Меню

189 | 2018-01-02

Грудень ( 28.12.2017р. № 384)

Результат пошуку зображень за запитом "тризуб україни фото"

УКРАЇНА

РОГАТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.12.2017р. м. Рогатин № 384

Про створення координаційної ради

з питань національно-патріотичного

виховання молоді при районній державній

адміністрації

На виконання Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 999 «Про затвердження Типового положення про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при місцевій державній адміністрації» та розпорядження обласної державної адміністрації від 3 травня 2017 року № 232 «Про створення координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при обласній державній адміністрації», керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Створити координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при районній державній адміністрації та затвердити її склад (додається).

2. Затвердити Положення про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання при районній державній адміністрації (додається).

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – сектор молоді і спорту районної державної адміністрації (Н.Пришляк).

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації О.Канюку.

Голова районної

державної адміністрації                                                                                          Петро Білінський


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

райдержадміністрації

від 28.12.2017 р. № 384

СКЛАД

координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання

при районній державній адміністрації

Голова координаційної ради - заступник голови райдержадміністрації

Секретар координаційної ради - завідувач сектору молоді і спорту райдержадміністрації
Члени координаційної ради:
  • начальник відділу освіти райдержадміністрації
  • начальник служби у справах дітей райдержадміністрації
  • директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді(за згодою)
  • військовий комісар Рогатинського військового комісаріату(за згодою)
  • начальник відділу культури райдержадміністрації
  • головний спеціаліст сектору молоді і спорту райдержадміністрації
  • голова паланково-пластової старшини «Паланка Рогатин» Ярему Зварчука (за згодою)
  • завідувач сектору мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

З членами координаційної

ради погоджено                                                                                                            Наталія Пришляк


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

райдержадміністрації

від 28.1.2017 р. № 384

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з питань національно-патріотичного

виховання при районній державній адміністрації

1. Загальні положення

1. Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання при Рогатинській районній державній адміністрації (далі – Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення координації діяльності з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді району, співпраці органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, діяльність яких скерована на реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією України та Законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів облдержадміністрації, райдержадміністрації та цим Положенням.

2.Основними завданнями Координаційної ради є:

1. Вивчення та аналіз національно-патріотичних та духовних процесів у дітей та молоді.

2. Визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань щодо впровадження національно-патріотичного виховання, підвищення ефективності діяльності навчальних закладів.

3. Сприяння активізації роботи з національно-патріотичного виховання дітей та молоді, відповідно до розроблених центральними органами виконавчої влади стратегій, концепцій, заходів з національно-патріотичного виховання.

3. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1. Проводить аналіз стану справ у процесі впровадження національно-патріотичного виховання.

2. Бере участь у розробці проектів нормативних документів з питань, що належать до її компетенції.

3. Надає пропозиції щодо вдосконалення роботи з питань національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.

4. Сприяє проведенню урочистих заходів щодо відзначення національних та державних свят України за участю учасників АТО, представників громадськості.

5. Проводить через засоби масової інформації інформування громадськості щодо стану роботи з національно-патріотичного виховання в навчальних закладах району.

6. Проводить моніторинг стану виконання навчальними закладами покладених на них завдань з питань впровадження національно-патріотичного виховання.

4. Координаційна рада має право:

1. Отримувати в установленому порядку від відділу освіти райдержадміністрації та навчальних закладів інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

2. Вносити пропозиції щодо удосконалення організації роботи з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді на розгляд органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

3. Утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи із числа фахівців з питань освіти, молодіжної політики, фізичної культури та спорту, культури та мистецтва тощо, а також інститутів громадянського суспільства відповідного спрямування.

4. Залучати до участі у своїй роботі представників органів місцевого самоврядування, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою).

5. Склад Координаційної ради

1. Координаційну раду очолює заступник голови райдержадміністрації. До складу входять представники відповідних державних органів, громадських організацій.

2. Організаційно – технічне забезпечення діяльності Координаційної ради покладається на секретаря ради.

6. Форма роботи Координаційної ради

1. Організаційною формою роботи Координаційної Ради є засідання, що проводяться за потребою, але не рідше, ніж двічі на рік. Засідання ради веде голова Ради, а у разі його відсутності – секретар ради.

2. Рішення Координаційної ради оформляються протоколом, який підписує голова ради та секретар.

3. На засідання Координаційної ради можуть запрошуватися представники органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян.

4. Рішення Координаційної ради, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими для розгляду органами місцевого самоврядування.

Завідувач сектору молоді і спорту

районної державної адміністрації                                                                                Наталія Пришляк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова РДА

Голова Рогатинської районної державної адміністрації


Тел. приймальні:
(03435) 24-300; т/ф 24-780


e-mail:  zagal @rohatyn.if.gov.ua

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Портали

Курс валют

 

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини