Меню

136 | 2017-07-01

Лютий (27.02.2017 №101)

Результат пошуку зображень за запитом "тризуб україни фото"

УКРАЇНА

РОГАТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.02.2017 м. Рогатин № 101

Про проведення конкурсу з визначення

підприємства (організації) для здійснення

функцій робочого органу при проведенні

конкурсу по перевезенню пасажирів на

приміських автобусних маршрутах загального

користування, що не виходять за межі району

На підставі статей 6, 20, 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, статей 7, 44 Закону України “Про автомобільний транспорт”, постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 р. № 1081 “Про затвердження порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” з наступними змінами і доповненнями, з метою вибору підприємства (організації), що спроможне забезпечувати належну якість підготовки матеріалів до проведення засідань конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району:

1. Затвердити положення про конкурсний комітет з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району (додаток 1).

2. Затвердити Порядок та умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району (додаток 2).

3. Затвердити форму заяви, що подається для участі в конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району (додаток 3).

4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – відділ економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації згідно розподілу функціональних обов’язків .

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                                                           Степан Демчишин


Додаток 1

до розпорядження голови районної

державної адміністрації

від 27 лютого 2017р. № 101

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний комітет з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до вимог законів України "Про автомобільний транспорт", "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року N 1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування" (зі змінами і доповненнями).

1.2. Положення визначає загальні організаційні та процедурні засади діяльності конкурсного комітету з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, що буде залучене для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району (далі - конкурсний комітет), а також права, обов'язки та відповідальність його членів.

1.3. Конкурсний комітет створюється за розпорядженням голови райдержадміністрації, є постійно діючим органом з підготовки та проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, що залучається для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, на засадах колегіальності у прийнятті рішень, об'єктивності та їх неупередженості.

1.4. До складу конкурсного комітету входять представники Рогатинської районної державної адміністрації та представники громадських організацій.

До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб'єктів господарювання - автомобільних перевізників, або які діють на ринку перевезень пасажирів і можуть впливати на прийняття рішень конкурсного комітету або представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

1.5. Склад конкурсного комітету формується з голови, заступника голови, секретаря та членів конкурсного комітету.

1.6. Персональний склад конкурсного комітету затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

1.7. Зміни до складу конкурсного комітету вносяться окремим розпорядженням голови райдержадміністрації.

ІІ. Організація діяльності конкурсного комітету:

2.1. Конкурсний комітет у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Положенням, рішеннями конкурсного комітету, розпорядженнями та дорученнями голови райдержадміністрації.

2.2. Голова конкурсного комітету організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на конкурсний комітет функцій.

Голова конкурсного комітету затверджує план заходів щодо вдосконалення організації роботи конкурсного комітету, визначає функції кожного члена конкурсного комітету. У разі відсутності голови конкурсного комітету, його обов'язки виконує заступник голови конкурсного комітету (якщо призначено кількох заступників голови конкурсного комітету, визначається серед них виконуючий обов'язки голови конкурсного комітету на період його відсутності).

За рішенням голови конкурсного комітету для вирішення питань, що виникають у процесі проведення конкурсу, до роботи конкурсного комітету можуть залучатися у ролі консультантів чи експертів спеціалісти структурних підрозділів райдержадміністрації.

2.3. Формою роботи конкурсного комітету є засідання, які проводяться у разі необхідності.

2.4. Розгляду та прийняттю щодо них відповідних рішень на засіданнях конкурсного комітету підлягають такі питання:

2.4.1. планування роботи конкурсного комітету;

2.4.2. розподіл обов'язків членів конкурсного комітету;

2.4.3. проведення конкурсу тощо.

ІІІ. Головні функції конкурсного комітету:

3.1. Конкурсний комітет створено з метою проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, що буде залучене для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району.

3.2. Конкурсний комітет відповідає за організацію проведення конкурсу на всіх його етапах. У процесі роботи він забезпечує виконання таких функцій:

3.2.1. планування проведення конкурсу;

3.2.2. роз'яснення претендентам за їх зверненнями з питань щодо оформлення документів для участі або умов конкурсу в усній чи письмовій формі (за вибором претендента) протягом трьох робочих днів, але не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення строку подання документів;

3.2.3. доведення умов конкурсу до претендентів через засоби масової інформації;

3.2.4. організація конференцій;

3.2.5. розгляд документів, які надійшли на конкурс;

3.2.6. реєстрація поданих документів у журналі обліку;

3.2.7. повернення документів, які подані не в повному обсязі або несвоєчасно, претенденту із зазначенням причин без реєстрації;

3.2.8. організація приймання, зберігання, попередній аналіз конкурсних пропозицій, забезпечення вибору найбільш вигідної конкурсної пропозиції;

3.2.9. ведення необхідної звітності щодо проведення конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України.

ІV. Права та обов'язки конкурсного комітету. Повноваження голови, секретаря та інших членів конкурсного комітету:

4.1. Конкурсний комітет має право:

4.1.1. одержувати від структурних підрозділів райдержадміністрації інформацію, необхідну для проведення конкурсу;

4.1.2. залучати без права голосу, у разі потреби, до роботи в конкурсному комітеті працівників структурних підрозділів райдержадміністрації;

4.1.3. використовувати необхідне для виконання покладених завдань майно райдержадміністрації.

4.2. Конкурсний комітет зобов'язаний:

4.2.1. організовувати проведення конкурсів відповідно до чинного законодавства України й установлених термінів;

4.2.2. забезпечити рівні умови для всіх учасників, що беруть участь у конкурсі, об'єктивний та чесний вибір переможця;

4.2.3. забезпечити конфіденційність інформації;

4.2.4. своєчасно оформляти відповідну звітність та забезпечувати її подання до райдержадміністрації на затвердження заступником голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

4.3. Голова конкурсного комітету:

4.3.1. планує проведення та веде засідання конкурсного комітету;

4.3.2. вирішує питання стосовно діяльності конкурсного комітету;

4.3.3. приймає рішення щодо залучення до роботи конкурсного комітету у ролі консультантів чи експертів спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації;

4.3.4. пропонує порядок денний засідань конкурсного комітету.

4.4. Голова конкурсного комітету (заступник, який виконує обов'язки голови) засвідчує своїм підписом такі документи щодо проведення конкурсу:

4.4.1. оголошення про проведення конкурсу;

4.4.2. звіт про результати проведення конкурсу;

4.4.3. протоколи засідань конкурсного комітету та, у разі необхідності, інші документи.

4.5. Секретар конкурсного комітету оформляє протоколи засідань конкурсного комітету, забезпечує оперативне інформування членів конкурсного комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови конкурсного комітету надсилає претендентам на участь у конкурсі інформацію щодо умов конкурсу, виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує зберігання документів відповідно до чинного законодавства України.

4.6. Якщо секретар конкурсного комітету відсутній на засіданні конкурсного комітету, то голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену конкурсного комітету.

4.7. Члени конкурсного комітету мають право брати участь в усіх засіданнях конкурсного комітету та прийнятті його рішень, ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо оцінки та конкурсними пропозиціями учасників конкурсу, вносити питання на розгляд конкурсного комітету, а також мають право на внесення своєї окремої думки до протоколів засідань конкурсного комітету.

4.8. Члени конкурсного комітету зобов'язані об'єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції учасників конкурсу, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується предмета діяльності конкурсного комітету.

V. Відповідальність членів конкурсного комітету

5.1. Голова конкурсного комітету та інші його члени несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України.

Перший заступник голови

райдержадміністрації                                                                                                  Степан Демчишин 


Додаток 2

до розпорядження голови районної

державної адміністрації

від 27.02.2017 2017 № 101

Порядок та умови

проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району

І. Загальні положення

1.1. Порядок та умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району (далі – Умови конкурсу) відповідно до ст. 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081, визначають процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району (далі – Конкурс з визначення робочого органу, Робочий орган).

1.2. Організатором проведення конкурсу є Рогатинська районна державна адміністрація Івано-Франківської області (далі – Організатор).

1.3. Об’єктом конкурсу є діяльність претендента, що забезпечить належне організаційне забезпечення і підготовку матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, їх аналіз та оцінка відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовка паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу.

1.4. Метою проведення конкурсу є визначення на конкурсних засадах Робочого органу, який спроможний забезпечувати підготовку матеріалів для проведення Конкурсу з перевезення пасажирів.

1.5. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які відповідають вимогам, що встановлені статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», а також умовам проведення цього конкурсу.

1.6. Конкурс є відкритим для всіх підприємств, організацій (далі – Претенденти). Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації), які надають послуги з перевезень, проводять діяльність на ринку транспортних послуг у Івано-Франківській області, представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

1.7. Для підготовки та проведення конкурсу щодо визначення Робочого органу Організатор утворює конкурсний комітет. До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб'єктів господарювання, які претендують на участь у зазначеному конкурсі. Чисельність та персональний склад конкурсного комітету визначаються Організатором.

1.8. Повідомлення про проведення конкурсу публікується у газеті „Голос Опілля” та на веб-сайті Рогатинської районної державної адміністрації не пізніш як за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу, яке містить таку інформацію:

 • найменування організатора;
 • найменування об’єкта конкурсу;
 • умови проведення конкурсу;
 • кінцевий термін прийняття документів для участі в конкурсі;
 • найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;
 • місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі;
 • місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету;
 • телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу.

1.9. Конкурс є відкритим для всіх претендентів.

ІІ. Вимоги до Претендентів на участь у конкурсі

2.1. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які відповідають вимогам, що встановлені статтею 44 Закону України "Про автомобільний транспорт", умовам проведення конкурсу та мають:

 • кваліфікованих фахівців у галузі пасажирського автомобільного транспорту;
 • досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень;
 • необхідне матеріально-технічного забезпечення для підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізників-претендентів умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником - переможцем конкурсу;
 • власне (або орендоване в установленому законодавством порядку) приміщення для організації роботи (виконання функцій) робочого органу;
 • досвід з організації або проведення досліджень на ринку пасажирських перевезень.
 • місцезнаходження претендента – Івано-Франківська область.

2.2. До участі у конкурсі не допускаються претенденти, які:

 • перебувають в процесі припинення юридичної особи відповідно до вимог чинного законодавства України;
 • визнані в установленому порядку банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство в порядку, встановленому чинним законодавством України;
 • подали для участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;
 • не мають фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень;
 • не мають відповідного матеріально-технічного забезпечення;
 • надають послуги з перевезень;
 • провадять діяльність на ринку транспортних послуг;
 • представляють інтереси окремих автомобільних перевізників;
 • мають заборгованість з податкових платежів та відрахувань до державних цільових фондів;
 • мають заборгованість із виплати заробітної плати;
 • не мають власного чи орендованого приміщення;
 • подали для участі у конкурсі неправильно оформлені документи або після передбаченого в оголошенні про проведення конкурсу терміну.

ІІІ. Створення та основні засади діяльності конкурсного комітету

3.1. Для визначення робочого органу Організатор утворює конкурсний комітет, до складу якого включаються представники органів виконавчої влади та представники громадських організацій.

3.2. Персональний склад конкурсного комітету та Положення про нього затверджується Організатором.

3.3. Формою роботи конкурсного комітету є засідання, які проводяться у разі необхідності.

3.4. До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб’єктів господарювання – автомобільних перевізників, або які діють на ринку перевезень пасажирів і можуть впливати на прийняття рішень конкурсного комітету або представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

ІV. Подання документів для участі у конкурсі

4.1. Для участі у конкурсі Претендент подає Організатору такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі за зразком;
 • виписку (або витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • копію статуту (положення), завірену відповідно до вимог чинного законодавства України;
 • довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості з податкових платежів та відрахувань до державних цільових фондів;
 • довідку про стан заборгованості із виплати заробітної плати за підписом керівника та головного бухгалтера;
 • копію договору оренди чи свідоцтва про право власності на приміщення;
 • довідку, про наявність матеріально-технічного забезпечення в довільній формі за підписом керівника;
 • довідку, яка підтверджує відповідність та наявність кваліфікованих фахівців у галузі пасажирського автомобільного транспорту, у тому числі фінансиста, юриста, та досвіду роботи претендента не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень, а також копії документів, що підтверджують освітньо-кваліфікаційний рівень;
 • довідку з територіального управління Головавтотрансінспекції в Івано-Франківській області про відсутність (наявність) ліцензії на право провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;
 • документ, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації).
 • розрахунок собівартості витрат на підготовку документів до конкурсів з урахуванням п.60 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081.

Всі перераховані копії документів завіряються печаткою підприємства (організації) та підписуються відповідальною особою.

4.2. Претендент подає документи у закритому конверті (пакеті), на якому зазначається його назва, адреса, з поміткою “Заява на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району”.

4.3. Подані на конкурс документи реєструються Організатором у журналі обліку. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються і повертаються претенденту.

Конверт (пакет), який містить документи для участі в конкурсі та надійшов до організатора у зазначений в оголошенні про проведення конкурсу термін від претендентів, подається на розгляд конкурсному комітету.

Конверт (пакет) відкривається конкурсним комітетом наступного дня після закінчення терміну їх прийняття.

4.4. Кінцевий термін прийняття документів для участі в конкурсі визначається організатором і не може становити більше ніж 5 робочих днів до дати проведення конкурсу.

Документи, що надійшли з порушенням цього строку, не приймаються.

4.5. За роз’ясненнями щодо оформлення документів на конкурс, умов конкурсу, а також одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу Претендент має право звернутися до Організатора. який надає їх в усній чи письмовій формі (за вибором перевізника-претендента) протягом трьох днів.

4.6. Інформація про будь-яку зміну умов конкурсу організатор доводить до відома всіх перевізників-претендентів не менш як за 20 днів до дати проведення конкурсу шляхом опублікування у тих же засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про конкурс.

V. Розгляд конкурсних документів

5.1. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проходить на засіданні конкурсного комітету у присутності Претендентів (представників Претендентів).

5.2. Претендент має право надавати роз’яснення щодо запропонованих ним та внесених додатково конкурсних пропозицій, підтверджених документально.

5.3. Організатор відхиляє документи Претендентів щодо участі їх у конкурсі у разі, якщо Претендент надає недостовірну інформацію щодо його відповідності встановленим цими Умовами вимогам.

VІ. Визначення переможця конкурсу

6.1. Переможцем конкурсу визначається Претендент, який за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним у пункті 2.1 розділу ІІ цих Умов.

6.2. Рішення про результати конкурсу приймаються конкурсним комітетом на закритому засіданні в день проведення конкурсу у присутності не менше ніж половини його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови конкурсного комітету.

6.3. Якщо у конкурсі взяв участь тільки один Претендент, переможцем конкурсу може бути визнаний цей Претендент.

6.4. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу, а також претендента, який за результатами розгляду посів друге місце, оголошується на відкритому засіданні конкурсного комітету в день проведення конкурсу із запрошенням на нього усіх претендентів та у строк до 10 робочих днів публікуються в засобах масової інформації.

VІІ. Укладення договору

7.1. У термін не пізніше ніж 10 робочих днів з дня визначення переможця Організатор укладає з переможцем конкурсу договір про виконання функцій Робочого органу.

7.2. У разі відмови претендента, який за рішенням конкурсного комітету визнаний переможцем, або розірвання договору з переможцем конкурсу, договір може бути укладений з претендентом, який зайняв друге місце.

7.3. У разі відмови претендента, який зайняв друге місце, від укладення договору на здійснення функцій робочого органу, проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району здійснюється організатором самостійно, однак протягом періоду не більше як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

7.4. Строк дії Договору встановлюється між Організатором та Робочим органом терміном до трьох років.

7.5. У разі відсутності Претендентів на здійснення функцій Робочого органу Організатор самостійно забезпечує проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району протягом періоду не більше як два роки з моменту оголошення конкурсу на визначення Робочого органу.

7.6. Результати конкурсу можуть бути оскаржені у порядку, встановленому чинним законодавством.

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                                                                  Степан Демчишин


Додаток 3

до розпорядження голови районної

державної адміністрації

від 27.02.2017р. № 101

Заява

на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації),

для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району

Претендент________________________________________________________

                                                      (повна назва підприємства)

Юридична та поштова адреса________________________________________

__________________________________________________________________

Код ЄДРПОУ______________________________________________________

Телефон, факс, електронна адреса_____________________________________

__________________________________________________________________

Поточний рахунок___________________________________________________

Прошу допустити до участі у конкурсі з визначення підприємства (організації), для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району, приймання документів на конкурс, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником - переможцем конкурсу.

У зв’язку з участю в конкурсі підтверджую, що:

 • з умовами проведення конкурсу ознайомлений;
 • згоден брати участь у конкурсі відповідно до умов проведення конкурсу, визначених організатором;
 • з об’єктом конкурсу та його основними характеристиками ознайомлений;
 • всі дані, викладені у поданих мною документах, відповідають дійсності;
 • на момент проведення конкурсу не визнаний банкрутом, не порушено справу про банкрутство або проводиться процедура санації;
 • у разі перемоги згоден укласти договір.

МП

„____”_________2017 р. _______________ __________________

(прізвище та ініціали)

Заяву прийнято « ___» ____________20__р.

___________________________________________________________________

(П.П.Б., посада та підпис особи, яка прийняла документи)

та внесено за №________ до журналу обліку.

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                                                                      Степан Демчишин

Голова РДА

Голова Рогатинської районної державної адміністрації


Тел. приймальні:
(03435) 24-300; т/ф 24-780


e-mail:  zagal @rohatyn.if.gov.ua

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Портали

Курс валют

 

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини