Меню

184 | 2018-02-06

Довідка про виконання бюджету району за 2017 рік

Доходи.

За 2017 рік до бюджету району надійшло доходів загального та спеціального фондів (без врахування трансфертів) в сумі 95510,7 тис.грн., що становить 109,8 відс. до уточнених показників. Понадпланові надходження бюджету склали 8535,6 тис.грн.. В порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 23270,0 тис.грн. або на 32,2 відс..

По загальному фонду забезпечено виконання уточнених планових показників без врахування трансфертів бюджету району на 107,2 відс.. При уточненому плані надходжень 85432,4 тис.грн. поступило 91562,7 тис.грн. Додатково до запланованих доходів надійшло 6130,3 тис.грн.. В порівнянні з минулим роком надходження до місцевих бюджетів збільшились на 24223,6 тис.грн. або на 36,0 відс.

В структурі доходів бюджету району найбільшу питому вагу складає податок на доходи фізичних осіб – 48,8 відс.. За 2017 рік надходження цього податку склали 46646,8 тис.грн., або 102,3 відс. до уточненого плану і на 16047,4 тис.грн. (52,4відс.) більше минулого року.

Суттєвим джерелом доходів місцевих бюджетів є плата за землю, якої за звітній період надійшло 18502,0 тис.грн. і на 2904,7 тис. грн. (18,6 відс.) більше відповідного періоду минулого року.

До спеціального фонду бюджету району надійшло податків і зборів в сумі 3948,0 тис. грн. В т. ч. до бюджету розвитку району надійшло 1139,9 тис.грн. при плані 549,8 тис.грн.. Зверхпланово поступило 576,3 тис.грн.

 

Видатки та заборгованість

Видатків загального та спеціального фондів бюджету району за 2017 рік проведено в сумі 449010,9 тис. грн., з яких видатків загального фонду – 427071,3 тис. грн., спеціального – 21939,6 тис. грн.

У загальній сумі видатків загального фонду видатки соціального спрямування становлять 89,1 відс. або 381841,8 тис.грн., з яких на освіту припадає 32,8 відс. (125347,4 тис.грн.), на охорону здоров’я 14,0 відс. (53558,8 тис.грн.), на соціальний захист та соціальне забезпечення 49,8 відс. (190033,8 тис.грн.), культуру і мистецтво 3,4 відс. (12901,8 тис.грн.). Основну питому вагу у загальному обсязі видатків загального фонду займають видатки на захищені статті бюджету – 413381,4 тис.грн. або 96,8 відс.

 

Органи місцевого самоврядування.

По органах місцевого самоврядування по загальному фонду на 2017 рік проведено видатків в сумі 23990,8 тис.грн , що складає 98,2 відсотка до кошторисних призначень на рік з урахуванням змін.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями по загальному фонду склали 21425,5 тис.грн , або 99,5 відсотка до уточненого плану ( 21537,8 тис.грн ) , та 89,3 відсотка до всіх проведених видатків по органах місцевого самоврядування .

По захищених статтях (2111,2120,2270) проведено видатків на суму 22343,2 тис.грн. або 93,1 відсотка в загальній сумі видатків.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв при уточненому плані 1087,6 тис.грн. склали 917,7 тис.грн., або 84,4 відсотка.

 

Освіта.

По галузі освіта по загальному фонду на 2017 рік проведено видатків в сумі 125347,4 тис.грн , що складає 98,4 відсотка до кошторисних призначень на рік з урахуванням змін.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями по загальному фонду склали 107505,6 тис.грн , або 98,3 відсотка до уточненого плану ( 109366,7 тис.грн ) , та 85,8 відсотка до всіх проведених видатків по галузі освіта .

По захищених статтях (2111,2120,2220,2230,2270,2730), проведено видатків на суму 122514,1 тис.грн. або 97,7 відсотка в загальній сумі видатків.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв при уточненому плані 12683,7 тис.грн. склали 12598,5 тис.грн., або 99,3 відсотка.

Станом на 01.01.2018 року кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.

Протягом 2017 року з районного бюджету проводилися видатки на зміцнення матеріально-технічної бази, проведення ремонтів загальноосвітніх закладів та садочків. Зокрема виділено та профінансовано кошти для встановлення огорожі на території ДНЗ «Малятко» в м.Рогатин на суму 74,9 тис.грн., для проведення капітального ремонту по утепленню фасадів та облаштування зовнішньої каналізації Черченської ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 298,5 тис.грн., на капітальний ремонт в частині заміни віконних блоків в Конюшківській ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 28,2 тис.грн., придбання віконних та дверних блоків для Воскресинцівського НВК -23,0 тис.грн., на відновлення даху Фразької ЗОШ І-ІІ ступенів на суму 34,3 тис.грн., для проведення геологічних та геодезичних вишукувань з метою реконструкції будівлі Юнашківської ЗОШ І-ІІ ст. під НВК на суму 68,0 тис.грн., придбання музичного інструменту (баяну) для Рогатинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2.

Також місцевими бюджетами було виділено субвенції на фінансування загальноосвітніх закладів району. На покращення матеріально-технічної бази та проведення поточних ремонтів шкіл та садочків з місцевих бюджетів профінансовано 596,0 тис.грн., на придбання підручників для учнів загальноосвітніх шкіл району -64,3 тис.грн., на харчування учнів- 604,6 тис.грн.

 

Охорона здоров’я

По галузі охорони здоров’я видатки загального фонду становлять 53558,8 тис. грн., що складає 97,7 відсотка до кошторисного призначення на рік з врахуванням змін. В загальному обсязі видатків медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам складає 38023,1 тис. грн. (99,3 відсотків до уточненого плану п. р. медичної субвенції).

Видатки на зарплату з нарахуванням по загальному фонду склали 44467,5 тис. грн., або 99,9 відсотків до уточненого плану ( 44469,1 тис. грн.) та 83,0 відсотка до всіх проведених видатків по охороні здоров’я.

По захищених статтях (2111,2120,2220,2230,2270,2710,2730) проведено видатків на суму 52107,9 тис. грн. або 97,3 відсотка в загальній сумі видатків.

Видатки на придбання медикаментів склали 2684,8 тис. грн., на придбання продуктів харчування – 445,4 тис. грн. Обсяг профінансованих видатків на оплату енергоносіїв становить 3891,9 тис. грн., що становить 7,3 відсотка до загального обсягу видатку по галузі.

За рахунок «Міської цільової Програми медикаментозного забезпечення жителів міста Рогатина на 2017 рік» забезпечено медичними препаратами жителів міста Рогатина та сіл Вербилівці та Залужжя, зміцнено матеріально-технічну базу Рогатинської центральної лікарні та проведено доплату до заробітної плати медичному персоналу ЦРЛ за участь у програмі на загальну суму 1351,1 тис. грн. Також, протягом бюджетного періоду за рахунок коштів органів місцевого самоврядування профінансовано дану галузь на суму 225,2 тис. грн. (зміцнення матеріально-технічної бази фельдшерсько-акушерських пунктів та сільських лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини району).

Станом на 01.01.2018 року кредиторська заборгованість по установах охорони здоров’я району відсутня.

 

Соціальний захист населення.

По територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) проведено видатків в сумі 3578,0 тис. грн, що складає 99,9 відсотків до кошторисного призначення на рік з врахуванням змін.

Видатки на заробітну плату з нарахуванням по загальному фонду склали 3275,3 тис. грн., або 99,9 відсотків до уточненого плану та 91,5 відсотків до всіх проведених видатків по даній галузі.

По захищених статях ((2111,2120,2270) проведено видатків на суму 3447,0 тис. грн. або 96,3 відсотка в загальній сумі видатків.

У 2017 році видатки на придбання продуктів харчування для стаціонарного відділення постійного проживання в с.Данильче проводилися за рахунок власних коштів спеціального фонду.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 91,3 тис. грн. або 100 відсотків до уточненого плану.

Кредиторська заборгованість за 2017 рік по даній установі відсутня.

 

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено видатків в сумі 368,3 тис.грн., що складає 100 відсотків до кошторисних призначень на рік з урахуванням змін.

Видатки на заробітну плату з нарахуванням по загальному фонду склали 345,5 тис. грн., або 100 відсотків до уточненого плану та 93,8 відсотка до всіх проведених видатків.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 11,3 тис. грн., або 100,0 відсотків до фактичного споживання.

Кредиторська заборгованість за 2017 рік по даній установі відсутня.

 

Культура.

По галузі «Культура» проведено видатків в сумі 13321,2 тис. грн., з них по загальному фонду бюджету – 12901,8 тис. грн., спеціальному – 419,4 тис.грн.що становить 99,1 відсотка до кошторисних призначень на рік з врахуванням змін.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями по загальному фонду склали 11849,7 тис.грн., або 91,8 відсотка до всіх проведених видатків по даній галузі. По захищених статтях проведено видатків на суму 12307,7 тис.грн., або 95,4 відсотки в загальній сумі видатків.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв при уточненому плані 491,5 тис.грн. склали 457,0 тис.грн. або 93 відсотки.

На кінець звітного періоду кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам установ культури та оплаті за спожиті тепло- енергоносії відсутня.

Протягом бюджетного року за рахунок коштів органів місцевого самоврядування дану галузь профінансовано на суму 195,0 тис.грн. Кошти були використані на придбання матеріалів та перекриття даху клубу с. Приозерне, придбання і встановлення кондеціонера в клубі с. Явче, на придбання музичної апаратури для клубів с. Підгороддя та Руда, покращено матеріально-технічну базу та поведено поточні ремонти в інших будинках культури району.

Станом на 01.01.2018 р. по загальному фонду місцевого бюджету Рогатинського району дебіторська заборгованість відсутня.

Станом на 01.01.2018 року кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах по захищених статтях бюджету відсутня. Станом на 01.01.2018 року кредиторська заборгованість по загальному фонді за рахунок субвенцій з державного бюджету становить 48282,8 тис. грн.. (2194,3 тис. грн.. пільги на житлово-комунальні послуги, 45756,3 тис. грн. – субсидії на житлово-комунальні послуги, 332,2 тис. грн. – субсидій на тверде паливо).

По спеціальному фонду місцевого бюджету району станом на 01.01.2018 року кредиторська заборгованість відсутня.

У 2017 році загальний обсяг отриманих з державного бюджету міжбюджетних трансфертів становить 340627,9 тис.грн., в т. ч. :

- базова дотація – 14811,7 тис.грн.;

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 17802,9 тис. грн..;

- стабілізаційна дотація – 5277,4 тис.грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 60722,6 тис.грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) – 121956,9 тис.грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 1797,9 тис.грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 389,4 тис. грн.;

- освітня субвенція – 77886,7 тис.грн.;

- медична субвенція – 38303,6 тис.грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 114,0 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 3,3 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу – 71,5 тис.грн.;

- субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду – 1490,0 тис. грн.

Отримано іншої субвенції з обласного бюджету по загальному фонду в сумі 3839,1 тис. грн.

Голова РДА

Голова Рогатинської районної державної адміністрації


Тел. приймальні:
(03435) 24-300; т/ф 24-780


e-mail:  zagal @rohatyn.if.gov.ua

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Портали

Курс валют

 

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини