Меню

116 | 2017-07-01

Квітень (27.04.2017 №183)

 Результат пошуку зображень за запитом "тризуб україни фото"

УКРАЇНА

РОГАТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.04.2017р. м. Рогатин № 183

 

Про спеціальну комісію з

ліквідації надзвичайних ситуацій

техногенного та природного

характеру місцевого рівня

З метою оперативного реагування на надзвичайні ситуації та відповідно до Кодексу цивільного захисту України і постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 року № 843 «Про затвердження Загального положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і Загального положення про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та об'єктового рівня», розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального рівня» від 06 січня 2017 року №8:

 1. Затвердити Положення про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру місцевого рівня (далі - Комісія) та її склад (додаються).
 1. Відділу з питань цивільного захисту, житлово-комунального господарства, будівництва та екології райдержадміністрації (В.Шевчук) надати методичну допомогу виконкомам Рогатинської міської та Букацівської селищної рад з питань утворення комісій місцевого та об'єктового рівнів.
 1. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження облдерж­адміністрації від 03.04.2012 року № 208 "Про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".
 2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця - відділу з питань цивільного захисту, житлово-комунального господарства, будівництва та екології райдержадміністрації (В.Шевчук).
 1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першогозаступника голови райдержадміністрації Степана Демчишина.

 

Перший заступник голови

райдержадміністрації                                                                                         Степан Демчишин


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

райдержадміністрації

від 27.04.2017р. № 183

 

ПОЛОЖЕННЯ

про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру місцевого рівня

І. Загальні положення

1. Спеціальна комісія з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального рівня (далі - Комісія) є координаційним органом, який утворюється розпорядженням райдержадміні­страції у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня та працює на місці події.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

3. Роботою Комісії керує її голова, а у разі відсутності голови - його перший заступник або один із заступників. Голова Комісії, його заступники та персональний склад Комісії затверджуються розпорядженням райдержад­міністрації.

4. Періодичність, термін та місце проведення засідань Комісії визнача­ється її головою. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням біль­шістю голосів присутніх на засіданні членів і оформляється протоколом, що "підписується головою Комісії.

5. Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для виконання місцевим органом виконавчої влади, органом місцевого само­врядування, підприємством, установою та організацією, де виникла надзви­чайна ситуація.

6. За членами Комісії на час виконання покладених на них обов'язків зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

7. Транспортне обслуговування членів Комісії на період надзвичайної ситуації здійснюється за рахунок місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації.

8. Організація побутового обслуговування членів Комісії під час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на місцеві органи виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, території яких знаходяться в межах цієї зони. Члени Комісії на період проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації забезпечуються у разі потреби спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту за рахунок місцевих органів виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації.

II. Завдання Комісії

9. Основними завданнями Комісії є:

організація виконання плану заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру;

формування плану заходів щодо захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

безпосередня організація та координація діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів міської та селищної рад, підприємств, установ та організацій, пов'язаної з виконанням плану заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

забезпечення життєдіяльності постраждалого населення.

ІІІ. Повноваження Комісії

10. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

 • визначає першочергові заходи щодо проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у зоні надзвичайної ситуації;
 • організовує роботи з ліквідації надзвичайної ситуації та визначає комплекс заходів щодо ліквідації її наслідків;
 • залучає до проведення робіт з ліквідації надзвичайної ситуації та відбу­довних робіт відповідні аварійно-рятувальні, транспортні, будівельні, медич­ні та інші формування;
 • подає у разі потреби до відповідного місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації пропозиції стосовно виділення додаткових коштів для здійснення першочергових заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації;
 • вивчає ситуацію, що склалася, та готує інформації Державній службі України з надзвичайних ситуацій, керівництву відповідного місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації про вжиття заходів реагування на надзвичайну ситуацію, причини її виникнення, хід відбудовних робіт;
 • організовує роботи, пов'язані з визначенням розміру збитків внаслідок надзвичайної ситуації, та затверджує відповідні акти;
 • організовує інформування населення про стан справ, наслідки та прогноз розвитку надзвичайної ситуації, хід ліквідації та правила поведінки;
 • організовує моніторинг стану довкілля на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації;
 • здійснює прогноз розвитку надзвичайної ситуації;
 • подає керівництву місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації пропозицій щодо заохочення осіб, які брали участь у розробці та здійсненні заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та приведенні відбудовних робіт;
 • організовує надання допомоги потерпілим та сім'ям загиблих внаслідок надзвичайної ситуації;
 • виконує інші функції з ліквідації надзвичайної ситуації у межах своїх повноважень.

IV. Права Комісії

11. Комісія має право:

залучати у разі потреби в установленому порядку до роботи у складі Комісії працівників структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

давати структурним підрозділам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівництву підприємств, установ та організацій відповідні доручення з питань, що належать до її компетенції;

утворювати у разі потреби для опрацювання окремих питань, що належать до її компетенції, робочі групи із залученням до них відповідних спеціалістів підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками.

Голова РДА

Голова Рогатинської районної державної адміністрації


Тел. приймальні:
(03435) 24-300; т/ф 24-780


e-mail:  zagal @rohatyn.if.gov.ua

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Портали

Курс валют

 

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини