Меню

195 | 2017-07-03

Червень (19.06.2017 №224)

Результат пошуку зображень за запитом "тризуб україни фото"

УКРАЇНА

РОГАТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20.06.2017 м. Рогатин №  224

 

Про функціональні повноваження

голови, першого заступника,

заступника голови, керівника апарату

районної державної адміністрації

Відповідно до статей 39, 40, 44 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, з метою забезпечення виконання основних завдань райдержадміністрацією:

1. Визначити питання, що належать до компетенції голови, першого заступника, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації згідно з додатком 1.

2. Установити, що:

2.1. В разі відсутності голови райдержадміністрації його повноваження здійснює перший заступник голови райдержадміністрації;

2.2. В разі відсутності першого заступника, заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації їх повноваження здійснюють посадові особи згідно з додатком 2.

3. Перший заступник, заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації здійснюють свої функції та повноваження, визначені цим розпорядженням, і несуть персональну відповідальність за виконання доручених їм напрямків роботи перед головою районної державної адміністрації.

4. Вважати такими, що втратили чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 26 травня 2015 року № 145 «Про функціональні повноваження голови, заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації» та розпорядження голови райдержадміністрації від 30 січня 2017 року № 36 «Про внесення доповнення в розпорядження голови райдержадміністрації від 26.05.2015 року».

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                                   П. С. Білінський


Додаток 1

до розпорядження голови районної  

державної адміністрації

від  20.06.2017 № 224

РОЗПОДІЛ

обов’язків між головою, першим заступником голови, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації

Голова районної державної адміністрації

Білінський Петро Степанович

Здійснює загальне керівництво діяльністю районної державної адміністрації, забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади на території району та несе персональну відповідальність за реалізацію Конституції України, законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, а також за виконання покладених на райдержадміністрацію завдань і здійснення нею своїх функцій.

Здійснює повноваження керівника державної служби в районній державній адміністрації відповідно до пункту 2 статті 17 Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII.

Представляє райдержадміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами і організаціями, об’єднаннями громадян.

Вносить на розгляд облдержадміністрації на узгодження кандидатури на посади першого заступника, заступника голови, керівника апарату районної державної адміністрації.

Призначає на посади та звільняє з посад своїх заступників, керівника апарату райдержадміністрації, начальників структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідно до статей 10 та 11 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, а також працівників апарату райдержадміністрації та інших осіб відповідно до законодавства про державну службу.

Погоджує, у встановленому порядку, призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління територіальних або центральних органів виконавчої влади.

Порушує перед центральними органами виконавчої влади вмотивовані питання про відповідність займаній посаді керівників їх територіальних органів.

Утворює для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії, а також визначає їх завдання, функції, персональний ( посадовий) склад.

У межах затвердженого бюджету виступає розпорядником коштів райдержадміністрації.

Видає розпорядження, доручення, інші акти з питань віднесених законодавством України до компетенції райдержадміністрації.

Видає в межах своєї компетенції розпорядження які є обов'язковими для виконання на території району всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами.

Оголошує, у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій зони надзвичайної ситуації, здійснює передбачені законодавством заходи, пов’язані з підтриманням у них громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров’я і прав, збереженням матеріальних цінностей.

Бере участь у вирішенні питань проведення виборів і референдумів та адміністративно-територіального устрою у межах, визначених законодавством.

Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на райдержадміністрацію.

У разі відсутності його функції і повноваження виконує перший заступник, а у разі відсутності останнього заступник голови райдержадміністрації.

Координує роботу першого заступника, заступника голови та керівника апарату районної державної адміністрації.

Вирішує основні питання взаємодії з обласною державною адміністрацією, обласною, районною, міською, селищною та сільськими радами.

Забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці, у тому числі і на право своєчасного одержання винагороди за працю.

ВІДПОВІДАЄ ЗА:

- виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку;

- реалізацію повноважень, делегованих райдержадміністрації районною радою;

- складання балансів фінансових ресурсів, грошових доходів і видатків;

- забезпечення контролю за станом фінансової дисципліни;

- здійснення контролю щодо фінансування підприємств, установ та організацій освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення, переданих в установленому законом порядку в управління райдержадміністрації вищими органами державної та виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад;

- запобігання фактам незаконного, неефективного та не результативного використання бюджетних коштів

- формування та виконання бюджету, схваленої районною радою Програми соціально-економічного розвитку району;

- реалізацію повноважень райдержадміністрації з кадрових питань;

- здійснення заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою, цивільною обороною на території району;

- додержання законодавства про державну таємницю та таємну інформацію в райдержадміністрації;

- організаційну роботу та дотримання Закону України «Про державну службу»;

- забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

- здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадянського порядку;

- виконання директивних документів з питань утвердження законності і правопорядку, Закону України „Про запобігання корупції” та інформування вищестоящих органів із цих питань;

- забезпечення виконання вимог Закону України «Про очищення влади», постанови Кабінету Міністрів України від 06.10.2014 року № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 року № 1025-р «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України « Про очищення влади» та інших норматив з цих питань;

- забезпечення реалізації державних гарантій у сфері праці, та своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці, у тому числі і на право своєчасного одержання винагороди за працю;

- реалізацію повноважень райдержадміністрації з правових питань;

- взаємодію з органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими та релігійними організаціями.

СПРЯМОВУЄ ТА КОНТРОЛЮЄ ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • фінансового управління райдержадміністрації;
 • юридичного відділу апарату райдержадміністрації;
 • сектору мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації;

КООРДИНУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • Управління Державної казначейської служби України у Рогатинському районі;
 • Рогатинський відділ поліції Тисминецького ВП ГУНП в Івано-Франківській області;
 • Рогатинське відділення Калуської ОДПІ ГУ ДФС в Івано-Франківській області.

ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВЗАЄМОДІЮ З:

 • Тисминецькою місцевою прокуратурою;
 • Рогатинським районним судом;
 • Галицьким МРВ управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області;
 • Рогатинським районним військовим комісаріатом.

ОЧОЛЮЄ:

 • колегію районної державної адміністрації ( розпорядження від 22.05.2015 року № 141); постійно діючу комісію з питань розгляду звернення громадян ( розпорядження від 19.06.2017 року №223);
 • комісію з питань захисту прав дитини;
 • робочу групу з підготовки розроблення проекту перспективного плану формування спроможних громад ( розпорядження від 30.04.2015 року № 134/31);
 • тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати ( грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (розпорядження від 29.07.2016 року № 217);
 • тимчасовий персональний штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення;
 • робочу групу з питань своєчасності і повноти сплати податків та єдиного соціального внеску;
 • організаційний комітет з підготовки та проведення щорічного регіонального конкурсу дитячого малюнка, присвяченого відзначенню Дню Незалежності України (розпорядження від 29.07.2013 року № 167/43);
 • районну координаційну раду з питань взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
 • інші комісії та робочі групи згідно розпоряджень голови райдержадміністрації.

Перший заступник голови районної державної адміністрації

Забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади на території району та несе персональну відповідальність за реалізацію законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень обласної, районної рад, розпоряджень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, інших актів законодавчої влади з питань соціально-економічного розвитку, аграрної, економічної політики, торгівлі і побутових послуг, транспорту, зв’язку, міжнародних та зовнішньоекономічних відносин, розвитку малого та середнього бізнесу, туризму та рекреації, інвестиційної політики та використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля в районі, управління майном, приватизації та підприємництва, з питань будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства, енергетики, транспорту і зв’язку.

У разі відсутності голови районної державної адміністрації виконує його обов’язки.

ВІДПОВІДАЄ ЗА:

- виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку;

- вжиття заходів щодо відшкодування втрат, заподіяних порушенням законодавства про охорону довкілля підприємствами, установами, організаціями і громадянами;

- організацію роботи з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та розроблення екологічних програм;

- охорону праці в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації та на підприємствах, установах та організаціях району;

- організацію роботи з ліквідації наслідків екологічних аварій, техногенних катастроф, спалахів епідемій та епізоотій, залучення до цих робіт підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та громадян;

- здійснення на території району промислової політики;

- здійснення державного контролю за збереженням і раціональним використанням державного майна;

- забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, зв’язку, транспортного обслуговування;

- затвердження матеріалів погодження місця розташування земельних ділянок та

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

- розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку району і подання їх на

затвердження районній раді, забезпечення їх реалізації;

- організацію роботи з атестації об’єктів, робіт і послуг підприємств і організацій житлово-комунального господарства;

- організацію і здійснення контролю за забезпеченням об’єктів соціально-культурного призначення та населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями;

- здійснення контролю за додержанням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності зобов’язань щодо платежів до місцевого та державного бюджетів (в частині функціональних повноважень);

- розроблення та затвердження схем санітарного очищення території району, організацію

окремого збирання побутових відходів та інших видів відходів як вторинної сировини;

- реалізацію державної політики у агропромисловому комплексі, виробництві товарів народного споживання;

- координацію діяльності органів виконавчої влади і господарських структур щодо розвитку різних форм власності і господарювання, перебудови виробничих відносин на селі, виконання програм продовольчого забезпечення населення, постачання продовольства та сировини до централізованих фондів;

- підготовку пропозицій про спеціалізацію і розвиток підприємств, організацій та установ сільського господарства району та виконання рішень із цих питань;

- розгляд та прийняття рішень, за пропозиціями органів місцевого самоврядування, щодо

проектів планів та заходів підприємств, установ, організацій, розташованих на території району;

- розробку проектів програм раціонального використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони земельних ресурсів;

- розвиток фермерства, малого бізнесу у галузях, віднесених до його компетенції;

- використання та охорону земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів;

- розробку та забезпечення виконання затверджених в установленому законом порядку програм раціонального використання земель та лісів;

- додержання ветеринарних правил;

- контроль за розпорядженням землями відповідно до законодавства;

- забезпечення ефективного використання природних ресурсів;

- розроблення відповідних районних програм та подання їх на розгляд районної ради;

- реалізацію єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва, розвиток

малого бізнесу;

- реалізацію державної політики з виробництва товарів народного споживання, надання

платних послуг;

- розвиток сфери торгівлі та побутових послуг;

- додержання правил торгівлі та побутового обслуговування населення, законодавства про захист прав споживачів;

- розвиток туристично-рекреаційного комплексу району;

- вирішення питання зовнішньоекономічної діяльності;

- сприяння розвитку міжнародного співробітництва в галузі економіки;

- сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій району незалежно від форм власності щодо залучення іноземних інвестицій.

СПРЯМОВУЄ ТА КОНТРОЛЮЄ ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • відділ економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації;
 • відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації;
 • відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації;
 • відділ з питань цивільного захисту, житлово-комунального господарства, будівництва та екології райдержадміністрації,
 • центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

КООРДИНУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • управління статистики у Рогатинському районі;
 • підприємств промисловості, будівництва, енергетики, дорожнього, газового господарства, зв'язку, що є у державній власності або мають частку державного майна і належать до районної комунальної власності ( в разі делегування районною радою повноважень щодо управління комунальною власністю району) ;
 • ради підприємців;
 • районною інспекцією екологічної безпеки;
 • відділ Держгеокадастру в Рогатинському районі;
 • Держлісгоспу;

- Управління Держпродспоживслужби в Рогатинському районі;

ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВЗАЄМОДІЮ:

- з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності галузей, які курує;

- з ДАІ з питань забезпечення безпеки руху;

- з радою фермерів району;

- районним товариством бджолярів-любителів;

- районним товариством мисливців і рибалок;

- інспекцією державного технічного нагляду;

- асоціацією фермерських господарств.

 • підприємств сільського господарства, рибних господарств та інших сільськогосподарських формувань.

ОЧОЛЮЄ:

- районний комітет з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району;

- конкурсного комітету з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району ( розпорядження № 212 від 30.09.2013 року);

- робочу групу з координації роботи щодо розробки Стратегії розвитку Рогатинського району на період до 2020 року ( розпорядження № 149 від 29.05.2015 року);

- районну робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення ( розпорядження від 14.02.2013 року № 46);

- районну оперативну групу із забезпечення дисципліни споживання природного газу всіма категоріями споживачів;

- робочу групу з розроблення проекту районної програми підтримки малого підприємництва в Рогатинському районі;

- районну робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення ( розпорядження від 31.03.2015 року № 125);

- районну робочу комісію з питань приведення у відповідність з нормами законодавства процедури надання у користування водних об’єктів на умовах оренди;

- районну комісію з приймання-передачі картотек реєстраційного обліку місця проживання/перебування фізичних осіб (далі – картотеки) від суб’єктів господарювання, які надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, житлово-будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирного будинку та молодіжних житлових комплексів (далі – підприємства з обслуговування житлового фонду) до територіальних органів Державної міграційної служби;

- робочу групу з проведення перевірок суб’єктів роздрібної торгівлі району за дотриманням вимог формування, встановлення та застосування цін на продукти харчування;

- державну надзвичайну протиепідемічну комісію при Рогатинській районній державній адміністрації ( розпорядження № 37 від 07.02.2013 року);

- постійно діючу робочу групу з проведення аналізу рішень тендерних комітетів бюджетних установ району;

- інші комісії та робочі групи згідно розпоряджень голови райдержадміністрації.

Заступник голови районної державної адміністрації

Забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади на території району та несе персональну відповідальність за реалізацію законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень обласної, районної рад, розпоряджень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації інших актів законодавчої влади з питань науки, освіти, гуманітарної, молодіжної політики, охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді, соціального забезпечення та соціального захисту населення, зайнятості населення, праці та заробітної плати, забезпечення законності, прав і свобод громадян, оборонної роботи.

ВІДПОВІДАЄ ЗА:

- розроблення і здійснення заходів щодо національної молодіжної політики, профілактики негативних явищ серед неповнолітніх;

- функціонування закладів культури;

- реалізацію державної політики в галузі охорони здоров’я;

- реалізацію державної політики в галузі сім’ї, молоді і спорту;

- забезпечення виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання;

- організацію забезпечення виконання законодавства про загальний військовий обов’язок посадовими особами та громадянами, підготовку молоді до служби в Збройних Силах, проведення призову громадян на строкову військову службу;

- реалізацію державної політики у галузі соціального забезпечення та соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати;

- розробку та організацію виконання заходів перспективних і поточних районних програм у сфері соціального захисту та зайнятості населення;

- забезпечення державних гарантій у сфері праці;

- забезпечення повноважень в галузі зайнятості населення, праці та заробітної плати

- вирішення питань гуманітарної допомоги;

- додержання санітарних правил;

- виконання законодавства щодо захисту інтересів учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції;

- забезпечення проведення згідно із законодавством оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні;

- забезпечення соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, якісне проведення атестації робочих місць.

- забезпечення функціонування закладів освіти;

- виконує інші обов’язки, покладені на нього головою райдержадміністрації.

СПРЯМОВУЄ ТА КОНТРОЛЮЄ ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • відділу освіти райдержадміністрації,
 • управління соціального захисту населення райдержадміністрації;
 • відділу культури райдержадміністрації;
 • сектору молоді та спорту райдержадміністрації;
 • служби у справах дітей райдержадміністрації;
 • Рогатинського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

- територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Рогатинського району.

КООРДИНУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • Галицького об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області;
 • Рогатинського районного центру зайнятості;
 • засобів масової інформації;
 • Рогатинського міжрайонного управління Держсанепідемслужби в Івано-Франківській області;
 • Рогатинського районного сектору управління Державної міграційної служби в Івано-Франківській області;
 • Рогатинської районної виконавчої дирекції Івано-Франківського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВЗАЄМОДІЮ 

 • з органами місцевого самоврядування,
 • місцевими засобами масової інформації,
 • політичними партіями,
 • громадськими і релігійними організаціями,
 • творчими спілками району,
 • фізкультурно-спортивними товариствами в районі;
 • благодійними фондами та благодійними організаціями в районі;
 • районним комітетом товариства Червоного Хреста України;
 • районним фондом милосердя і здоров’я;
 • підприємствами фармакології та медтехніки, іншими структурами різних форм власності галузей, якими курує.

ОЧОЛЮЄ :

- координаційну раду у справах дітей районної державної адміністрації;

- комісію для розгляду питань, пов’язаних з призначення населенню житлових субсидій, пільг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;

- комісію з питань визначення коефіцієнтів співвідношення кількості безплатно перевезених пасажирів і пасажирів, що оплачують проїзд;

- спостережну комісію;

- районну Координаційну раду з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей;

- районний штаб з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції;

- координаційний комітет допомоги учасникам АТО , які постраждали під час бойових дій, та їхнім сім’ям;

- районну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/Сніду;

- районний комітет боротьби з наркоманією;

- комісію з питань визначення коефіцієнтів співвідношення кількості безплатно перевезених пасажирів і пасажирів, що оплачують проїзд;

- комісію з питань альтернативної (невійськової) служби;

- опікунську раду з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування) при районній державній адміністрації;

- комісію з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам;

- Рогатинську районну міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення (розпорядження від 23 вересня 2013 року № 207);

- інші комісії та робочі групи згідно розпоряджень голови райдержадміністрації.

Керівник апарату районної державної адміністрації

Стружанський Олег Степанович

Забезпечує виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади на території району та несе персональну відповідальність за реалізацію законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень районної ради, розпоряджень голови райдержадміністрації з питань правового, організаційного, кадрового, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності райдержадміністрації.

Керує роботою апарату райдержадміністрації.

Забезпечує контроль за виконанням структурними підрозділами апарату райдержадміністрації Конституції України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України і доручень голови райдержадміністрації.

Погоджує Положення про структурні підрозділи апарату райдержадміністрації.

Забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови райдержадміністрації.

Організовує доведення розпоряджень голови райдержадміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності.

Вимагає від структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ і організацій необхідні для райдержадміністрації матеріали і звіти про виконання її рішень.

Забезпечує у межах своїх повноважень взаємодію райдержадміністрації з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, облдержадміністрацією та районною радою.

ВІДПОВІДАЄ ЗА:

- дотримання вимог Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, про відносини райдержадміністрації з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, установами та організаціями;

- забезпечення, у межах своїх повноважень, взаємодії райдержадміністрації з облдержадміністрацією та районною радою в процесі своєї діяльності;

- підготовку узгоджених пропозицій щодо розподілу обов’язків між головою райдержадміністрації, його заступниками та керівником апарату райдержадміністрації;

- планування роботи райдержадміністрації, навчання працівників райдержадміністрації;

- розгляд, відповідно до законодавства, клопотань і внесення подань про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України та присвоєння почесних звань України;

- здійснення контролю за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади та інших нормативних актів;

- забезпечення встановленого законодавством, іншими нормативними актами єдиного порядку документування та роботи з документами в райдержадміністрації;

- забезпечує належний і своєчасний розгляд звернень громадян та їх об'єднань, контролює стан цієї роботи в структурних підрозділах та апараті районної державної адміністрації, органах місцевого самоврядування, підприємствах, організаціях і установах, розташованих на території району;

- організацію інформаційно-аналітичної роботи;

- організацію архівної справи;

- сприяння у проведенні виборів і референдумів;

- взаємодію з виконавчими комітетами міської, селищної та сільських рад.

ЗДІЙСНЮЄ КЕРІВНИЦТВО СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ АПАРАТУ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ:

 • відділом організаційно-інформаційної роботи апарату районної державної адміністрації;
 • загальним відділом апарату районної державної адміністрації;
 • відділом фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації;
 • відділом ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації;
 • відділом кадрової роботи апарату районної державної адміністрації.

КООРДИНУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ:

- юридичного відділу апарату райдержадміністрації;

- архівного відділу райдержадміністрації;

- сектору мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.

ОЧОЛЮЄ :

- експертну комісію апарату районної державної адміністрації ( розпорядження голови райдержадміністрації від 11.04.2017 року № 167);

- комісію з перегляду нормативно - правових актів районної державної адміністрації (розпорядження голови райдержадміністрації від 24.07.2014 року № 166);

- конкурсну комісію Рогатинської районної державної адміністрації (розпорядження райдержадміністрації від 16.01.2017 року № 3-к);

- інші комісії та робочі групи згідно розпоряджень голови райдержадміністрації.


Додаток 2

до розпорядження голови районної

державної адміністрації

від 20.06.2017 № 224

п/п

Відсутня посадова особа

Посадова особа, яка виконує функціональні повноваження

 

1.

Перший заступник голови

районної державної адміністрації

 

 

Заступник голови районної

державної адміністрації

 

 

2.

Заступник голови районної

державної адміністрації

 

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації

 

3.

Керівник апарату районної

державної адміністрації

 

Заступник голови райдержадміністрації

 

 

 

 

Голова РДА

Голова Рогатинської районної державної адміністрації


Тел. приймальні:
(03435) 24-300; т/ф 24-780


e-mail:  zagal @rohatyn.if.gov.ua

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Портали

Курс валют

 

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини