 роком до державного бюджету надійшло на 26,876 млн. грн. більше (збір у 2017 році 103,185 млн. грн.).

Найбільшу питому вагу (62,2 %) у зборі платежів до загального фонду державного бюджету у 2018 році складає податок на додану вартість, якого надійшло в сумі 80,840 млн.грн. За 2017 рік надходження податку на додану вартість склали 66,000 млн. грн.

Виконання повноважень в галузі промисловості, інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності

Промисловий комплекс

Промисловість району представлена 21 підприємством з виробництва харчових продуктів, оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини, випуску хімічної продукції, будівельних матеріалів, з добування корисних копалин та розроблення кар’єрів з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. За січень–листопад 2018 року обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) склав 1506,352 млн.грн. У розрахунку на одну особу населення району обсяг реалізованої промислової продукції склав 37,25 тис.грн. (в цілому по області – 47,2 тис.грн.).

Потенціал промислового комплексу району формують товариства з обмеженою відповідальністю "Газсервістрейд", "Еліпс", "Ліспром Груп", "Голд Дроп-Україна", Промислово-виробниче підприємство "Укрліс-експорт", Виробничо-комерційна фірма "Скло-Пак", дочірне підприємство "М’ясопереробний комплекс "Росана" ТОВ "Росан-Агро", приватні підприємства "Заготпродукт", "Торнадо-Захід".

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

За січень–вересень 2018 року підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 141,1 млн.грн. капітальних інвестицій проти 96,6 млн.грн. у січні–вересні 2017 року. Вагому частку капітальних інвестицій (95,5% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи.

У загальному обсязі капітальних інвестицій витрати на придбання нематеріальних активів становили 4,5%. В обсязі придбаних нематеріальних активів переважають витрати на придбання прав користування природними ресурсами та майном.

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій виступили власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 91,2% загального обсягу інвестицій. Частка коштів населення на будівництво житла у загальному обсязі капітальних інвестицій становила 6,3%, державного та місцевого бюджетів – 2%.

Обсяг експорту товарів у січні – жовтні 2018 року склав 22,340 млн.дол.США, у % до січня –жовтня 2017 року 98,3%, імпорт склав 5,883 млн. дол.США, у % до січня –жовтня 2017 року 82,4%, сальдо 16,457 млн. дол. США.

Виконання повноважень в галузі сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

Рослинництво

В галузі сільського господарства району в 2018 році працювало 130 сільгосппідприємств різних форм власності, із них 93 - фермерські господарства.

У 2018 році загальна площа сільськогосподарських угідь у сільськогосподарських підприємствах складала 28,902 тис. га, в т.ч. рілля в обробітку сільгосппідприємств становила – 27,219 тис.га, або на 522,8 га більше проти 2017 року. Посівна площа становить – 26,570 тис. га, що більше проти 2017 року на 937 га.

Крім сільгосппідприємств, які проводять господарську діяльність, у районі є 16288 особистих селянських господарств, в користуванні яких знаходяться 13,330 тис.га земель.

У структурі посівних площ за 2018 рік по сільськогосподарських підприємствах зернові культури становили 11,968 тис.га, або 45 % усієї посівної площі, технічні культури – 13,993 тис.га (52,7%), картопля і овочі – 55,6 га (0,2%), кормові культури – 552,5 га (2,1%).

Високих показників з валового виробництва сільгоспкультур в 2018 році вдалося досягти за рахунок збільшення посівних площ і підвищення урожайності. Застосування новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур, покращення родючості земель шляхом вапнування кислих ґрунтів та внесення органічних та мінеральних добрив, використання нової сучасної техніки, посіву високоякісним насінням дало можливість зібрати зерна по всіх категоріях господарств, разом із кукурудзою – 118,8 тис. тонн при середній врожайності 63,9 ц/га, в тому числі озимої пшениці 45,8 тис.тонн на площі 7,8 тис.га при середній врожайності 58,7 ц/га. Агроформуваннями району з площі 11,9 тис. га отримано валовий збір зернових і зернобобових культур, включаючи пізні зернові культури (гречку, кукурудзу на зерно), 81,3 тис.тонн при середній врожайності 67,9 ц/га.

В структурі зернових культур найбільшу питому вагу займає озима пшениця 35,8% від посіву зернових.

Найменше відсотків у структурі посівних площ району займають картопля і овочі. Основна причина – відсутність ринку збуту, низькі реалізаційні ціни, потреба відповідних картопле і овочесховищ.

Протягом 2018 року вироблено валової продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами в сумі 283,8 млн. грн. або 118,3 % до попереднього року, в тому числі обсяг виробництва валової продукції галузі рослинництва в сумі 202,8 млн. грн., що склало 111,8 % до попереднього року, в галузі тваринництва 81,1 млн.грн, що склало 120,8 %. Досягнуто зростання валового збору сільськогосподарських культур, вдалося стабілізувати ситуацію у галузі тваринництва.

Сільгосппідприємства району працюють на майбутнє, закладаючи основу врожаю наступного року. Під урожай 2019 року в сільськогосподарських підприємствах району посіяно 9,247 тис.га озимих культур, що становить 102,8 % до минулого року. Озимих на зерно посіяно 6,178 тис.га ( 119 % до минулого року), в т.ч. озимої пшениці – 4,737 тис. га (115,1%), озимого ячменю – 868,6 га (97,8 %), озимого жита - 573 га (у 4 рази більше проти минулого року).

Тваринництво

Станом на 01.01.2019 року в сільськогосподарських підприємствах району утримувалося 2732 голови великої рогатої худоби (поголів’я корів складає 716 голів).

Ефективно працюють в плані розвитку галузі молочного скотарства ТзОВ «Уїзд», СВК ім. Грушевського, ФГ«Персей Агро». Підприємствами застосовуються сучасні технології годівлі та утримання поголів’я корів, що значно впливає на показники продуктивності тварин. В СВК ім. Грушевського утримується 392 голови ВРХ, в ТзОВ «Уїзд» - 249 голів ВРХ. Валове виробництво молока за 2018 рік становить 2,202 тис.тонни, середній надій на корову, наявну на початок року, за 12 місяців складає 4,757 тис.кг.

Поголів’я свиней утримується в 4 господарствах в кількості тис.голів, що на 2,084 тис. голови більше, ніж у відпровідний період минулого року. Поголів’я свиней утримується у таких господарствах: ТзОВ «Росан Агро» - 24,193 тис. голови, ФГ «Надія» - 753 голови та ФГ «Ватра», ФГ «Агро-стандарт» - 171 голови. Протягом 2018 року реалізовано на забій (у живій масі) худоби та птиці 6,822 тис. тонн, з них ВРХ 1,979 тис.тонн, свиней 4,820 тис.тонн, овець 22 тонни.

На початок 2018 року в індивідуальному секторі району утримувалось 4,135 тис.голів ВРХ, в тому числі 3,047 тис. корів.

Розвиток агропромислової галузі неможливий без інвестицій. Так, на базі СВК ім. Грушевського закінчено будівництво тваринницького комплексу на 1000 голів молочного напрямку продуктивності на суму 58,0 млн. грн.

Лісове господарство

За 2018 рік ДП «Рогатинський лісгосп» реалізувало продукції на загальну суму 24,426 млн. грн., в порівнянні з відповідним періодом минулого року - 23,095 млн.грн.

Реалізація продукції на 1 га загальної площі земель, які перебувають у постійному користуванні за 2018 рік склала 1,629 тис. грн, за 2017 рік – 1,540 тис. грн.

Протягом січня-грудня 2018 року заготовлено 26,497 тис. м3 деревини і реалізовано 26,610 тис. м3 , сплачено податків та зборів до зведеного бюджету всього 6,776 млн. грн.

Від рубок головного користування заготовлено 16,743 тис. кбм. деревини.

Виконання повноважень в галузі житлово-комунального господарства, будівництва та дорожньої інфраструктури

Житлово-комунальне господарство

Комунальним підприємством «Рогатинське будинкоуправління» за кошти міського бюджету:

- проведено влаштування під’їзної дороги на санполе міського полігону твердих побутових відходів в с. Залужжя;

- проведено ремонтні роботи у житловому фонді м. Рогатина по вулицях Миру, Липова. (заміна освітлення сходових кліток, влаштування відмостки, ремонт під’їздів);

- проведено ремонт каналізаційної мережі житлових будинків по вул. Липова 26,30,36;

- проведено ремонт покрівель, димових та вентиляційних каналів житлових будинків по вул. Завода 10, Стуса 17, Миру 5;

- проведено ремонт водопостачання житлових будинків по вул. Липова 31а, 36, пл. Роксолани 30, Миру 2;

- проведено ремонт димових каналів житлових будинків по вул. Галицька 48, пл. Роксолани 9,10,11,12,13,14,15, Стуса 17, Миру 8;

проведено частковий ремонт покрівель житлових будинків по вул. Чорновола 13, Липова 36, Стуса 17;

проведено заміну водопровідних труб та влаштування відмостки житлового будинку по вул. Миру 2.

Комунальним підприємством «Благоустрій-Р» за кошти міського бюджету:

- замінено 26 вуличних світильників на пл. Роксолани на суму 185,0 тис. грн.;

- придбано квіткових ваз та квіти для центральної частини Рогатина на суму 51,0 тис. грн.

- проведено капітальний ремонт дорожнього полотна по вул. Роксолани, Б.Хмельницького, Липова.

Комунальним підприємством «Комбінат комунальних підприємств» за кошти міського бюджету:

- проведено ремонтні роботи по влаштуванню пішохідної зони по вул. Франка на суму 1387,0 тис. грн.;

- завершено влаштування дитячого майданчика по вул. Липова на суму 11,945 тис. грн.;

- проведено влаштування тротуарного покриття по вул. Галицька на суму 170,0 тис. грн.

ДП «Рогатин-Водоканал» за кошти міського бюджету:

- замінено аварійну ділянку водопроводу траси Добринів – Рогатин довжиною 12 м на поліетиленові труби діаметром 250 мм на суму 38,2 тис. грн.;

- завершено роботи по заміні 183 м. аварійних водопровідних мереж по вул. Стуса на суму 214,5 тис. грн.;

- проведено під’єднання ЦРЛ до міського водопроводу на суму 103,0 тис. грн.;

- проведено ремонт частотного перетворювача на міських очисних спорудах на суму 20,0 тис. грн.;

- відновлено каналізаційну мережу по вул. Франка на суму 13,8 тис. грн.;

- проведено чистку прийомної камери ГКНС із заміною прийомного колектора на суму 85,2 тис. грн.;

- проведено часткову заміну напірного колектору на міських очисних спорудах на суму 29,8 тис. грн.;

- проведено під’єднання Рогатинського державного коледжу до міської водопровідної мережі на суму 16,7 тис. грн.;

- завершено роботи по влаштуванню каналізаційного колектору по вул. Старомлинська на суму 257,2 тис. грн.;

- проведено заміну засувок, 4-х адапторів водопровідних мереж по вул. Стуса на суму 186,4 тис. грн.

На виконання заходів регіональної цільової програми зовнішнього освітлення селищних та сільських населених пунктів області до 2020 року:

- завершено роботи по відновленню вуличного освітлення в с. Воскресинці (встановлено 20 світильників) на суму 40,0 тис. грн. (обласний бюджет-20,0 тис. грн.);

- проведено монтаж вуличного освітлення (ТП-434, ТП-435, ТП-70, ТП-69) та встановлено 68 світильників в с. Підкамінь на суму 148,0 тис. грн. (обласний бюджет -100,0 тис. грн.);

- проведено капітальний ремонт вуличного освітлення та встановлено 58 світильників у с. Підвиння, Кутці, Перенівка на суму 125,135 тис. грн. (обласний бюджет-30,0 тис. грн.).

Будівельна діяльність

Обсяг виконаних будівельних робіт у 2018 році склав 1,953 млн. грн. Забезпечення цього показника відбулося за рахунок ДП «Рогатин-Водоканал», КП «Рогатинський комбінат комунальних підприємств».

За січень–вересень 2018 року у районі прийнято в експлуатацію 13 індивідуальних будинків садибного типу загальною площею 2,435 тис. м2 . Порівняно з січнем–вереснем 2017 року загальна площа прийнятого в експлуатацію житла у районі збільшилась 2,9 рази.

У звітному періоді завершено капітальний ремонт спортивного майданчика та облаштовано баскетбольну і тенісну площадки Рогатинського державного аграрного коледжу в м. Рогатин на суму 2,327 млн. грн.

Енергозбереження та енергоефективність

Бюджетними установами району протягом 2018 року контроль за споживанням енергоносіїв здійснювався за допомогою системи енергетичного менеджменту АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія». За результатами проведеного аналізу у 2018-ому бюджетними установами району спожито електроенергії 874,808 тис.кВт.год., природного газу – 620,266 тис.м³, теплової енергії – 3,234 тис.Гкал., що на 194,687 тис.кВт.год., 153,298 тис.м³, та 475 Гкал., відповідно, менше базового рівня споживання.

Протягом 2018 року бюджетними установами району, в частині проведення щоденного моніторингу споживання енергоресурсів, подання показників та вчасного виявлення випадків перевитрат енергоресурсів, досягнуто економію використання всіх видів енергоресурсів відносно базового рівня споживання, на загальну суму 3,4 млн.грн.

В розрізі бюджетних галузей, споживання енергоресурсів склало:

- в галузі освіти:

- електроенергії спожито 502,159 тис.кВт.год, що на 31% або 155,765 тис.кВт.год, менше базового рівня споживання;

- природного газу 487,367 тис.м³, що на 22% або 106,075 тис.м³, менше базового рівня споживання;

- води 3,893 тис.м³, що на 32% або 1,251 тис.м³, менше базового рівня споживання;

- теплової енергії 2,247 тис.Гкал., що на 21% або 472 Гкал. менше базового рівня споживання;

- в галузі охорони здоров’я:

- електроенергії спожито 327,826 тис.кВт.год., що на 7% або 23,500 тис.кВт.год. менше базового рівня споживання;

- природного газу 106,391 тис.м³, що на 55% або 58,009 тис.м³ менше базового рівня споживання;

- в галузі культури:

-електроенергії спожито 43,802 тис.кВт.год., що на 42%, або 18,431 тис.кВт.год. менше базового рівня споживання;

- природного газу 24,032 тис.м³, що на 13%, або 3,214 тис.м³, менше базового рівня споживання.

На виконання заходів з енергозбереження на території Рогатинського району протягом 2018 року освоєно коштів на суму 370,03 тис. грн., а саме:

І. за кошти обласного бюджету:

- проведено заміну вікон на металопластикові в будинку культури с. Жовчів на суму 100,0 тис. грн.;

- проведено заміну твердопаливного котла на енергоефективний у Козарівському НВК на суму 120,0 тис. грн.

ІІ. За кошти місцевих бюджетів проведено:

- заміну вхідних дверей та вікон на енергоефективні у клубі с. Явче на суму 27,5 тис. грн.;

- заміну вхідних дверей на енергоефективні у клубу с. Вербилівці;

- заміну вікон на енергоефективні у бібліотеці с.Черче на суму 50,0 тис. грн.;

- заміну опалювального котла на енергоефективний у Підкаміньській ЗОШ І-ІІ ст. на суму 8,8 тис. грн.

Дорожня інфраструктура

Філія “Рогатинська ДЕД” обслуговує автомобільні дороги загального користування: державного значення (Стрий–Тернопіль–Знам’янка - 33,1 км, Куровичі–Рогатин - 13,2 км), місцевого значення – 247,4 км. Разом 293,7 км. За січень-грудень 2018 року виконано роботи по експлуатаційному утриманні доріг:

- а\д державного значення (Стрий-Тернопіль–Знамянка, Куровичі – Рогатин) –7,476 млн.грн.

Протягом 2018 року здійснювалося зимове утримання доріг (підсипка і очистка), вирубка порослі, виправлення профілю з додаванням матеріалу, аварійний ямковий ремонт, скошуванню трави вручну та трактором:

- місцевого значення (січень-червень) - замовник Служба автомобільних доріг в області - 2,871 млн.грн.

- місцевого значення (листопад-грудень) - замовник обласна державна адміністрація - 630,2 тис.грн.

Всього виконано робіт на суму 10,978 млн.грн.

Проведено ремонтних робіт по угодах на суму 1,684 млн. грн. (в т.ч. по Програмі «Сільські дороги» 65,0 тис.грн).

Виконання повноважень в галузі регулювання земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та цивільного захисту

Земельні відносини

Впродовж 2018 року Рогатинським відділом головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області надано такі адміністративні послуги:

- видано 1963 витягів з технічної документації про нормативно-грошову оцінку земельних ділянок для оформлення прав на земельні ділянки на підставі цивільно-правових угод;

- оформлено та видано 256 довідок з державної статистичної звітності про наявність земель та їх розподіл за власниками, користувачами, угіддями відповідно до проектів відведення земельних ділянок;

- надано 194 висновків про наявність обмежень (обтяжень) у використанні земельних ділянок згідно розроблених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

- у Державному земельному кадастрі зареєстровано 3446 земельних ділянок ;

- видано 2321 витягів з Державного земельного кадастру про земельні ділянки для переоформлення прав на них в порядку спадкування.

Продано на земельних торгах право на оренду земель державної власності в кількості 45 земельних ділянок площею 503,2651 га. Розмір орендної плати за користування земельними ділянками становить 1,374 млн.грн.

Охорона навколишнього природного середовища

Комунальним підприємством «Рогатинське будинкоуправління» придбано спецтехніку для збору рідких нечистот (вакуумна машина КО-503В) на території м. Рогатина на суму 489,5 тис. грн. (кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища).

Продовжується будівництво каналізаційного колектору по вул. Шеремети в м. Рогатині (кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища). Станом на 01.01.2019 року освоєно коштів на суму 200,0 тис. грн..

Проведено розчистку русла р. Калинівка в с. Жовчів на суму 290,0 тис. грн. (кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища).

Проведено заходи з охорони підземних вод та ліквідація джерел їх забруднення на території клубу в с. Бабухів на суму 250,0 тис. грн. (кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища).

Цивільний захист

В Рогатинському районі налічується 13 захисних споруд цивільного захисту, які перебувають у стані «обмежено готові» до використання за призначенням. У Рогатині встановлено 47 найпростіших укриттів (підвальних, цокольних та інших заглиблених приміщень) придатних для можливого укриття населення, з них 30 – підвали в житлових будинках, 17 – в установах, організаціях та відомствах.

На території району впродовж 2018 року зареєстровано 11 випадків виявлення вибухонебезпечних предметів загальною кількістю 14 одиниць в м.Рогатині та селах Липівка, Козарі, Черче, Н.Липиця, Світанок, Малинівка, Сарники, Стратин, Підгороддя, Потік.

Впродовж 2018 року на території району випадків виникнення надзвичайних ситуацій не зареєстровано.

Рогатинською районною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій проведено 6 засідань, на яких розглянуто 18 питань щодо запобігання виникненню надзвичайним ситуаціям та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. У 2018 році проведено командно-штабне навчання органів управління і сил цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області, а також 2 комплексні об’єктові навчання, 23 комплексні об’єктові тренування та 23 протипожежні об’єктові тренування з питань цивільного захисту.

На виконання заходів Комплексної програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки у Рогатинському районі на період 2016-2020 роки та програми розвитку цивільного захисту Рогатинського району на 2018-2019 роки із районного бюджету у 2018 році було виділено кошти в сумі 377,2 тис.грн., які було використано на придбання паливо-мастильних матеріалів для запобігання та ліквідації наслідків ускладнених погодних умов, гасіння пожеж у екосистемах та засобів і матеріальних цінностей.

Виконання повноважень в галузі освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді

Освіта

Мережа закладів освіти 2018/2019 н.р. включає 38 загальноосвітніх навчальних закладів (3642 учні), 15 філій, 2 позашкільні заклади ( 703 вихованці), 8 дошкільних навчальних закладів ( 398 дітей), 10 навчально-виховних комплексів (181 дошкільня), дошкільна група у Нижньолопицькому НВК І-ІІ ст. ( відкрита у березні 2018). Організовано інклюзивне навчання для 7 учнів у 5 закладах освіти Рогатинсього району.

На 2018 рік для фінансування галузі освіти було передбачено кошти в сумі 149,261 млн.грн. Основною складовою видатків бюджету є заробітна плата – 105,312 млн. грн., що складає 70,6 % від усієї суми. За 12 місяців 2018 року профінансовано 148,648 млн. грн. Сума коштів згідно кошторису на енергоносії складає 13,006 млн. грн. За 12 місяців 2018 року профінансовано кошти в сумі 12,787 млн. грн.

Важливим питанням є організація харчування учнів 1- 4 класів, дітей – сиріт та дітей, які перебувають під опікою, дітей з малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких є учасниками АТО та переселенців. На ці цілі профінансовано 3,010 млн. грн.

Відповідно до програми «Шкільний автобус» використовуються для підвозу учнів 14 автобусів, 2 з яких придбано у 2018 році В опорний заклад Верхньолипицька ЗОШ І-ІІІ ст. придбано 13 комп’ютерів за рахунок коштів державного бюджету, утеплено фасад будівлі на суму 100,0 тис. грн..

У районі функціонує Програма «Діти України» на 2017-2021 роки. На оздоровлення дітей з бюджету району у 2018 році використано на пришкільні табори з денним перебуванням – 87,6 тис. грн., на оздоровлення в таборах санаторного типу – 96,8 тис.грн.

У 2018 році 66 учнів брали участь у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, з них 14 стали переможцями, виборовши 17 призових місць.

Охорона здоровя

Комунальне некомерційне підприємство «Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Комунальне некомерційне підприємство «Рогатинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Рогатинської районної ради Івано-Франківської області створене рішенням 14 сесії районної ради від 21 грудня 2017 року та свою діяльність розпочало на підставі завдань, визначених розпорядженням голови райдержадміністрації від 07.02.2018 року № 23 “Про невідкладні заходи щодо здійснення медичної реформи в Рогатинському районі”.

Створено проект спроможної мережі закладів охорони здоров’я району первинного рівня надання медичної допомоги закріпленому населенню. Вказана мережа закладів затверджена рішенням 15 сесії районної ради від 01.03.2018 року “Про першочергові заходи щодо забезпечення роботи КНП “Рогатинський Ц ПМ-СД” та визначено приміщення, зобов’язано адміністрацію центральної районної лікарні провести розподіл майна. На даний час функціонують 14 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, із них є 12 сільських, 1 – міста Рогатин із 8 дільницями та АЗП-СМ в смт. Букачівці. З числа 14 А ЗП-СМ – 5 є амбулаторії групової практики та 9 – моно практики. Поетапно в амбулаторіях впроваджуються стаціонарозамінні форми лікування (денний стаціонар та стаціонари на дому). В селах за амбулаторіями закріплено 47 пунктів здоров’я / фельдшерсько-акушерських пунктів.

В КНП “Рогатинський Ц ПМ-СД” працює 26 лікарів, із них 3 є в декретній відпустці. На даний час штат складає 132 працівники.

Згідно постанови КМУ від 13.06.2018 року №420 р “Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених МОЗ України на 2018 рік, та розподіл медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад” для первинного рівня КНП “Рогатинський Ц ПМ-СД ” було виділено цільової субвенції на суму 2,787 млн.грн. Із яких 382,0 тис. грн спрямовано на оплату заборгованості працівникам ФАПів.

15 серпня 2018 року між Національною Службою Здоров’я України та КНП Рогатинський ЦПМ-СД укладено Договір про медичне обслуговування населення. Сформовано фінансовий план підприємства на 4-й квартал на 2018 рік на загальну суму 5,742 млн. грн.

Працівники КНП Рогатинський Ц ПМ-СД здійснювали реалізацію урядової програми “Доступні ліки”. Із виділеної загальної суми 850,0 тис. грн. було реалізовано виписані лікарями-спеціалістами пільгові рецепти на загальну суму 733,1 тис.грн., виписано рецепти для 7,797 тис.осіб.

Розроблено проекти будівництва закладів первинної медичної допомоги у сільській місцевості із малоповерховою забудовою із розрахунку на 1 - 2 лікаря в селах Пуків та Липівка. На даний час розпочато будівництво амбулаторії ЗП-СМ в селі Пуків (залито фундамент), загальна вартість якого складає 9,203 млн.грн. та в селі Липівка 8,932 млн.грн.

Рогатинська центральна районна лікарня

Впродовж 2018 року проводилася реорганізація комунального закладу «Рогатинська центральна районна лікарня» в «Комунальне некомерційне медичне підприємство Рогатинська центральна районна лікарня». Рішенням сесії районної ради від 26.07.2018 року затверджено статут та структуру закладу. Проведена реєстрація закладу в державного реєстратора.

Згідно штатного розпису в ЦРЛ зареєстровано 101,25 посад лікарів, із них зайнятих 98,5 посади, на яких працює 91 фізична особа (разом з інтернами).

У зв’язку із проведеною реорганізацією первинного і вторинного рівня сфери охорони здоров’я Рогатинського району зменшиться потреба в коштах на фінансування галузі в 2019 році на 22,0 млн.грн. у порівнянні з 2018 роком. За рахунок внутрішньої реорганізації, об’єднання відділів та оптимізації ліжкового фонду вдалося зменшити кількість штатних посад в галузі з 513 до 410.

Всього для потреб сфери охорони здоров’я району у бюджеті на 2018 рік було затверджено 58,583 млн.грн. За 2018 рік профінансовано 58,166 млн..грн. В розрахунку на одного жителя фінансування збільшилося з 1,312 тис.грн. у 2017 році до 1,424 тис.грн. в 2018 році.

На виплату заробітної плати профінансовано 48,107 млн.грн., що складає 82% від всього фінансування проти 83% в 2017 році.

На придбання медикаментів профінансовано 2,891 млн.грн., що в розрахунку на 1 ліжкодень складає 45,14 грн. проти 40,38 грн. в 2017 році.

Заборгованості по виплаті заробітної плати немає.

Для фінансового забезпечення державних, регіональних і територіальних програм в 2018 році використано 748,91 тис.грн. проти 495,0 тис.грн. в 2017 році .

У 2018 році в ЦРЛ залучено 1,016 млн.грн. позабюджетних надходжень проти

545,5 тис.грн. в 2017 році.

З метою енергозбереження в ЦРЛ: призупинено роботу енергозатратного рентгенапарата; проведено заміну освітлювальної мережі на більш економну (світлодіодні лампи); призупинено роботу пральні (придбано нові економні пральні машинки).

Протягом 2018 року придбано обладнання на суму 373,8 тис.грн. (рентген касети, ноутбуки, гаражні ворота, пральні машини), проведено ремонт водоканалізаційної системи на суму 75,1 тис.грн.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення станом на 01 грудня 2018 року становить 39,451 тис.осіб. Демографічна ситуація в районі є складною, залишається високою смертність населення і низька народжуваність.

У січні-листопаді 2018 року народилося 286 дітей, померло 722 особи.

Культура

В районі діє 104 заклади культури, до яких входять: 49 бібліотек, 54 клубних закладів, 1 дитяча школа мистецтв ім.Бориса Кудрика. При закладах культури діяло 340 гуртків аматорської творчості, до яких залучено понад 3,7 тис.учасників, 62 дитячих клубних формувань, в яких займається 719 учасників-дітей.

В закладах культури району проведено чимало заходів, зокрема: районні фестивалі “Різдвяна розколяда”, «Великодний розмай на Рогатинщині», фестиваль патріотичної пісні з нагоди 76- ї річниці створення УПА, ХVІ1 фестиваль Духовної пісні, урочистості з нагоди відзначення Дня Соборності України; вшанування в районі 100-річчя подвигу Героїв Крут; народне віче з нагоди 5-ої річниці пам’яті Героїв Небесної Сотні, акція-віче «Один день Майдану» та інші. Відбулись заходи з нагоди Дня села у Конюшках, Черневі, Букачівцях.

В бібліотеках-філіалах району організовувалися книжкові виставки до знаменних і пам’ятних дат, літературно-мистецькі вечори, присвячені 204-ій річниці від дня народження Т.Г.Шевченка, зустрічі з учасниками АТО «Герої, які творять історію вечір вшанування Героїв Небесної Сотні: «На варті наших душ – Небесна Сотня» та інші. Для потреб бібліотек придбано літературу на суму 317,563 тис.грн. (4046 – примірників).

Учні дитячої школи мистецтв ім. Б.Кудрика взяли участь в обласному конкурсі виконавської майстерності творчих колективів серед учнів дитячих музичних шкіл та мистецьких навчальних закладів (м.Івано-Франківськ), обласному конкурсі юних піаністів ім.В.Барвінського (м.Івано-Франківськ), Всеукраїнському конкурсі піаністів «PIANO.UA» (м.Київ), Міжнародному фестивалі конкурсі «Україна колядує» (м.Львів), Міжнародному фестивалі конкурсі «Файна Україна» (м.Тернопіль), Міжнародному фестивалі-конкурсі сучасної української духовної пісні «Пісня серця» м.Івано-Франківськ.

В 2018 році закладами культури району проводилася відповідна робота по зміцненню матеріально-технічної бази на суму 260,0 тис.грн. У 2018 році проводилися ремонтні роботи у закладах культури сіл Явче, Черче, Княгинині, Лучинці, Конюшки, Вербилівці, Балухів, Жовчів, смт.Букачівці, Журів, Загір’я, Кліщівна, Васючин, Липівка, Підвиння, дитяча школа мистецтв ім.Б.Кудрика на загальну суму 571 тис.грн.

На території району знаходиться 20 пам’яток архітектури національного значення, 52 пам’ятки містобудування і архітектури місцевого значення, 52 пам’ятки археології, 70 пам’яток історії та монументального мистецтва.

Найбільш цінними об’єктами культурної спадщини вважаються пам’ятки архітектури та містобудування: Церква Святого Духа,об’єкт ЮНЕСКО, (16 ст.) з унікальним іконостасом (17 ст.), одна з найкращих перлин дерев’яної архітектури України, пам’ятка національного значення; Церква Святого Архангела Михаїла (15-16 ст.) в с. Чесники; Церква Святого Василя Великого (1733 р.) в с.Черче.

На території Рогатинського району функціонує 10 туристично - рекреаційних закладів: ДП «Санаторій «Черче» (ЗАТ «Укрпрофоздоровниця») в с.Черче. Розрахований на 181 місце. Дитячий оздоровчий табір «Опілля» с.Добринів; Готельно-ресторанний комплес «Еліт – центр» (м.Рогатин); Готельно-ресторанний комплекс «Бельведер» (с.Потік), Готельно-ресторанний комплекс «Садиба Мрій» (с.Конюшки), Мотель, кафе-бар «Оберіг» (м.Рогатин), Мотель (м.Рогатин), Мотель «Grand» (м.Рогатин), Готель-кафе «Транзит» (м.Рогатин), Готель ( смт.Букачівці).

В районі діє музейний комплекс (м.Рогатин), філія музею мистецтв Прикарпаття, що включає в себе музей - садибу Миколи Угрина – Безгрішного та музей – пам’ятку дерев’яної архітектури та живопису Х ст. – Церкву Святого Духа; меморіальний музей «Підпільна штаб – квартира Р. Шухевича» в с.Княгиничі, філіал Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби ім.С.Бандери.

В 2018 році відкрито історико-краєзнавчий музей «Опілля», на базі якого буде створено сучасний інформаційно-туристичний центр.

Фізична культура та спорт

На фінансування галузі виділено 125,1 тис.грн., з них 50,0 тис.грн. на проведення спортивно-масової роботи в районі та 75,1 тис.грн. на облаштування мототраси в урочищі Пікула Рогатинського району.

В 2018 році звання майстра спорту України з кульової стрільби та настільного тенісу присвоєно 3 вихованцям Рогатинської СДЮСШОР. В 2018 році рогатинці Ворона Денис здобув срібну нагороду та дві бронзові на етапі кубка Світу з кульової стрільби, Сніжана Ходоровська стала срібним призером міжнародного турніру з пневматичної зброї «Олімпійські надії».

За підсумками досягнень на Всеукраїнських та міжнародних змаганнях серед СДЮСШОР області Рогатинська СДЮСШОР в 2018 році зайняла перше місце.

Рогатинською ДЮСШ Івано-Франківської обласної ради за звітний період підготовлено 1 майстра спорту України, 1 кандидата в майстри спорту.

Щороку проводяться заходи Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції «Відповідальність починається з мене». В 2018 році вперше відбулося відкриття «Школи лідера» в м. Рогатині.

Робота з неповнолітніми

Станом на 01.01.2019 року на первинному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває 61 дитина, під опікою та дітей, позбавлених батьківського піклування, що на 2 дитини менше у порівнянні з минулим роком. З них - 48 перебуває під опікою чи піклуванням громадян, 1 дитина перебуває у розшуку, 1 дитина позбавлена батьківського піклування тимчасово влаштована в Міжрегіональний центр соціально-психологічної реабілітації дітей (с.Мединя), 1 дитина - учень ПТУ, 5- в дитячому будинку сімейного типу, 5 - влаштовані у прийомні сім’ї .

Станом на 01.01.2019 року на місцевому обліку дітей, які мають підстави на усиновлення, перебуває 14 дітей. Ведеться нагляд за дотриманням прав 9 усиновлених дітей на території району.

Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: 56 – мають житло на праві користування (4 дітей житло не придатне для проживання) ; 4 – мають житло на праві власності; 1 дитина не має житла. На обліку для пільгового отримання житла перебуває 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Соціальна служба

У 2018 році Рогатинський районний центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді був укомплектований кадрово – додано до штату 5 фахівців із соціальної роботи, що дало можливість охопити соціальними послугами більшу частину сільського населення. Впродовж січня – грудня 2018 року до Рогатинського РЦСССДМ надійшла інформація від суб’єктів соціальної роботи (в т.ч. самозвернення) щодо 508 сімей різних категорій, у яких здійснено оцінку потреб та охоплено соціальними послугами, 966 члени яких старші 18 років, 1106– діти до 18 років. Із них – 172 сім”ї , які перебувають в складних життєвих обставинах. Соціальним супроводом/патронатом охоплено 77 сімей даної категорії. 1338 сімей (в них – 2481 дитина ) отримали послуги за карткою отримувача послуг. В 51 сім’ї подолано і у 100 сім’ях мінімізовано складні життєві обставини, внаслідок надання їм комплексу соціальних послуг.

Здійснено 133 виїзди в сільську місцевість, у 622 сім'ях різних категорій проведено інформаційно-просвітницьку роботу з питання випередження складних життєвих обставин. До профілактичних заходів залучено 3812 дітей віком до 18 років, 1062 молодих людей віком від 18 до 35 років. В 179 сім’ях ( в них 394 дітей) здійснено перевірку цільового використання коштів, яким призначена державна допомога при народженні дитини .

Фахівцями із соціальної роботи проведено 196 групових заходів соціального спрямування в населених пунктах району, закріплених за фахівцями із соціальної роботи: Рогатин, Добринів, Стратин, Світанок, Нижня Липиця, Верхня Липиця, Сарники, Помонята, Долиняни, Вербилівці, Залужжя, Букачівці, Обельниця, Лучниці, Черче, Підкамінь, а також в інших населених пунктах району.

Виконання повноважень в галузі соціального захисту та пенсійного забезпечення, зайнятості населення

Соціальний захист

Протягом звітного періоду у відділ соціальних допомог управління соціального захисту населення райдержадміністрації за призначенням державних соціальних допомог та житлових субсидій звернулись 8861 громадян. На обліку в управлінні зареєстровано 175 учасників АТО. За даними Єдиного Державного автоматизованого реєстру на обліку перебуває 13352 пільговики, на кожного з яких заведена персональна облікова картка.

Нараховано з початку року житлових субсидій на суму 77,915 млн.грн., проведено перерахунків на суму 12,864 млн.грн. Заборгованість становила на 01.01.2018 року 45,756 млн.грн. Профінансовано з початку року 111,846 млн.грн. Заборгованість станом на 01.01.2019 року становить - 11,824 млн.грн.

З початку року нараховано державних соціальних допомог на суму 61,962 млн.грн., які повністю профінансовано. Виплачено 20 особам з інвалідністю одноразову грошову допомогу з коштів державного бюджету на суму 14,1 тис. грн.

Пенсійне забезпечення

Галицьким об’єднаним управлінням Пенсійного фонду забезпечено своєчасну виплату пенсій громадянам Рогатинського району загальна сума видатків за 2018 рік склала 301,6 млн. грн., що більше проти відповідного періоду минулого року на 32,0 млн. грн.

Станом на 01.01.2019 року на обліку в управлінні перебувало 13054 одержувача пенсій.

За даний період призначено нових пенсій 418 особам, проведено перерахунок пенсій 898 особам, виплачено 971 допомога на поховання та недоодержаних пенсій. Розмір середньої пенсійної виплати в Рогатинському районі склав 1,948 тис.грн.

З метою зменшення видатків на доставку пенсій, проведено відповідну роботу по залученню пенсіонерів Рогатинського району до отримання пенсій через установи банків.

Станом на 01.01.2019 року їх чисельність склала 5,806 тис.осіб, що на 243 осіб більше відповідного періоду минулого року, через що зекономлено видатків на суму 1,8 млн.грн.

Станом на 01.01.2019 року заборгованість економічно-активних платників Рогатинського району до бюджету Пенсійного фонду із страхових внесків склала 548,2 тис.грн., заборгованість підприємств з відшкодування витрат на виплату пільгових пенсій склала 377,9 тис.грн.

Зайнятість населення

За сприянням Рогатинської районної філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості на вільні та новостворені робочі місця працевлаштовано 1787 незайнятих та безробітних громадян. числа працевлаштованих 42 осіб працевлаштовано на новостворені робочі місця з наданням компенсації єдиного соціального внеску. Кількість зареєстрованих безробітних станом на 01.01.2019 року становила 331 особа, що на 14 осіб менше, ніж на відповідну дату минулого року.

Чисельність безробітних громадян, які перебували на обліку в центрі зайнятості протягом 2018 року становить 984 незайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 244 осіб менше, ніж у відповідному періоді минулого року. Рівень зареєстрованого безробіття станом на 01.01.2019 року склав 1,1 % працездатного населення в працездатному віці.

Протягом 2018 року допомогу по безробіттю отримували 889 безробітних громадян або 90,3 безробітних.

Виконання повноважень в галузі адміністративних послуг

З метою запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг, підвищення рівня якості їх надання, створення сприятливих умов для реалізації фізичним та юридичним особам їх конституційних прав, свобод і законних інтересів в районі діє Центр надання адміністративних послуг Рогатинської райдержадміністрації. З метою запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг, підвищення рівня якості їх надання, та забезпечення виконання Закону України «Про адміністративні послуги» на робочому місці адміністратора встановлено платіжний термінал . У ЦНАП встановлено програму Універсам послуги, надаються 87 безкоштовних адміністративних послуг згідно переліку (оплата здійснюється тільки за ті послуги, які передбачені чинним законодавством). Станом на 01.01.2019 року центром надано 12 275 адміністративних послуг, левову частку з яких становлять послуги Держгеокадастру у Рогатинському районі.

Відкритість, публічність і доступність

У 2018 році в районі за участю керівництва районної державної адміністрації проведено численні засідання круглих столів, зустрічі з головами місцевих рад з питань реформи децентралізації, з священнослужителями різних конфесій району, з освітянами та медиками по впровадженню реформ в галузі освіти та медицини, лідерами молодіжних ГО, соціальними службами, тощо, ряд перемовин з територіальними громадами смт. Букачівці, сіл Воскресинці, Підгороддя, Руда, Вербилівці, Кліщівна, Козарі, Вишнів інших населених пунктів щодо роз’яснень основних аспектів впровадження медичної реформи , здійснено робочі поїздки у населені пункти району з метою надання методичної та консультативної допомоги органам місцевого самоврядування щодо реалізації ними наданих законом повноважень місцевого самоврядування у бюджетній, фінансовій, освітній, медичній, культурній та інших сферах, а також у розробленні та реалізації проектів розвитку інфраструктури.

У 2018 році керівництво районної державної адміністрації брало участь в усіх проведених в районі масових заходах з вшанування пам’ятних дат та подій суспільно-політичного життя, основними з яких були районний фестиваль «Різдвяна Розколяда», 100-річчя подій під Крутами, День пам’яті Героїв Небесної Сотні, 22-га річниця Конституції України, 27-ма річниця незалежності України, 100-річниця утворення ЗУНР, День захисника України та інші.

За сприяння райдержадміністрації проведено інформаційні кампанії соціальної реклами щодо надання соціальних гарантій та допомог населенню району, військової служби у Збройних силах України та Національній гвардії, запровадження заходів із енергозбереження та енергоефективності, сімейних форм влаштування, формування та підтримки позитивного іміджу Рогатинського району.

Офіційний веб-сайт райдержадміністрації адаптовано до потреб користувачів із вадами зору, функціонує «гаряча» телефонна лінія голови райдержадміністраціїї, сторінка у соціальній мережі Facebook.

Звернення громадян

На адресу райдержадміністрації за 2018 рік надійшло 1311 письмових звернень громадян (у 2017 році - 1343 письмових звернень) із пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) та скаргами від жителів району та з-за його меж. На прийомі у керівництва райдержадміністрації побувало 12 громадян (у 2017 році - 18 громадян ), на урядову гарячу лінію надійшло 196 звернень ( у 2017 році 265 звернень ) та 27 запитів на публічну інформацію (у 2017 році 38 запитів).

За звітний період в райдержадміністрацію надійшло 923 звернення про дозволи на виготовлення технічної документації на земельні частки (паї), та про передачу у власність земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Основним критерієм роботи зі зверненнями громадян було і є збільшення відсотку позитивно вирішених звернень.

В райдержадміністрації затверджені графік прийому громадян з особистих питань керівництвом райдержадміністрації; додатковий графік прийому громадян з особистих питань керівництвом райдержадміністрації у вихідні дні (щосуботи) та графік виїзних прийомів громадян керівниками райдержадміністрації. Діє «гаряча» телефонна лінія районної державної адміністрації та телефон довіри районної державної адміністрації.

Організаційно-кадрова робота

У 2018 році проведено 12 засідань колегій райдержадміністрації, 1 спільне засідання колегії райдержадміністрації та постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва та використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району та 1 спільне засідання колегії райдержадміністрації та виконавчого комітету Фразької сільської ради. На колегії заслухано в порядку контролю за виконанням документів органів влади вищого рівня 81 документ. За результатами засідань колегій видано 30 розпоряджень, 37 інформацій взято до відома.

Впродовж звітного періоду надавалася практична допомога з питань ведення діловодства та організації контролю за вищими та власними документами, організації виконання Закону України “Про звернення громадян”, а також з організаційно-масової роботи виконкомам сільських, селищної, міської рад. Відповідно до цього у 2018 році проведено 7 семінарів-навчань із головами та секретарями місцевих рад за тематичними планами.

Структуру апарату та підпорядкованих підрозділів райдержадміністрації приведено у відповідність до вимог Закону України «Про державну службу». В районній державній адміністрації та її структурних підрозділах штатними розписами передбачено 117 штатних одиниць. Станом на 01.01.2019 року корпус державних службовців апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів налічував 100 осіб (з них державних службовців категорії «Б» -32 особи, категорії «В» - 68 осіб).

Протягом 2018 року службою управління персоналом апарату райдержадміністрації підготовлено та проведено 9 конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В».

З метою оптимізації структури, усунення дублювання повноважень структурних підрозділів райдержадміністрації утворено управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, сектор контролю загального відділу апарату райдержадміністрації та введено посаду провідного спеціаліста з питань запобігання і виявлення корупції апарату райдержадміністрації.

Впродовж березня-квітня 2018 року проведено перший тур щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець в номінаціях «Кращий керівник» та «Кращий спеціаліст». Переможці взяли участь у ІІ турі конкурсу, нагороджені подяками та грамотами голови райдержадміністрації та голови районного комітету профспілки працівників державних установ.

Об’єднані територіальні громади

Станом на 01.01.2019 року в районі утворено Букачівську селищну раду об’єднаної територіальної громади, до якої увійшли Букачівська селищна рада, Козарівська, Вишнівська та Чернівська сільські ради. У січні 2019 року відбулася перша сесія Букачівської ОТГ. Цього ж місяця громада прийняла свій бюджет.

На завершення хочу наголосити, що виконання у 2018 році Рогатинською районною державною адміністрацією власних повноважень і делегованих їй районною радою були спрямовані на всебічне задоволення прав і свобод громадян, їх матеріальних та духовних запитів, виконання програмних документів, у т.ч. Програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2018 рік.

Сподіваюся, що проблемні питання будуть якнайшвидше врегульовані і це дасть нам можливість динамічніше розвиватися і сповна використати внутрішні резерви в інтересах жителів району в 2019 році, адже Рогатинський район ні на мить не зупиниться у своєму розвитку та розбудові, приймаючи все нові й нові виклики сучасності задля досягнення подальшого економічного зростання, культурного піднесення та підвищення добробуту всіх мешканців.

Основні напрями роботи райдержадміністрації й надалі ґрунтуватимуться на принципах втілення в життя реформ, ініційованих Президентом України Петром Порошенком, їх практичної реалізації на місцях, адже резерви у нас є і вони враховані при розробці проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2019 рік, а також на виконанні заходів Стратегії регіонального розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року.

Голова РДА

Керівник апарату районної державної адміністрації

Стружанський Олег Степанович

Читати більше 


Тел. приймальні:
(03435) 24-300; т/ф 24-780


e-mail:  zagal @rohatyn.if.gov.ua

 

Портали

Курс валют

 

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини