Меню

135 | 2017-06-27

Березень (02.03.2017 №115)

Результат пошуку зображень за запитом "тризуб україни фото"

УКРАЇНА

РОГАТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 02.03.2017р. м. Рогатин № 115

Про план основних заходів

цивільного захисту

Рогатинського району на 2017 рік

На виконання статті 39, пункту 5 частини 1 статті 130 Кодексу цивільного захисту України, пункту 27 положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Єдину державну систему цивільного захисту» від 09 січня 2014 року №11, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2017 рік» від 11 січня 2017 року №9-р, наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій «Про затвердження організаційно-методичних вказівок з підготовки населення додій у надзвичайних ситуаціях» від 19 лютого 2016 року № 83, розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про план основних заходів цивільного захисту на 2017 рік» від 15 лютого 2017 року №64 та з метою удосконалення методів протидії техногенним і природним негативним факторам, покращення роботи сил і засобів цивільного захисту району:

1. Затвердити:

- план основних заходів цивільного захисту району на 2017 рік (додається);

- організаційно-методичні вказівки з підготовки населення Рогатинського району до дій при надзвичайних ситуаціях у 2017 році (додаються).

2. Виконавчим комітетам міської, селищної, сільських рад, керівникам підприємств, установ та організацій району:

2.1. Основні зусилля зосередити на:

- підготовці керівного складу органів управління до дій за призначенням, навчанні та підготовці населення до дій в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та суспільно-політичного характеру;

- відпрацюванні в ході навчань та тренувань заходів, передбачених планами цивільного захисту на мирний та особливий періоди;

- виконанні заходів щодо зниження рівня ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій шляхом виконання місцевих програм з питань цивільного захисту та створення матеріально-технічних резервів.

2.2. У двотижневий термін розробити і затвердити аналогічні плани основних заходів цивільного захисту на 2017 рік та довести їх до виконавців.

2.3. У двотижневий термін підбити підсумки роботи з питань цивільного захисту за 2016 рік та визначити завдання на 2017 рік.

2.4.Пропозиції щодо планування заходів з підготовки районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області на 2018 рік подати у відділ з питань цивільного захисту, житлово-комунального господарства, будівництва те екології райдержадміністрації (В.Шевчук) до 01 липня 2017 року.

3. Відділу організаційно-аналітичної роботи апарату райдержадміністрації (І.Вовкун) забезпечити опублікування цього розпорядження на Веб-сайті райдержадміністрації.

4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – відділ з питань цивільного захисту, житлово-комунального господарства, будівництва те екології райдержадміністрації (В.Шевчук).

5. Співвиконавцям інформацію про виконання вимог і заходів,
передбачених цим розпорядженням, подавати у відділ з питань цивільного захисту, житлово-комунального господарства, будівництва та екології райдержадміністрації (В.Шевчук) за перше півріччя до 01 липня 2017 року; за рік - до 26 грудня 2017 року.

6. Розпорядження голови райдержадміністрації «Про план заходів районної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2016 року» від 08 червня 2016 року №187 таким, що стратило чинність.

7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 Перший заступник

 голови райдержадміністрації                                                                             Степан Демчишин


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

районної державної адміністрації

від 02.03.2017 р. № 115

ПЛАН 

основних заходів цивільного захисту району на 2017 рік

№ з/п

Заходи

Відповідальні за виконання

Термін проведення

1

2

                      3

4

1. Заходи Державної служби України з надзвичайних ситуацій

1

Організація і проведення районних змагань та участь у Всеукраїнському фестивалі юних пожежників

Районний відділ управління ДСНС України в області

Квітень-вересень

2

Забезпечення реалізації заходів, передбачених Загальнодержавною цільовою програмою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації (в межах компетенції)

До 15 грудня

3

Комплексна перевірка організації цивільного захисту на території району

Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади

Вересень

2. Збори та наради керівного складу цивільного захисту району

1

Організація і проведення засідань місцевої (районної) комісії з питань ТЕБ та НС

Члени місцевої (районної) комісії з питань ТЕБ та НС

В міру необхідності

2

Збір керівного складу районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту для підбиття підсумків роботи за перше півріччя та визначення завдань на друге півріччя 2017 року

Керівники районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області, структурних підрозділів райдержадміністрації, районних управлінь, спеціалізованих служб цивільного захисту, члени місцевої (районної) комісії з питань ТЕБ та НС, районної комісії з питань евакуації

Липень

3

Навчально-методичні збори з питань організації цивільного захисту населення і територій

Виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад

Щоквартально

3. Заходи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення

1

Поповнення матеріальних резервів всіх рівнів для запобігання виникненню і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх окремих наслідків згідно із затвердженою номенклатурою

Місцева (районна) комісія з питань ТЕБ та НС, виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад, керівники підприємств, установ, організацій

Впродовж півріччя

2

Впровадження на об'єктах підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення персоналу

Адміністрації об'єктів підвищеної небезпеки

До 15 грудня

3

Організація та здійснення практичних заходів щодо запобігання виникненню:

 

 

- нещасних випадків під час можливої повені та паводків

Місцева (районна) комісія з питань ТЕБ та НС, виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад

Березень-листопад

- пожеж у лісах, на торфовищах та сільськогосподарських угіддях впродовж пожежонебезпечного періоду

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, ДП «Рогатинський лісгосп», районний відділ управління ДСНС України в області виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад

Квітень-жовтень

 

 

- нещасних випадків з людьми на водних об'єктах під час літнього відпочинку

Місцева (районна) комісія з питань ТЕБ та НС, виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад, власники водних об'єктів

Впродовж купального сезону

4. Заходи з підготовки та визначення стану готовності органів управління і сил цивільного захисту

1

Командно-штабні тренування з органами управління та силами цивільного захисту ланок регіональної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (із залученням евакуаційних органів):

 

з виконання завдань під час пропуску льодоходу, повені та паводків

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

Лютий-березень

з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі виникнення аварії:

 

з виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду

Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад

Жовтень

з переведення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період

Структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад

Квітень

 

з організації пошуку і рятування рибалок на водоймах у зимово-весняний період

Районний відділ управління ДСНС України в області

Листопад

2

Спеціальні об'єктові тренування спеціалізо­ваних служб і формувань цивільного захисту всіх форм власності

 

Керівники та власники об'єктів, начальники штабів з питань цивільного захисту

За планами навчань

3

Заходи з територіальної оборони району

Структурні підрозділи райдержадміністрації, фахівці силових структур, районних управлінь

За графіком обласного військового комісаріату

4

Тренування з членами мобільної оперативної та робочої груп з питань організації аварійно-рятувальних робіт та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Відділ з питань цивільного захисту житлово-комунального господарства, будівництва та екології райдержадміністрації, районний відділ управління ДСНС України в області, спеціалізовані служби цивільного захисту

Один раз на квартал за окремим графіком

5

Навчання осіб керівного складу та фахівців цивільного захисту на обласних і м. Івано -Франківська курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів та їх консультаційних пунктах

Керівники управлінь, установ і організацій, їх заступники, начальники штабів цивільного захисту об'єктів господарської діяльності і навчальних закладів та фахівці різних профілів

Лютий-травень Вересень-грудень

5. Заходи щодо державного нагляду та контролю у сфері техногенної і пожежної безпеки

1

Організація та здійснення контролю за дотриманням стану техногенної та пожежної безпеки, вибухопожежо-небезпечних об'єктів

Районний відділ управління ДСНС України в області, виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад

Впродовж року

2

Перевірки виконкомів міської, селищної та сільських рад, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності:

 

до весняного льодоходу, повені та паводків

Районний відділ управління ДСНС України в області, місцева (районна) комісія з питань ТЕБ та НС

Лютий-березень

 

місць масового відпочинку населення на водних об'єктах

Районний відділ управління ДСНС України в області, місцева (районна) комісія з питань ТЕБ та НС

Травень-червень

 

до виконання завдань за призначенням у складних умовах осінньо-зимового періоду

Районний відділ управління ДСНС України в області, місцева (районна) комісія з питань ТЕБ та НС

Вересень -жовтень

3

Контроль за станом готовності системи централізованого оповіщення з доведенням до відома населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації

Станційно-лінійна дільниця №5 м.Рогатин Івано-Франківської філія ПАТ "Укртелеком", відділ з питань цивільного захисту житлово-комунального господарства, будівництва та екології райдержадміністрації, виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад

Листопад

4

Роботи з визначення стану готовності підприємств, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та організацій, що мають у віданні ліси і сільськогосподарські угіддя, до протипожежного захисту лісів і угідь у пожежонебезпечний період

 

Районний відділ управління ДСНС України в області, ДП «Рогатинський лісгосп», відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, агроформування району

Квітень -червень

5

 

Перевірки стану протипожежного захисту та техногенної безпеки:

 

 

 

будівель закладів освіти та їх готовності до 2017/2018 навчального року

Районний відділ управління ДСНС України в області, відділ освіти райдержадміністрації

Липень - серпень

 

 

ринків та торгових майданчиків всіх форм власності

Районний відділ управління ДСНС України в області, управління Держпродспоживслужби у Рогатинському районі, виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад

Впродовж року

об'єктів, що належать суб'єктам господа­рювання, з високим ступенем ризику від провадження господарської діяльності

Районний відділ управління ДСНС України в області

За окремим планом

 

 

об'єктів зимового та літнього відпочинку громадян, у тому числі дітей у період масового відпочинку населення

Районний відділ управління ДСНС України в області

Впродовж року

сільськогосподарських підприємств та господарств у місцях збору, переробки і зберігання врожаю 2017 року

Районний відділ управління ДСНС України в області, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад

Травень — вересень

6. Інші заходи з підвищення готовності органів управління і сил цивільного захисту до виконання завдань за призначенням

1

Паспортизація потенційно небезпечних об'єктів

Адміністрації потенційно небезпечних об'єктів

Впродовж року

2

Паспортизація та облаштування пляжів та місць підлідного вилову риби. Формування бази даних про вказані місця

Виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад

До 15 травня та до 15 грудня

3

Надання методичної допомоги в організації цивільного захисту виконавчим комітетам міської, селищної та сільських рад

Відділ з питань цивільного захисту, житлово-комунального господарства, будівництва та екології райджержадміністрації

Впродовж року за окремим графіком

4

Продовження заходів щодо:

 

 

 

- створення підрозділів місцевої пожежної охорони

Виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад, районний відділ управління ДСНС України в області

Впродовж року

- забезпечення медичних установ первинними засобами пожежогасіння та обробки дерев'яних конструкцій вогнетривкими розчинами

Центральна районна лікарня, виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад

Впродовж року

5

Організація санітарно-епідеміологічного контролю в місцях відпочинку людей, на об'єктах громадського харчування, ринках, місцях забою, продажу худоби і птиці

Управління Держпродспоживслужби у Рогатинському районі, Рогатинський міськ-міжрайонний відділу ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр» МОЗ України, керівники і власники об'єктів

У літній період

6

Коригування планів евакуації населення всіх рівнів у частині визначення заходів щодо організації евакуації окремих категорій населення, а також культурних та матеріальних цінностей

 

Відділ з питань цивільного захисту житлово-комунального господарства, будівництва та екології райдержадміністрації, виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад, керівники і власники підприємств, установ і організацій

До 01 вересня

7

Коригування планів цивільного захисту на особливий період

Відділ з питань цивільного захисту, житлово-комунального господарства, будівництва та екології райдержадміністрації

До 01 вересня

7. Заходи з пропаганди знань цивільного захисту

1

Проведення:

 

 

 

у загальноосвітніх, професійно-технічних та дошкільних навчальних закладах Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини

Відділ освіти райдержадміністрації, районний відділ управління ДСНС України в області, Рогатинський державний аграрний коледж

Квітень-травень

Жовтень-листопад

серед населення просвітницької роботи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов'язаних з небезпечними неінфекційними захворюваннями

Рогатинський міськ-міжрайонний відділу ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр» МОЗ України

Впродовж року

 

 

заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом: проведення шкільних, районних змагань, тренувальних зборів

Відділ освіти райдержадміністрації, районний відділ управління ДСНС України в області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад

Впродовж року

2

Створення циклу сюжетів соціальної реклами згідно з основними вимогами безпеки життєдіяльності

Місцева (районна ) комісія з питань ТЕБ та НС, відділ організаційно-інформаційної роботи райдержадміністрації, районний відділ управління ДСНС України в області, виконавчі комітети міської, селищної та сільських рад

Впродовж року

3

Проведення громадських акцій «Запобігти, врятувати, допомогти» та «Герой-рятувальник року»

Районний відділ Управління ДСНС України в області, відділ освіти райдержадміністрації

Впродовж року

Начальник відділу з питань цивільного захисту,

житлово-комунального господарства, будівництва

та екології райдержадміністрації                                                                             Володимир Шевчук


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

районної державної адміністрації

від 02.03.2017 р. № 115

 

Організаційно-методичні вказівки

з підготовки населення Рогатинського району

до дій при надзвичайних ситуаціях у 2017 році

Метою організаційно-методичних вказівок з підготовки населення Рогатинського району (далі - організаційно-методичні вказівки) до дій при надзвичайних ситуаціях у 2017 році є надання практичних рекомендацій суб'єктам забезпечення цивільного захисту відповідних рівнів з питань застосування вимог законодавства у сфері навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.

Головним завданням навчання всіх верств населення діям у надзвичайних ситуаціях є формування культури безпеки його життєдіяльності, обізнаності щодо прав і обов'язків у сфері цивільного захисту та готовності до свідомих практичних дій в умовах надзвичайних ситуацій, а керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, набуття навичок створювати, приймати та реалізувати управлінські рішення в межах посадових обов'язків і повноважень, передбачених законодавством у цій сфері.

1. Основними напрямками в роботі щодо забезпечення готовності та оперативності реагування на надзвичайні ситуації, захисту населення і територій від негативного впливу техногенних та природних факторів вважати:

1.1. Підготовку осіб керівного складу підприємств, установ, організацій, фахівців з питань цивільного захисту на курсах навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту» і плану комплектування слухачами навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області на 2017 рік.

1.2. Підготовку працівників підприємств, установ, організацій здійснювати за місцем роботи:

 • за програмою загальної підготовки - про дії в умовах загрози і виникнення надзвичайної ситуації, а також оволодіння навичками надання першої допомоги потерпілим, користування засобами індивідуального і колективного захисту;
 • за програмою спеціальної підготовки працівників, що входять до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту - ознайомлення з обов'язками, навичками користування засобами захисту, вивчення порядку приведення їх у готовність, проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;
 • за програмою додаткової підготовки з техногенної безпеки працівників об'єктів підвищеної небезпеки - поглиблення знань з питань техногенної безпеки, джерел небезпеки, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації на об'єкті підвищеної небезпеки, та небезпечних речовин, що виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на його території;
 • за програмою пожежно-технічного мінімуму для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, - підвищення рівня загальних пожежно-технічних знань, вивчення правил пожежної безпеки з урахуванням особливостей виробництва, ознайомлення з протипожежними заходами та діями у разі виникнення пожежі, оволодіння навичками використання наявних засобів пожежогасіння.

Організацію та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту на підприємствах, в установах і організаціях здійснювати у порядку, визначеному наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11. 09.2014 року № 934 «Про затвердження Порядку організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.10.2014 року за № 1200/25977.

2. Підготовку в навчальних групах працівників, які увійшли до складу формувань цивільного захисту (далі - ЦЗ), здійснювати за 12-годинною програмою. Заняття проводяться керівниками груп - командирами формувань ЦЗ під загальним керівництвом штатних працівників з питань ЦЗ.

Основним завданням з підготовки особового складу формувань ЦЗ вважати практичне відпрацювання заходів, передбачених планами реагування на надзвичайні ситуації та планами локалізації і ліквідації аварійних ситуацій.

3. Підготовку працівників, які не увійшли до складу формувань ЦЗ, здійснювати у складі навчальних груп.

4. Навчання непрацюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях здійснювати шляхом проведення інформаційно-просвітницької роботи за місцем проживання, через консультаційні пункти, передбачивши інформування населення про методи реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій, створення в консультаційних пунктах умов для оволодіння громадянами навичок користування найбільш поширених засобів захисту і надання першої само- та взаємодопомоги.

5. Структурним підрозділам райдержадміністрації – керівникам спеціалізованих служб цивільного захисту та формувань цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області, виконавчим комітетам міської, селищної та сільських рад :

5.1. Забезпечити організацію та проведення заходів з підготовки:

 • -органів управління районної ланки територіальної підсистеми та підпорядкованих їй сил цивільного захисту з урахуванням вимог Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 року № 443 «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту», плану основних заходів цивільного захисту на 2017 рік;
 • спеціалізованих служб цивільного захисту відповідно до вимог Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 року № 469 «Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту»;
 • територіальних формувань цивільного захисту районного, міського підпорядкування відповідно до вимог Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.10. 2013 року № 787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту»;
 • функціонального навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області.

5.2. Організувати контроль здійснення практичної підготовки під час проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління, згідно з вимогами Порядку організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11.09.2014 року № 934 «Про затвердження Порядку організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.10.2014 року за № 1200/25977.

5.3.Передбачити у період проведення районною ланкою цивільного захисту штабних тренувань з органами управління та силами цивільного захисту проведення суб'єктами господарювання не менше як 30 відсотків запланованої у поточному році кількості комплексних об'єктових тренувань з питань цивільного захисту.

5.4. Скласти та в установлений термін подати заявки на функціональне навчання у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області на підставі потреби у навчанні, використовуючи результати обліку осіб, які зобов'язані проходити функціональне навчання, та забезпечити періодичність проходження функціонального навчання категорій осіб, зазначених у додатку 1 до Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 року № 819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту».

5.5. Затвердити організаційно-методичні вказівки щодо навчання працівників і непрацюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях та організовувати контроль за їх виконанням.

5.6. Забезпечити:

 • інформування населення про надзвичайні ситуації, у зоні яких або у зоні можливого ураження від яких може опинитися місце проживання громадян, а також про способи захисту від впливу небезпечних факторів, викликаних такими ситуаціями;
 • підготовку та видання застережливих навчальних, навчально-наочних посібників, розповсюдження інформаційних матеріалів, буклетів, пам'яток тощо;
 • діяльність консультаційних пунктів при виконкомах міської, селищної та сільських рад, особливо в частині створення умов для оволодіння громадянами навичками користування найбільш поширеними засобами захисту і надання першої само- та взаємодопомоги;
 • запровадження постійних рубрик у місцевих засобах масової інформації, зокрема друкованих, а також за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, аудіовізуальних та інтерактивних засобів і соціальної реклами;
 • подання звітності з питань навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях відповідно до Примірного табеля термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту, затвердженого наказом ДСНС України від 11 жовтня 2014 року № 578.

5.7. На засіданнях місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянути хід та результати навчання у сфері цивільного захисту, якість проведення спеціальних об'єктових тренувань.

5.8. Спланувати та провести збори з керівним складом розташованих на території району підприємств, установ, організацій з підбиття підсумків виконання основних заходів із навчання населення за 2016 рік та визначення завдань на 2017 рік у системі цивільного захисту.

6. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій - суб'єктам забезпечення цивільного захисту:

6.1. Затвердити програми підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях з урахуванням виробничих особливостей, наявності спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, об'єктів підвищеної небезпеки, проведення робіт з підвищеною пожежною небезпекою та продовження функціонування в особливий період.

6.2. Забезпечити проходження особами, які залучаються до проведення безпосередньо на підприємствах, в установах та організаціях інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, спеціальної підготовки у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області.

6.3. Утворити навчальні групи та здійснити підготовку працівників шляхом курсового і індивідуального навчання за програмами загальної підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях та спеціальної підготовки працівників, які входять до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту.

6.4. Організувати проведення під час прийняття на роботу і за місцем праці інструктажів працівників з питань цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях, розроблених на підставі програм підготовки працівників та діючих на підприємстві, в установі та організації правил, інструкцій, планів реагування на надзвичайні ситуації, інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

6.5. Визначити порядок проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення з урахуванням вимог Правил пожежної безпеки в Україні.

6.6. Організувати відповідно до погоджених з відділом з питань цивільного захисту, житлово-комунального господарства, будівництва та екології райдержадміністрацій та районним відділом управління ДСНС України в області графіків проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту:

 • затвердження у встановленому порядку планів проведення комплексних об'єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту, об'єктових тренувань спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, протипожежних та протиаварійних тренувань;
 • проведення представниками навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області інструкторсько-методичних занять з керівництвом комплексних об'єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту;
 • практичну підготовку персоналу відповідно до вимог Порядку організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 вересня 2014 року № 934, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2014 року за № 1200/25977;
 • подання до райдержадміністрації, районного відділу управління ДСНС України в області звіту за результатами проведених спеціальних об'єктових навчань і тренувань.

6.7. Забезпечити:

 • проходження в установленому порядку функціонального навчання працівниками відповідно до вимог Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 819;
 • проходження посадовими особами навчання за програмами навчання з питань пожежної безпеки з урахуванням вимог Порядку затвердження програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання;
 • ведення документації з питань організації навчання працюючого населення (переліки навчальних груп, осіб керівного складу і фахівців, які підлягають у поточному році навчанню у сфері цивільного захисту, та посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, робочі навчальні плани і програми, розклади занять, графіки консультацій, журнали навчання, плани підготовки і проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань тощо).

6.8. Обладнати в кожному окремо розташованому структурному підрозділі підприємства, установи та організації інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту та забезпечити його наповнення навчальними і наочними посібниками, передбаченими загальною програмою підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях, інформаційними стендами з доведення основних заходів, що виконуються підприємством, установою, організацією відповідно до об'єктового плану реагування на надзвичайні ситуації.

6.9. Вжити заходів щодо удосконалення матеріально-технічної бази з підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях шляхом виділення ділянок, споруд, приміщень для обладнання в них навчальних ділянок, пунктів, класів тощо.

7. Районному відділу управлінню ДСНС України в області (Б.Грабовецький):

7.1. Взяти участь у заходах з підготовки органів управління та сил
цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми, передбачених планом
основних заходів цивільного захисту на 2017 рік.

7.2. Здійснювати методичне керівництво та ведення обліку проведених заходів з питань:

 • підготовки органів управління та сил цивільного захисту на місцевому рівні;
 • проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту на підприємствах, в установах та організаціях Рогатинського району.

7.3. Організувати державний нагляд (контроль) за:

 • дотриманням періодичності проходження навчання керівним складом та фахівцями, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту;
 • проходженням особами, які залучаються до проведення навчання, інструктажів і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях, спеціальної підготовки у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області.

7.4. Організувати роботу з вивчення стану організації та здійснення навчання населення до дій у надзвичайних ситуаціях шляхом:

 • участі працівників, відповідальних за здійснення державного нагляду (контролю), в роботі комісій з оцінки готовності (допуску) персоналу підприємств, установ та організацій до проведення комплексних об'єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту;
 • аналізу поданих підприємствами, установами та організаціями на погодження планів проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту;
 • вибіркового оцінювання знань з питань цивільного захисту працівників підприємств, установ та організацій в обсязі програм підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях;
 • організації контролю за обладнанням на підприємствах, в установах та організаціях інформаційно-довідкових куточків і перевірки відповідності їх тематичного наповнення планувальним документам з цивільного захисту;
 • участі в тренуваннях з учасниками навчальновиховного процесу у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах, державному аграрному коледжі району під час проведення тижнів безпеки дитини та днів цивільного захисту згідно із зведеним планом-графіком проведення цих заходів, що розробляється відділом освіти районної державної адміністрації.

7.5. Узагальнити звіти про організацію проведення спеціальних об'єктових навчань (об'єктових тренувань) з питань цивільного захисту протягом року на території району та підготувати пропозиції щодо удосконалення цих заходів у наступному році.

7.6. Забезпечити контроль виконання планів і програм навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області у сфері цивільного захисту, а також підприємствами, установами, організаціями, які в установленому порядку проводять навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, та посадових осіб з питань пожежної безпеки.

Начальник відділу з питань цивільного захисту,

житлово-комунального господарства, будівництва

та екології райдержадміністрації                                                                             Володимир Шевчук

Голова РДА

Голова Рогатинської районної державної адміністрації


Тел. приймальні:
(03435) 24-300; т/ф 24-780


e-mail:  zagal @rohatyn.if.gov.ua

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Портали

Курс валют

 

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини