Меню

204 | 2017-10-30

Довідка про виконання бюджету Рогатинського району за 9 місяців 2017 року

ДОВІДКА

про виконання бюджету Рогатинського

району за 9 місяців 2017 року

За 9 місяців 2017 року до загального та спеціального фондів бюджету району без врахування трансфертів надійшло доходів в сумі 64356,8 тис. грн., що становить 109,3 відс. до уточненого плану. Понадпланові надходження зведеного бюджету загального та спеціального фондів становлять 5466,8 тис. грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 13710,2 тис.грн. .

По загальному фонду бюджету району забезпечено виконання уточнених планових показників на 107,2 відс. При плані надходжень 58160,1 тис.грн. надійшло 62350,4 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до місцевих бюджетів збільшились на 15339,8 тис.грн. або на 32,6 відс.

В структурі доходів бюджету району найбільшу питому вагу складає податок на доходи фізичних осіб – 58,6 відс.. За січень-вересень 2017 року надходження цього податку склали 32614,7 тис.грн., або 105,3 відс. до уточненого плану . В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 11256,7 тис.грн.(52,7відс.)

Суттєвим джерелом доходів місцевих бюджетів є плата за землю, якої за звітний період надійшло 13406,4 тис. грн., або 117,9 відс. до уточнених показників і на 2012,0 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року.

До спеціального фонду бюджету району за звітний період 2017 року надійшло податків і зборів в сумі 2006,4 тис. грн., в т.ч. до бюджету розвитку - 26,3 тис.грн.

За 9 місяців 2017 року забезпечено виконання планових показників по доходах районного бюджету на 105,9 відс. При уточненому плані доходів тис. грн. фактично надійшло 32946,0 тис. грн.. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження районного бюджету зросли на 53,4 відс..

Видатків загального та спеціального фондів бюджету району станом на 01.10.2017 року проведено в сумі 323573,4 тис. грн., з них видатків загального фонду – 313073,3 тис. грн., спеціального – 10500,1 тис. грн.

У загальній сумі видатків загального фонду видатки соціального спрямування становлять 90,0 відс. або 281879,8 тис.грн., з яких на освіту припадає 28,7 відс. (89958,5 тис.грн.), на охорону здоров’я 10,2 відс. (31689,3тис.грн.), на соціальний захист та соціальне забезпечення 48,1 відс. (150744,7 тис.грн.), культуру і мистецтво 3,0 відс. (9487,0 тис.грн.).

Основну питому вагу у загальному обсязі видатків загального фонду займають видатки на захищені статті бюджету – 304510,8 тис.грн. або 97,3 відс.

Фінансування з місцевих бюджетів в першочерговому порядку здійснюється на видатки за захищеними статтями. Основну питому вагу у загальному обсязі видатків загального фонду займають видатки на захищені статті бюджету – 97,3 відс. і лише 2,7 відс.- видатки, першочергово необхідні для функціонування бюджетних установ.

Фактичні видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери здійснюються в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах бюджетних установ.

З метою забезпечення бюджетної сфери району коштами на виплату заробітної плати з місцевих бюджетів станом на 01.10.2017р. додатково спрямовано 7084,3 тис.грн., в тому числі за рахунок вільного залишку коштів, що склався станом на 01.01.2017р. – 2374,8 тис. грн., за рахунок перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів – 4709,5 тис.грн.

Станом на 01.10.2017р. заборгованість по виплаті заробітної плати медичним працівникам становила 7074,8 тис. грн., в тому числі прострочена заборгованість - 3613,7 тис.грн. Враховуючи планове (2190,4 тис. грн.) та додаткове поступлення медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам ( 2217,7 тис.грн ) дана заборгованість становить 2666,7 тис. грн. за вересень 2017 р.

Працівникам інших установ бюджетної сфери району заробітна плата з нарахуваннями за рахунок коштів державного та місцевого бюджету виплачена в повному обсязі , а також виплачено грошову винагороду педагогічним працівникам району .

Для оплати за спожиті теплоенергоносії додатково спрямовано за рахунок вільного залишку коштів, що склався станом на 01.01.2017р. -1617,1 тис. грн., за рахунок перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів – 1859,9 тис.грн. Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Голова РДА

Голова Рогатинської районної державної адміністрації


Тел. приймальні:
(03435) 24-300; т/ф 24-780


e-mail:  zagal @rohatyn.if.gov.ua

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Портали

Курс валют

 

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини