Меню

121 | 2018-05-24

Порядок доступу до записів Державного реєстру виборців про виборців, виборча адреса яких відноситься до території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, а також актуалізації цих записів

1. Цей Порядок визначає процедуру доступу до записів Державного реєстру виборців (далі - Реєстр) про громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України (виборців), виборча адреса яких відноситься до території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також актуалізації цих записів на період дії правового режиму, передбаченого Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

2. Актуалізація записів Реєстру про виборців, виборча адреса яких відноситься до території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, здійснюється шляхом періодичного або ініціативного поновлення бази даних Реєстру та передбачає виконання в режимі записування таких дій щодо ведення Реєстру:

внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;

внесення змін до персональних даних виборця у Реєстрі;

знищення запису Реєстру.

Доступ для виконання зазначених дій щодо ведення Реєстру надається органам ведення Реєстру після впровадження Службою розпорядника Реєстру програмного забезпечення відповідної функціональності.

3. Заява виборця, виборча адреса якого відноситься до території Автономної Республіки Крим або міста Севастополя, щодо включення до Реєстру, зміни його персональних даних у Реєстрі приймається будь-яким органом ведення Реєстру, що здійснює ведення Реєстру, в установленому статтями 19 та 20 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (далі - Закон) порядку.

Орган ведення Реєстру, до якого надійшла заява виборця щодо включення до Реєстру чи внесення змін до його персональних даних у Реєстрі, здійснює її розгляд відповідно до Закону.

Для можливості включення до Реєстру запису про виборця, виборча адреса якого відноситься до території Автономної Республіки Крим або міста Севастополя, зміни його персональних даних у Реєстрі на підставах, визначених Законом, органам ведення Реєстру, які здійснюють ведення Реєстру, надається доступ у режимі записування стосовно таких записів Реєстру.

Для зміни виборчої адреси на нову, яка знаходиться за межами Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, виборець звертається до органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою. У разі визнання такої заяви обґрунтованою керівник органу ведення Реєстру приймає рішення про звернення засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (далі - Система) до органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця стосовно необхідності внесення змін щодо його виборчої адреси.

4. Якщо у відомостях, передбачених частинами третьою - дванадцятою статті 22 Закону, зазначено осіб, виборча адреса яких відноситься до території Автономної Республіки Крим або міста Севастополя та які набули права голосу або мають право голосу, однак не включені до Реєстру, або зі змісту таких відомостей випливає, що персональні дані виборця, виборча адреса якого відноситься до території Автономної Республіки Крим або міста Севастополя, зазнали зміни, керівник органу ведення Реєстру приймає рішення щодо внесення запису до Реєстру чи змін до персональних даних такого виборця.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Центральної виборчої комісії № 79 від 18.03.2016}

Якщо такі відомості засвідчують зміну виборчої адреси виборця, яка відноситься до території Автономної Республіки Крим або міста Севастополя, керівник органу ведення Реєстру звертається засобами Системи до органу ведення Реєстру за попередньою виборчою адресою виборця стосовно необхідності внесення змін щодо його виборчої адреси.

5. Доступ до бази даних Реєстру в режимі записування здійснюється працівниками органу ведення Реєстру відповідно до Порядку доступу органів ведення та регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців до бази даних Державного реєстру виборців, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 9 квітня 2013 року № 73.

6. Програмними засобами Системи забезпечується:

внесення змін до виборчої адреси виборця на підставі звернення до органу ведення Реєстру, утвореного на території Автономної Республіки Крим або міста Севастополя, переданого засобами Системи органом ведення Реєстру, до якого в установленому статтями 20, 22 Законупорядку подано документи, що підтверджують відповідні зміни;

знищення запису Реєстру у зв’язку із закінченням установленого статтею 17 Закону строку збереження запису про виборця, виборча адреса якого відноситься до території Автономної Республіки Крим або міста Севастополя, який помер або громадянство України якого припинено.

7. Звернення органів ведення Реєстру, передані засобами Системи, опрацьовуються до закінчення місяця, в якому вони були передані.

Звернення, передані засобами Системи під час виборчого процесу чи процесу референдуму у зв’язку з отриманням відомостей для складання попередніх та уточнених списків виборців, опрацьовуються з урахуванням строків, установлених для складання списків виборців.

8. Запис Реєстру про виборця, який помер або громадянство України якого припинено, знищується не пізніш як у триденний термін з дня закінчення п’ятирічного строку його збереження.

9. При виявленні відповідно до Порядку здійснення органами ведення Державного реєстру виборців візуального та автоматизованого контролю за повнотою і коректністю персональних даних Державного реєстру виборців, встановленого постановою Центральної виборчої комісії від 11 березня 2009 року № 14, кількох записів, що стосуються одного виборця (кратного включення виборця до Реєстру), один з яких є записом про виборця, який за виборчою адресою відноситься до території Автономної Республіки Крим або міста Севастополя, програмними засобами Системи автоматично формується відповідний висновок.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШ

Голова РДА

Голова Рогатинської районної державної адміністрації


Тел. приймальні:
(03435) 24-300; т/ф 24-780


e-mail:  zagal @rohatyn.if.gov.ua

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Портали

Курс валют

 

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини