Меню

150 | 2017-07-01

Квітень (10.04.2017 №165)

Результат пошуку зображень за запитом "тризуб україни фото"

УКРАЇНА

РОГАТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.04.2017р. м. Рогатин № 165

 

Про шефство над військовими

частинами

На виконання Указу Президента України від 11 лютого 2016 року №44/2016 року «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України», розпорядження голови облдержадміністрації від 18 лютого 2016 року №65 «Про шефство над військовими частинами» та розпорядження від 06 березня 2016 року № 109 «Про внесення змін до розпорядження облдержадміністрації від 18 лютого 2016 року № 65» для забезпечення своєчасного надання шефської допомоги Збройним Силам України:

 1. Затвердити перелік установ та організацій Збройних Сил України над якими здійснюється шефство (додається).
 2. Затвердити склад районної координаційної ради з питань надання шефської допомоги військовим частинам, розв’язання соціально-побутових проблем, задоволення культурних і духовних потреб військовослужбовців, військово-патріотичного виховання молоді та її підготовки до виконання військового обов’язку та положення про неї (додається ).
 3. Відділу організаційно-інформаційної роботи апарату райдержадміністрації (І. Вовкун) організувати висвітлення матеріалів про здійснення шефства та інші важливі події у бойовій підготовці та житті військовослужбовців і військових колективів на ВЕБ-сайті райдержадміністрації.
 4. Сектору мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації (І.Малецька) спільно з Рогатинським районним військовим комісаріатом до 20 грудня розробити план шефства на наступний рік.
 5. Співвиконавцю Рогатинському районному військовому комісаріату (В.Кіндрат) інформувати районну державну адміністрацію про проведену роботу та надану шефську допомогу щорічно до 20 лютого.
 6. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на відповідального виконавця – сектор мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації І.Малецька.
 7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Перший заступник

голови райдержадміністрації                                                                                 Степан Демчишин


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням

райдержадміністрації

від 10.04.2017р. № 165

 

Перелік

установ та організацій Збройних Сил України

над якими здійснюється шефство

№ п/п

Військові частини

Райдержадміністрації, міські ради міст обласного значення

1.

Рогатинський РВК

Рогатинська райдержадміністрація

 

2

Військова частина В2235

Рогатинська райдержадміністрація

 

 

Завідувач сектору

мобілізаційної роботи

апарату райдержадміністрації                                                                                    Ірина Малецька


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням

райдержадміністрації

від 10.04.2017р. № 165

 

Склад

районної координаційної ради з питань надання шефської допомоги військовим частинам

 

Демчишин Степан Зеновійович - перший заступник голови райдержадміністрації,  голова координаційної ради

Штогрин Володимир Васильович - начальник відділу економічного развитку і торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, заступник голови координаційної ради

Малецька Ірина Євгенівна - завідувач сектору мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації, секретар координаційної ради

Члени координаційної ради

Ощипок  Марія Степанівна - начальник фінансового управління райдержадміністрації

Шевчук Володимир Анатолійович - начальник відділу з питань цивільного захисту,  житлово-комунального господарства, будівництва, та екології райдержадміністрації

Ошитко Роман Степанович - начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Маслянко Іван Миколайович - головний лікар Рогатинської центральної  районної лікарні

Мельник Богдан Федорович - начальник відділу агропромислового  розвитку райдержадміністрації

Дуда Ліда Василівна начальник відділу освіти райдержадміністрації

Рибій Ольга Ярославівна - начальник відділу культури райдержадміністрації

Кіндрат Віктор Ярославович - військовий комісар Рогатинського районного військового комісаріату

Матвійців Андрій Ярославович - в.о голови громадської організації «Воїни  АТО Рогатинщини»

Гринчишин Володимир Богданович - головний спеціаліст сектору молоді і спорту райдержадміністраціїЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням

райдержадміністрації

від 10.04.2017р. № 165

 

ПОЛОЖЕННЯ

про координаційну раду з питань надання шефської допомоги  військовим частинам

 1. Координаційна рада з питань надання шефської допомоги військовим частинам (далі – Координаційна рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація).
 2. Координаційна рада формується із представників райдержадміністрації, громадських організацій та військових частин.
 3. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
 4. Основними завданнями Координаційної ради є:
  1. Налагодження плідної співпраці органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання, громадських організацій краю з питань надання шефської допомоги військовим частинам.
  2. Подання в установленому порядку пропозицій щодо:
 • військового патріотичного виховання молоді та культурно-виховної роботи з військовослужбовцями;
 • підготовки допризовної молоді до виконання військового обов’язку щодо захисту держави;
 • підготовки допризовної молоді до виконання військового обов’язку щодо захисту держави;
 • вирішення питань, пов’язаних із задоволенням соціальних потреб військовослужбовців;
 • надання допомоги у забезпеченні військових частин продовольством, паливно-мастильними матеріалами, матеріально-технічними засобами.
 1. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:
  1. Аналізує стан роботи з надання шефської допомоги військовим частинам в районі, готує та надає зацікавленим сторонам рекомендації щодо її покращення, вносить пропозиції щодо змін у чинному законодавстві з питань шефства.
  2. Розглядає звернення окремих військовослужбовців, військових частин щодо дотримання в районі законодавства з питань соціального захисту військовослужбовців і членів їх сімей.
  3. Заслуховує представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (за їх згодою) щодо виконання планів надання шефської допомоги.
  4. Сприяє підготовці допризовної молоді до виконання військового обов’язку щодо захисту держави.
  5. Готує пропозиції до районного плану надання шефської допомоги на наступний рік.
  6. Аналізує ефективність використання коштів, матеріально-технічних ресурсів, направлених на проведення заходів шефської допомоги.
 2. Координаційна рада має право:
  1. Отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів влади в районі, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, що стосуються питань надання шефської допомоги військовим частинам (за винятком документів, передбачених Законом України «Про державну таємницю»).
  2. Залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції.
  3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції.
  4. Вносити на розгляд керівництва райдержадміністрації проекти розпоряджень, окремих доручень, пропозиції, доповідні та інформаційні матеріали з питань, що належать до компетенції Координаційної ради.
 3. Координаційну раду очолює профільний заступник голови районної державної адміністрації.

До керівного органу Координаційної ради входить заступник голови ради (начальник фінансового управління районної державної адміністрації), секретар ради (завідувач сектору мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації).

 1. Голова Координаційної ради:
  1. Скликає засідання Координаційної ради та головує на них.
  2. Здійснює керівництво діяльністю Координаційної ради, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань.
  3. Координує діяльність Координаційної ради з органами виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями.
  4. Підписує протоколи засідань та інші документи, підготовлені Координаційною радою за результатами її діяльності.
  5. У разі відсутності голови Координаційної ради його обов’язки виконує заступник голови.
 2. Формою роботи Координаційної ради є засідання, що проводиться за рішенням голови Координаційної ради, але не рідше, ніж один раз на квартал. Члени Координаційної ради мають право ініціювати проведення позачергових засідань.

Засідання Координаційної ради веде голова, а у разі його відсутності – заступник голови. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Координаційної ради забезпечує її секретар.

Засідання вважається правочинним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

 1. На своїх засіданнях Координаційна рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання Координаційної ради, який підписується головуючим на її засіданні та секретарем і надсилається у триденний термін усім членам Координаційної ради.

Член Координаційної ради, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

 1. Контроль за виконанням рішення Координаційної ради покладається на визначених членів Координаційної ради.
 2. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення роботи Координаційної ради здійснює сектор мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.

Завідувач сектору

мобілізаційної роботи

апарату райдержадміністрації                                                                                    Ірина Малецька

Голова РДА

Голова Рогатинської районної державної адміністрації


Тел. приймальні:
(03435) 24-300; т/ф 24-780


e-mail:  zagal @rohatyn.if.gov.ua

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Портали

Курс валют

 

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини