Меню

136 | 2017-07-01

Квітень (28.04.2017 №184)

Результат пошуку зображень за запитом "тризуб україни фото"

УКРАЇНА

РОГАТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.04.2017р. м. Рогатин № 184

 

Про Міжвідомчу раду

з питань сім’ї, гендерної рівності,

демографічного розвитку, запобігання

насильству в сім’ї та

протидії торгівлі людьми

при райдержадміністрації

Відповідно до статті 39 пункту 9 Закону України ,, Про місцеві державні адміністрації “ від 09 квітня 1999 року № 586, постанови Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2007 року № 1087 „Про консультативно-дорадчі органи з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми”, пункту 2 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 квітня 2017 року № 184 „Про Міжвідомчу раду облдержадміністрації з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми”, у зв’язку з кадровими змінами та необхідністю проведення в районі ефективної державної політики з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми:

1. Утворити та затвердити склад Міжвідомчої ради та Положення про Міжвідомчу раду з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми при райдержадміністрації ( додаються ).

2. Міжвідомчій раді з питань сім”ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми при райдержадміністрації раз у півроку до 10 числа місяця, що наступає за звітним періодом, інформувати департамент соціальної політики облдержадміністрації про проведену роботу.

3. Вважати такими, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 30 вересня 2015 року № 246 „ Про затвердження Положення про Міжвідомчу раду з питань сім’ї, гендерної рівності, Демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми при райдержадміністрації” , розпорядження голови райдержадміністрації від 30 вересня 2015 року № 245 „ Про утворення Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми при райдержадміністрації

4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – управління соціального захисту населення райдержадміністрації (Р.Ошитко).

5. Відділу організаційно- інформаційної роботи апарату райдержадміністрації (І.Вовкун) спільно з управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації забезпечити опублікування цього розпорядження на веб – сайті райдержадміністрації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови

      райдержадміністрації                                                                                 Степан ДемчишинЗАТВЕРДЖЕНО :

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від 28.04.2017 р. № 184

Склад

Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності демографічного розвитку, запобігання насильству та протидії торгівлі людьми при райдержадміністрації

Начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації, згідно з розподілом функціональних обов’язків , голова Міжвідомчої ради

Заступник начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації, заступник голови Міжвідомчої ради

Головний спеціаліст відділу з питань контролю за правильністю призначення та виплати пенсій, правової та кадрової роботи управління соціального захисту населення райдержадміністрації, секретар

Члени ради

Начальник Рогатинського відділу поліції Тисменецького ВП ГУНП (за згодою)

Завідувач Рогатинського районного сектору управління державної міграційної служби в Івано – Франківській області (за згодою)

Головний спеціаліст сектору молоді і спорту райдержадміністрації

Начальник служби в справах дітей райдержадміністрації

Директора Рогатинського районного центру зайнятості, начальник відділу організації працевлаштування (за згодою)

Директор Рогатинського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Завідувач поліклінікою Рогатинської ЦРЛ (за згодою)

Методист психологічної служби районного методичного центру відділу освіти райдержадміністрації

Начальник відділу статистики у Рогатинському районі ( за згодою )

Перший заступник голови

райдержадміністрації                                                                                            Степан Демчишин


ЗАТВЕРДЖЕНО :

розпорядженням

Рогатинської районної

державної адміністрації

« 28 » квітня 2017р. № 184

 

Положення про Міжвідомчу раду

з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання

насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми при райдержадміністрації

1. Міжвідомча рада з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми при райдержадміністрації ( надалі - Рада ) є постійно діючим консультативно – дорадчим органом, утвореним при Рогатинській районній державній адміністрації.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями облдержадміністрації та райдержадміністрації, цим Положенням та іншим чинним законодавством.

3. Основними завданнями Ради є :

3.1 Сприяння проведенню в районі ефективної державної політики з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання

насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.

3.2 Розгляд питань, які потребують міжгалузевої узгодженої співпраці щодо реалізації державної політики з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми, зокрема розшуку, повернення, реабілітації жертв торгівлі, запобігання насильству в сім’ї.

3.3 Сприяння формуванню позитивного ставлення до сім’ї, відповідального батьківства, відродженню та збереженню національних сімейних цінностей, утвердженню рівних прав і можливостей жінок та чоловіків в усіх сферах життєдіяльності суспільства, запобігання соціальному сирітству.

3.4 Інформування департаменту соціальної політики, районної державної адміністрації та громадськості про стан реалізації державної політики з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань :

4.1 Розглядає пропозиції центральних і місцевих органів виконавчої влади, наукових установ та громадських організацій щодо визначення пріоритетних напрямів соціальної підтримки сім’ї, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї, вдосконалення механізму забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми.

4.2 Розробляє проекти районних цільових програм, а також інших нормативно – правових актів, які керуються головою райдержадміністрації стосовно реалізації державної політики з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми, надає пропозиції щодо доцільності їх прийняття.

4.3 Забезпечує в районі взаємодію суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми.

4.4 Вивчає світовий досвід з питань, що належать до компетенції Ради, та готує пропозиції щодо його запровадження в районі.

4.5 Ініціює проведення моніторингу виконання відповідних державних та районних цільових програм, їх впливу на ситуацію в регіоні, досліджень з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.

4.6 Сприяє проведенню інформаційно – аналітичної та науково – методичної роботи спрямованої на відродження національних традицій та впровадження світового досвіду, зокрема щодо створення сімей з двома та більше дітьми, зміцнення та підвищення ролі в сім’ї як основного осередку відтворення населення, зниження рівня смертності та збільшення тривалості життя, зменшення масштабів трудової міграції, насамперед зовнішньої, збереження та відтворення життєвого і трудового потенціалу населення.

4.7 Сприяє поширенню різних форм сімейного виховання дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування ( дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї тощо ).

5. Рада має право:

5.1 Утворювати в разі потреби робочі групи із залученням представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ ( в т. ч. наукових ) громадських організацій ( за згодою їх керівників ) для підготовки пропозицій щодо ефективної реалізації державної політики з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.

5.2 Одержувати в установленому чинним законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

5.3 Організовувати проведення круглих столів, нарад та семінарів з питань, що належать до компетенції Ради.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами , громадськими організаціями, а також з міжнародними організаціями та відповідними органами інших держав.

7. До складу Ради входять: начальник управління соціального захисту населення – голова Ради, заступник начальника управління соціального захисту населення – заступник голови Ради, представники охорони здоров’я, освіти і науки, служби у справах дітей райдержадміністрації, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районного центру зайнятості, управління державної міграційної служби, Рагатинським відділом поліції Тисменецького ВПГУНП, відділу статистики.

Посадовий склад Ради визначає голова райдержадміністрації і затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

8. Діяльність Ради проводиться на громадських засадах.

9. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться відповідно до плану роботи, який затверджується головою Ради але не рідше, ніж один раз на три місяці.

10. Засідання Ради веде голова або за його відсутності заступник голови. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина членів Ради.

11. Для участі у засіданнях Ради можуть запрошуватися посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності чи інших осіб.

12. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

13. Рішення Ради мають рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних розпоряджень районної державної адміністрації або надання окремих доручень головою райдержадміністрації..

14. Рада систематично через ЗМІ або веб – сайт райдержадміністрації інформує громадськість про свою діяльність.

15. Організаційно – технічне забезпечення роботи Ради здійснює управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

Перший заступник голови

райдержадміністрації                                                                                        Степан Демчишин

Голова РДА

Голова Рогатинської районної державної адміністрації


Тел. приймальні:
(03435) 24-300; т/ф 24-780


e-mail:  zagal @rohatyn.if.gov.ua

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Портали

Курс валют

 

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини