Меню

129 | 2017-06-28

Березень (09.03.2017 №49-к)

Результат пошуку зображень за запитом "тризуб україни фото"

УКРАЇНА

РОГАТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 09.03.2017м. Рогатин № 49-к

 

Про проведення І туру

Всеукраїнського конкурсу

"Кращий державний службовець"

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 року № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (із змінами) та наказу Нацдержслужби України від 15.02.2012 № 29 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (далі - Конкурс):

1. Утворити Організаційний комітет з проведення І туру Конкурсу у Рогатинській районній державній адміністрації.

2. Затвердити склад Організаційного комітету з проведення І туру Конкурсу у Рогатинській районній державній адміністрації. (додається).

3. Затвердити Положення про Організаційний комітет з проведення І туру Конкурсу у Рогатинській районній державній адміністрації (додається).

4. Затвердити Календарний план проведення І туру Конкурсу у Рогатинській районній державній адміністрації. (додається).

5. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо проведення І туру Конкурсу покласти на відділ кадрової роботи апарату райдержадміністрації (Ірина Труш).

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

7. Розпорядження голови райдержадміністрації від 09.03.2016 року №49-к «Про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» вважати таким, що втратило чинність.

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                                                             Степан Демчишин


Затверджено

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від "09" березня 2017 № 49-к

Організаційний комітет з проведення

першого туру щорічного Всеукраїнськогоконкурсу

"Кращий державний службовець"

у Рогатинській районній державній адміністрації

 

ДЕМЧИШИН Степан Зеновійович- голова райдержадміністрації, голова Оргкомітету

Стружанський Олег Степанович -керівник апарату райдержадміністрації, заступник голови Оргкомітету

ТРУШ Ірина Маркіянівна - начальник відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації, секретар Оргкомітету

Члени Організаційного комітету

ЧЕЛЯДИН Тарас Ярославович - головний спеціалістюридичного відділу апарату райдержадміністрації

КРАВЕЦЬ Богдана Василівна - голова Рогатинського районного комітету профспілки працівників державних установ

Гладун Віра Іванівна - головний спеціалістюридичного відділу  апарату райдержадміністрації


Затверджено

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від "09" березня 2017 № 49-к

                                                                             Положення

про Організаційний комітет з проведення

першого туру щорічного Всеукраїнськогоконкурсу

"Кращий державний службовець"

у Рогатинській районній державній адміністрації

Це Положення визначає загальний порядок діяльності Організаційного комітету з проведення першого турущорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" у Рогатинській районній державній адміністрації (далі – Оргкомітет).

І. Загальні положення

1. Оргкомітет очолює голова районної державної адміністрації. До його персонального складу можуть входити представники місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, навчальних закладів, громадськості, засобів масової інформації, незалежні експерти.

II.Правові підстави діяльності Оргкомітету

У своїй діяльності Оргкомітет керується:

– постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 "Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", Методичними рекомендаціями щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", що затверджені наказом Нацдержслужби України від 15.02.2012 № 29;

– цим Положенням.

ІІІ. Організація роботи Оргкомітету

1. Засідання Оргкомітету проводяться відповідно до Календарного плану проведення І туру Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (далі – Календарний план).

2. Засідання Оргкомітету є правомірним, якщо в його роботі беруть участь не менш як 2/3 його складу.

3. Рішення Оргкомітету приймаються простою більшістю від присутніх його членів відкритим голосуванням.

4. У випадку рівного розподілу голосів членів Оргкомітету вирішальним є голос голови Оргкомітету або головуючого.

5.За підсумками засідань Оргкомітет приймає рішення, що оформляються протоколом. Рішення Оргкомітету оскарженню з боку учасників Конкурсу не підлягають.

IV. Повноваження Оргкомітету:

1. Вирішує питання розподілу обов'язків серед членів, затверджує Календарний план проведення І туру Конкурсу.

2. Розглядає подані документи претендентів на участь у Конкурсі та приймає рішення щодо їх допуску до участі у Конкурсі або надсилає їм обґрунтовану відмову.

3. Розробляє вимоги та критерії оцінки щодо складання учасниками Конкурсу тестових завдань, що стосуються функціональних повноважень державного органу, посадових обов’язків державного службовця з урахуванням кваліфікаційних характеристик посад, які займають учасники І туру Конкурсу.

4. Затверджує завдання для учасників І туру Конкурсу.

5. Несе відповідальність за збереження конфіденційності змісту завдань.

6. Забезпечує проведення комплексного тестування та виконання практичних завдань учасниками І туру Конкурсу.

7. Приймає рішення щодо підсумків та визначення переможців І туру Конкурсу.

8. Нагороджує переможців І туру Конкурсу у кожній номінації.

9. Направляє Оргкомітету ІІ туру копії всіх документів переможців, передбачених Порядком проведення Конкурсу, разом з другим примірником оригіналу протоколу підведення підсумків та визначення переможців, а також копіями завдань, виконаних переможцями І туру.

10. Організовує роботу щодо висвітлення результатів Конкурсу в місцевих засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті органу державної влади.

V.Повноваження голови Оргкомітету

1. Здійснює загальне керівництво Оргкомітетом та затверджує його рішення.

VI.Повноваження заступника голови Оргкомітету

1. Заміщує голову Оргкомітету у випадках його відсутності.

2. Організовує роз’яснювальну роботу щодо проведення Конкурсу.

VII. Повноваження секретаря Оргкомітету

1. Здійснює організаційне забезпечення діяльності Оргкомітету відповідно до зазначеного Положення.

2. Готує необхідні документи для розгляду на засіданнях Оргкомітету.

3. Організовує засідання Оргкомітету, інформує про хід виконання затверджених планів роботи Оргкомітету, складає протоколи його засідань.

VIII. Повноваження членів Оргкомітету

1.Виконують повноваження відповідно до розподілу обов'язків, беруть участь у засіданнях Оргкомітету.

2. Беруть участь в організації конкурсних змагань учасників І туру Конкурсу,визначають переможців за номінаціями.


Затверджено

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від "09" березня 2017 № 49-к

                                                                        Календарний план

проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу

"Кращий державний службовець" у Рогатинській

районній державній адміністрації

№ п/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

1.

Розмістити на веб-сайті райдержадміністрації інформаційні повідомлення про початок проведення І туру Конкурсу

до 21.03.

2017

Керівник кадрової служби райдержадміністрації

 

2.

Подати Управлінню державної служби Головдержслужби України в Івано-Франківській області інформацію про утворення Організаційного комітету з проведення І туру Конкурсу.

до 21.03. 2017

Керівник кадрової служби райдержадміністрації

 

3.

Залучення державних службовців до участі у І турі Конкурсу

березень 2017

Організаційний комітет І туру

Конкурсу

 

4.

Розглянути на засіданні Організаційного комітету надані державними службовцями документи та прийняти рішення щодо їх участі у І турі Конкурсі

24.03.

2017

Організаційний комітет І туру Конкурсу

 

5.

Подати Управлінню державної служби Головдержслужби України в Івано-Франківській області інформацію про кількість державних службовців, які беруть участь у Конкурсі

24.03.

2017

Керівник кадрової служби райдержадміністрації

 

6.

Підготувати тестові завдання з питань функціональних повноважень державного органу і посадових обов’язків державних службовців

до 04.04.

2017

Керівник кадрової служби райдержадміністрації

 

7.

Затвердити на засіданні Організаційного комітету завдання з проведення І туру Конкурсу

06.04.

2017

Організаційний комітет І туру Конкурсу

 

8.

Провести тестування учасників І туру Конкурсу на знання Конституції України, законодавства про державну службу, з питань функціональних повноважень державного органу і посадових обов’язків державного службовця

11.04.

2017

Організаційний комітет І туру Конкурсу

 

9.

Організувати складання учасниками І туру Конкурсу ділового документу

12.04.

2017

Організаційний комітет І туру Конкурсу

 

10.

Провести тестування серед учасників І туру Конкурсу з володіння персональним комп'ютером

13.04.

2017

Організаційний комітет І туру Конкурсу

 

11.

Підведення підсумків проведення та визначення переможців І туру Конкурсу

до 20.04.2017

Організаційний комітет І туру Конкурсу

 

12

Надіслати Управлінню державної служби Головдержслужби України в Івано-Франківській області копії документів переможців І туру Конкурсу, разом з другим примірником оригіналу протоколу підведення підсумків та визначення переможців, а також копій виконаних переможцями завдань

до 24.04. 2017

Організаційний комітет І туру Конкурсу

 

13

Забезпечити висвітлення ходу та результатів проведення І туру Конкурсу на веб-сайті адміністрації

Протягом проведення І туру Конкурсу

Організаційний комітет І туру Конкурсу

 

 

Голова РДА

Голова Рогатинської районної державної адміністрації


Тел. приймальні:
(03435) 24-300; т/ф 24-780


e-mail:  zagal @rohatyn.if.gov.ua

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Портали

Курс валют

 

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини