Меню

231 | 2018-01-02

Грудень ( 28.12.2017р. № 385)

Результат пошуку зображень за запитом "тризуб україни фото"

УКРАЇНА

РОГАТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.12.2017 р. м. Рогатин № 385

Про районну Координаційну раду

з питань молодіжної політики при

райдержадміністрації

Відповідно до Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, Указу Президента України від 06 жовтня 1999 року № 1284/99 “Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій ,Указу Президента України «Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики до 2020 року» від 27.09.2013 року №532/2013, та з метою створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку дітей та молоді, організації їх змістовного дозвілля:

1. Затвердити Положення про районну Координаційну раду з питань молодіжної політики при райдержадміністрації (додається).

2. Затвердити склад координаційної ради (додається).

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації відповідно до функціональних обов’язків.

Голова районної

державної адміністрації                                                                                                 Петро Білінський


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від 28.12.2017 р. № 385

СКЛАД

районної Координаційної ради

з питань молодіжної політики при райдержадміністрації

Голова координаційної ради - заступник голови райдержадміністрації

Секретар координаційної ради - завідувач сектору молоді і спорту райдержадміністрації

Члени координаційної ради:

  • начальник служби у справах дітей райдержадміністрації
  • директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
  • начальник відділу освіти райдержадміністрації
  • головний спеціаліст сектору молоді та спорту райдержадміністрації
  • юрист міської ради, член молодіжної ради при міській раді (за згодою)
  • керівник районної паланки «Пласту»
  • головний спеціаліст юридичного сектору райдержадміністрації
  • соціальний педагог Рогатинського аграрного коледжу(за згодою)
  • оперуповноважений СКМСД РВ УМВС (за згодою)
  • керівник молодіжної громадської організації «Школи шляхетних українок» (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

райдержадміністрації

від 28.12.2017 р. № 385

Положення

про координаційну раду з питань молодіжної політики при райдержадміністрації

1. Координаційна рада з питань молодіжної політики при райдержадміністрації (далі – координаційна рада) є координуючим та консультативно-дорадчим органом, покликаним сприяти постійному вдосконаленню державної молодіжної політики, забезпеченню якісної молодіжної політики в районі, узгодженості дій органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та громадських молодіжних організацій у вирішенні питань, пов’язаних із участю молоді в усіх сферах суспільства та держави.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації , рішеннями обласної та районної рад та даним Положенням.

3. Основними завданнями ради є:

3.1. вивчення, системний аналіз і прогнозування соціальних та морально-політичних процесів у молодіжному середовищі;

3.2. координація дій обласних, місцевих органів виконавчої влади та господарських органів щодо здійснення прав і свобод молоді, залучення її до участі у політичному, економічному, культурному і духовному становленні держави;

3.3. сприяння координації діяльності органів виконавчої влади та громадських організацій щодо реалізації державної молодіжної політики;

3.4. участь у підготовці розпоряджень, інших нормативно-правових актів, районних програм, віднесених до її компетенції;

3.5. визначення і наукове обґрунтування пріоритетних напрямів молодіжної політики, концептуальних засад зміцнення правових та матеріальних гарантій молоді;

3.6. розроблення пропозицій щодо фінансування пріоритетних напрямів молодіжної політики, експертиза ефективності використання коштів, що виділяються на ці цілі.

4. Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань:

4.1. вивчає та узагальнює стан роботи з молоддю в органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності;

4.2. налагоджує взаємодію органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій з питань планування і проведення роботи з молоддю;

4.3. сприяє створенню необхідних умов для навчання молоді, широкого залучення її до участі в малому бізнесі, фермерстві та інших формах підприємницької діяльності;

4.4. сприяє збільшенню вітчизняних та іноземних інвестицій у реалізацію молодіжних програм, створенню фондів з метою залучення, крім державних коштів, інших джерел фінансування;

4.5. здійснює контроль за організацією та виконанням органами державної виконавчої влади, керівниками підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності законів України, указів і розпоряджень Президента України, рішень обласної ради, розпоряджень облдержадміністрації та інших нормативно-правових актів щодо молодіжних проблем;

4.6. подає на розгляд голови районної державної адміністрації про хід реалізації молодіжної політики, становище молоді, морально-політичну ситуацію в молодіжному середовищі району.

5. Координаційна рада має право:

5.1. утворювати в разі потреби тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі в них представників місцевих органів виконавчої влади, наукових установ та громадських організацій, представників органів молодіжного та студентського самоврядування (за погодженням з їх керівництвом);

5.2. одержувати в установленому порядку безоплатно необхідні для її діяльності інформацію та матеріали;

5.3. заслуховувати на своїх засіданнях керівників обласних та місцевих органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ, організацій з питань, що належать до компетенції координаційної ради.

6. Координаційну раду очолює голова, який разом з первинним складом координаційної ради затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації. У подальшому зміни до складу координаційної ради вносить її голова.

Голова, члени координаційної ради працюють на громадських засадах.

7. Основною формою роботи координаційної ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал. Засіданням координаційної ради керує голова, а у випадку його відсутності або ж за дорученням голови - заступник голови координаційної ради.

8. Рішення координаційної ради оформляються у вигляді протоколів, рекомендацій, підписаних її головою, і є обов’язковими для розгляду місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, установами і організаціями.

9. Організаційне, фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності ради здійснює сектор молоді і спорту райдержадміністарції.

10. Координаційна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність і прийняті рішення.

Голова РДА

Голова Рогатинської районної державної адміністрації


Тел. приймальні:
(03435) 24-300; т/ф 24-780


e-mail:  zagal @rohatyn.if.gov.ua

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Портали

Курс валют

 

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини