Меню

1035 | 2018-12-14

Прес-випуски 2018 рік

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами області

у січні–жовтні 2018 року

 

Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні–жовтні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 58,5 млрд.грн (у січні–жовтні 2017р. – на 36,5 млрд.грн).

У загальному обсязі реалізації 56,8% становила продукція переробної промисловості, 33,8% – підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 8,8% – добувної промисловості і розроблення кар’єрів, 0,6% – з водопостачання, каналізації, поводження з відходами.

Майже 44% обсягу продукції переробної промисловості реалізовано підприємствами з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції. Вагомим також був внесок підприємств з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (18,1%), виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (15,9%), харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (9,8%), машинобудування (7,5%).

Частка області у загальнодержавному обсязі реалізованої промислової продукції склала 2,9%, що відповідає 10 місцю серед регіонів України. Внесок підприємств області з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції у загальнодержавний обсяг реалізованої промислової продукції даного виду діяльності зріс з 8,8% у січні–жовтні 2017р. до 25% у січні–жовтні поточного року. Питома вага реалізованої промислової продукції підприємств з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності у загальнодержавних обсягах склала 7,4%, з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – по 5,5%, добування сирої нафти та природного газу – 4,6%.

В обсязі реалізованої продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами 69,2% займали товари проміжного споживання, 13,4% – енергія, 13,3% – споживчі товари короткострокового та тривалого використання, 4,1% – інвестиційні товари.

До Дня працівників статистики

Сьогодні українська статистика, створюючи якісну інформаційну базу, забезпечує сучасні потреби суспільства в обєктивній та неупередженій статистичній інформації, яка є надійною основою для підтримки прийняття обґрунтованих рішень, проведення досліджень і відкритих обговорень.

Окресленими стратегічними напрямами та завданнями подальшого розвитку системи є її модернізація, забезпечення відкритості та гласності статистичної інформації, зменшення звітного навантаження на респондентів, інформаційне забезпечення моніторингу цілей сталого розвитку держави, розвиток людського капіталу органів державної статистики.

На виконання цих завдань проводиться широкомасштабна робота щодо постійного удосконалення організації проведення державних статистичних спостережень, впровадження сучасних методів подання респондентами статистичної звітності, здійснення модернізації автоматизованої системи обробки статистичної інформації, запровадження нових процедур та механізмів управління персоналом.

З дотриманням принципів відкритості та прозорості діяльності органів державної статистики для інформування органів державної влади, місцевого самоврядування, користувачів різних рівнів, громадськості щодо економічної, соціальної, демографічної та екологічної ситуації здійснюється широка інформаційно-публікаційна діяльність, зокрема готуються різноманітні статистичні продукти за результатами проведення державних статистичних спостережень, постійно удосконалюються їх тематика та зміст. З початку поточного року фахівцями Головного управління статистики підготовлено 508 статистичних бюлетенів, 142 експрес-випуски, 44 статистичні збірники, 52 статистичні огляди, 47 публікацій у форматі інформаційної графіки тощо.

Для удосконалення системи виробництва і поширення статистичних продуктів проводяться анкетні опитування, здійснюються заходи щодо підвищення статистичної грамотності користувачів статистичної інформації: семінари, наради, круглі столи, презентації статистичних видань.

Активно працює Головне управління статистики у напрямку посилення зовнішніх комунікацій, зокрема за участю засобів масової інформації. Упродовж поточного року оприлюднено 267 повідомлень про соціально-економічне становище області, міст та районів, 5,2 тис. інформаційних матеріалів, у тому числі у вигляді інформаційної графіки з актуальних питань сьогодення, на радіо та телебаченні фахівцями Головного управління статистики озвучено 154 публікації.

Підготовку статистичних видань та публікацій здійснено за результатами опрацювання понад 220 тис. первинних звітів, поданих респондентами.

Ефективне задоволення потреб суспільства в статистичній інформації неможливе без участі працівників статистики, респондентів та користувачів, які працюють в єдиній команді як повноправні учасники процесів статистичного виробництва. Саме завдяки цьому співробітництву суспільство має змогу отримувати якісні статистичні дані, які сьогодні статистика розробляє відповідно до загальновизнаних міжнародних статистичних норм і стандартів.

Працівники, ветерани органів державної статистики, фахівці, які здійснюють статистичну діяльність! Прийміть сердечні привітання з професійним святом та слова глибокої вдячності за Вашу сумлінну працю, високий професіоналізм і компетентність, принциповість і об’єктивність, статистичний патріотизм, відданість та відповідальне ставлення до справи. Нехай це свято додасть Вам наснаги та творчих здобутків у щоденній праці на благо і процвітання України.

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності міст та районів області

у січні–вересні 2018 року

Головне управління статистики інформує. На 1 жовтня 2018р. загальний обсяг прямих інвестицій, залучених в економіку області з початку інвестування, склав 899,1 млн.дол. США.

Найбільш значні обсяги прямих інвестицій зосереджені на підприємствах міст Івано-Франківська (55% загальнообласного обсягу інвестицій) та Калуша (28,6%). Частка капіталу нерезидентів, залученого в економіку Рогатинського району склала 3,2%, Калуського – 3,1%, Тисменицького – 2,7%, міста Коломиї – 2%, Тлумацького району – 1,2%, міста Яремче та Долинського району – по 1,1%. Частка інших міст обласного значення та районів не перевищувала 0,7%.

У січнівересні 2018р. в економіку області надійшло 28,9 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), з них переважна частка у підприємства міст Івано-Франківська (25,1 млн.дол. США або 86,6% загальнообласного обсягу надходжень) та Калуша (3,7 млн.дол. або 13,1%).

Сукупний обсяг іноземного капіталу на 1 жовтня 2018р. порівняно з обсягом інвестицій на початок року зменшився на 0,6%. Скорочення капіталу за січень–вересень 2018 становить 34,5 млн.дол., у тому числі за рахунок вилучення капіталу – 13,3 млн.дол., за рахунок курсової різниці – 21,2 млн.дол. США. На підприємства м.Івано-Франківська припадає майже весь обсяг (99,6%) вилученого іноземного капіталу.

Зменшення обсягів прямих інвестицій спостерігалось у Коломийському (на 4,8%), Калуському (на 2,9%) районах, місті Яремче і Надвірнянському районі (на 2,7%), Тлумацькому (на 2,1%), Тисменицькому (на 2%) та Снятинському (на 1,4%) районах, містах Калуші (на 1,3%) і Болехові (на 1%). У Верховинському, Рожнятівському, Богородчанському, Галицькому, Рогатинськомурайонах та місті Коломиї скорочення іноземного капіталу до початку року становить менше 1%. Зростання обсягу прямих інвестицій відбулося у Долинському районі (на 0,2%) та обласному центрі (на 0,1%).

На 1 жовтня 2018р. на одну особу в середньому по області припадало 653,4 дол. США прямих інвестицій. Вищий, ніж в середньому по області, цей показник у містах Калуші (3837,1 дол.) та Івано-Франківську (1953,9 дол.), Рогатинському районі (697,3 дол. США).

Інвестиції у промислові підприємства переважали у місті Івано-Франківську, Верховинському районі, місті Коломиї,Тисменицькому, Надвірнянському, Рожнятівськом, Долинському, Галицькому, Богородчанському, Косівському районах та містах Калуші і Болехові (від 70% до 100% загального обсягу іноземного капіталу міста (району)). Переважною була частка прямих інвестицій, залучених у підприємства сільського, лісового та рибного господарства у Коломийському, Тлумацькому, Калуському та Рогатинському районах (71–98%).

У місті Бурштині і Городенківському районі найбільш інвестиційно привабливими для іноземних інвесторів є підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, у Снятинському районіорганізації, що здійснюють операції з нерухомим майном, у місті Яремчезаклади з тимчасового розміщування й організації харчування.

засобів і мотоциклів, у Снятинському районі – організації, що здійснюють операції з нерухомим майном (89,1% іноземного капіталу в районі), у місті Яремче – заклади з тимчасового розміщування й організації харчування (96,5%).

Прийняття в експлуатацію житла за містами та районами області

у січні–вересні 2018 року

Головне управління статистики інформує. У січні–вересні 2018р. в області прийнято в експлуатацію 258,8 тис.м2 загальної площі житлових будівель нового будівництва, що на 27% менше обсягів січня–вересня попереднього року.

В територіальному розрізі збільшення обсягів прийнятого в експлуатацію нового житла відбулося в Рогатинському районі (у 2,9 раза), Болехівській міській раді (у 1,7 раза), Галицькому (у 1,5 раза), Богородчанському (на 37,1%) районах, місті Калуші (на 28,6%), Снятинському (на 18,1%), Калуському (на 17,9%) районах, Яремчанській міській раді (на 17,6%), Рожнятівському (на 17,2%), Коломийському (на 13,5%) та Тисменицькому (на 5,6%) районах. Менше, ніж у січні–вересні 2017р., прийнято в експлуатацію житлових будівель в обласному центрі у 2,6 раза, у Долинському – на 49,8%, Тлумацькому – на 46,5%,Верховинському – на 30,7%, Косівському – на 29,1%, Городенківському – на 27,1% районах, містах Коломиї – на 23%, Бурштині – на 20,5% та Надвірнянському районі – на 12,9%.

За обсягами прийнятих в експлуатацію житлових будівель нового будівництва першість посідає Івано-Франківська міська рада(23,1% загальнообласного обсягу). Також значними є частки Тисменицького району (12,1%), Яремчанської міської ради (8,3%),Коломийського (7,1%), Богородчанського (6,8%), Надвірнянського (6,6%), Рожнятівського (6,5%) районів та міста Коломиї (6%).Частка Снятинського, Косівського, Калуського районів коливається в межах від 3,1% до 3,7%, Болехівської міської ради,Верховинського, Галицького районів, міста Калуша і Долинського району – від 1,4% до 2,6%, решти міст та районів – не перевищує 1%.

У розрахунку на 10 тис. осіб в області прийнято 1880,8 тис.м2 житла, що відповідає 6 місцю серед регіонів держави. При цьому, територіальна диспропорція за даним показником складає 27,1 раза: максимальне значення у січні–вересні 2018р. спостерігалося в Яремчанській міській раді (9,5 тис.м2), мінімальне – у Городенківському районі (349,5 м2).

Середній розмір новозбудованого помешкання по області становив 127,9 м2 загальної площі. Серед міст і районів області найбільше значення цього показника спостерігається у Тисменицькому районі (195,5 м2), Болехівській (194,8 м2) і Яремчанській (194,4 м2) міських радах, найнижче – у Івано-Франківській міській раді (76,5 м2), містах Калуші (113,3 м2) і Коломиї (115,9 м2).

Інвестиційне забезпечення економіки області

у січні-вересні 2018 року

Головне управління статистики інформує. У січні–вересні 2018р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5557,3 млн.грн капітальних інвестицій, що на 3,9% менше від обсягу січня–вересня 2017р. У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій склав 4038,8 грн.

Cеред регіонів держави за обсягом освоєних капітальних інвестицій Івано-Франківщина посіла 15 місце, у розрахунку на одну особу населення – 17 місце.

За рахунок власних коштів підприємств та організацій освоєно 59,3% загального обсягу капітальних інвестицій, коштів населення на будівництво житла – 19,2%. Частка інвестицій, профінансованих з місцевих бюджетів,

становила 12,9%, з державного бюджету – 1,6%. За рахунок кредитів банків освоєно 4% інвестицій.

Практично усі обсяги капітальних інвестицій (99,2% загального обсягу) вкладено у матеріальні активи. Зокрема, на придбання машин, обладнання, інвентарю та транспортних засобів витрачено 44% усіх вкладень, у житлові будівлі спрямовано 24% інвестицій, нежитлові будівлі – 15,8%, інженерні споруди – 13,1%. Частка нематеріальних активів у загальному обсязі інвестицій склала 0,8%.

У розвиток підприємств промисловості спрямовано 34,9% загального обсягу капітальних інвестицій або 1937,7 млн.грн, зокрема найбільше –підприємств з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (16,5% загальнообласного обсягу), харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (6,2%).

Будівельними організаціями та фізичними особами-забудовниками вкладено 1447,7 млн.грн або 26,1% загального обсягу інвестицій.

Вагомою була частка капітальних інвестицій, освоєних підприємствами сільського, лісового та рибного господарства (16,5%), закладами державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (12,1%), підприємствами транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (4,8%).

На будівництві житла у січні–вересні 2018 року освоєно 1321,3 млн.грн, що на 31,9% менше порівняно з січнем–вереснем 2017 року. Населенням у будівництво індивідуальних житлових будинків інвестовано 66% цих коштів.

Найбільше капітальних інвестицій здійснено в обласному центрі (2061,2 млн.грн або 37,1%). У Тисменицькому районі освоєно п'яту частину загальнообласного обсягу (20,2%), у Калуському – 7,9%.

Стан ринку послуг області у III кварталі 2018 року

Головне управління статистики інформує. На ринку послуг області упродовж ІІІ кварталу 2018 року працювало 1,7 тис. підприємств (юридичних осіб) та їх відокремлених підрозділів, основним видом діяльності яких є надання послуг. Обсяг реалізованих ними послуг за цей період склав 2,4 млрд.грн.

У структурі загального обсягу реалізованих послуг значну частку склав обсяг послуг складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту (23,9% загальнообласного обсягу), вантажного автомобільного транспорту, надання послуг з перевезення речей (14,8%), у сфері телекомунікацій (13,6%), вищої освіти (11,2%). Вагомими були також обсяги послуг з надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (4,5%), з діяльності туристичних агентств і туристичних операторів (4,3%), з діяльності у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування (4%).

Серед міст обласного значення та районів області найбільша частка реалізованих послуг припадала на підприємства міст Івано-Франківська (71,9% загальнообласного обсягу), Яремче (7,4%), Калуша (5,4%) та Долинського району (5,2%).

Населенню області надано послуг на 894,1 млн.грн, що склало 37,7% від загального обсягу реалізованих послуг. Найбільшим попитом серед населення користувалися послуги у сфері освіти (31,6%), інформації та телекомунікацій (27%), з діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (16,1%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (8,6%). Вагомою була частка послуг, реалізованих населенню, у містах Коломиї (80,2% від загального обсягу наданих послуг), Яремче (74,4%), Бурштині (66,9%), Рогатинському (40,2%), Косівському (37,8%), Тисменицькому (34,7%) та Тлумацькому (33,3%) районах.

Зовнішня торгівля товарами міст і районів області

у січні-вересні 2018 року

Головне управління статистики в області інформує. Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–вересні 2018р. становили 686,8 млн.дол. США, імпорту – 641,5 млн.дол. США. Проти аналогічного періоду 2017р. обсяги експорту збільшилися в 1,6 раза, імпорту – в 1,5 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 45,3 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,07.

Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти зі 108 країн світу.

Серед міст та районів області найбільша частка експорту товарів належала суб’єктам м.Калуша (52,7% загальнообласних обсягів) та обласного центру (24,8%). Вагомими були обсяги експорту з Тисменицького (6,5%), Рожнятівського (3,7%), Долинського (3%), Рогатинського (2,6%) районів та м.Коломиї (1,9%). Питома вага решти міст обласного значення та районів склала від 0,9% у Надвірнянському районі та м.Болехові до 0,1% у Богородчанському районі.

У порівнянні з січнем–вереснем 2017р. значно (у 3,7 раза) збільшилися обсяги експорту товарів з м.Калуша (насамперед пластмас, полімерних матеріалів, продукції хімічної промисловості, мінеральних продуктів), на 46,2% – з Рожнятівського району(деревини і виробів з деревини, паперу та картону), на 38,1% – з м.Яремче (деревини і виробів з деревини). Більше, як на чверть зросли відвантаження за межі країни з Тисменицького району (мінеральних продуктів, продуктів тваринного походження, частин до взуття) та м.Коломиї (деревини і виробів з деревини, текстильних матеріалів та текстильних виробів). В межах 13,5%–9,2% збільшився експорт товарів з Рогатинського, Надвірнянського та Снятинського, на 7,4%–1,8% – з Долинського, Верховинського та Галицького районів. Водночас, вагомо зменшилися відвантаження товарів за межі країни з Тлумацького (у 9,3 раза) та Коломийського (у 4,7 раза) (в основному зернових культур), а також з Калуського і Городенківського (на 22,8% і 16,3%) районів, міст Івано-Франківська та Болехова (на 13,3% і 3,7% відповідно), Богородчанського і Косівського (на 4,3% та 0,1%) районів.

Найбільші обсяги надходжень з-за меж країни отримали суб’єкти господарювання міст Калуша (52% загальнообласних обсягів) та Івано-Франківська (30,6%), Тисменицького (7,3%) і Рожнятівського (2%) районів. Частка обсягів м.Коломиї, Калуського і Долинського районів склала 1,8–1,2%. Питома вага надходжень до решти міст обласного значення та районів становила 0,8–0,1%.

У порівнянні з 9 місяцями 2017р. обсяги імпорту товарів збільшилися більше, як у половині міст та районів області. Зокрема, у 2,9 раза зросли обсяги товарів, які отримали суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності м.Калуша, (насамперед за рахунок мінеральних продуктів, продукції хімічної промисловості) та Галицького району (механічних та електричних машин), на 37,9%–– Коломийського (продуктів рослинного походження, механічних машин, засобів наземного транспорту), на 37,7% – Верховинського (механічних та електричних машин), на 29,4% – Надвірнянського (продукції хімічної промисловості, чорних металів та виробів з них, живих тварин) районів, на 28,4% – м.Яремче (механічних та електричних машин). На 26%–20,9% збільшилися обсяги імпорту у містах Болехові і Івано-Франківську, Калуському районі, на 14,2%–11% – у Рогатинському районі, м.Коломиї, на 2,5% – у Городенківському районі. У решті районів області надходження з-за меж країни зменшилися, зокрема, у 2,9 раза – у Рожнятівському, у 2,5 раза – у Снятинському, на 30,8% – у Богородчанському, на 29,3% – у Тисменицькому, на 17,2% – у Тлумацькому, на 4,1%–1,5% – у Косівському та Долинському районах.

Про виконання будівельних робіт підприємствами Івано-Франківської області

у січні–жовтні 2018 року

Головне управління статистики інформує. У січні–жовтні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму2218 млн.грн, або 2,2% загальнодержавного обсягу будівництва. Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 124,1%.

Серед регіонів України за індексом будівельної продукції Івано-Франківщина посіла 4 місце, за обсягом виконаних будівельних робіт – 12 місце.

Зростання індексу будівельної продукції порівняно з січнем–жовтнем минулого року відбулося за рахунок збільшення зведення інженерних споруд у 1,7 раза. Водночас зведення будівель зменшилося на 8,2%, у т.ч. нежитлових – на 13,9%. Будівництво житлових будівель зросло на 0,9%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 55,3% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 38,2% та 6,5% відповідно.

Роздрібна торгівля області у січні–жовтні 2018 року

Головне управління статистики інформує. Через роздрібну торгову мережу підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб–підприємців області, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–жовтні 2018р. населенню реалізовано товарів на 17,2 млрд.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у порівнянних цінах до січня–жовтня попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 108,5% (в Україні – 105,4%). За цим показником Івано-Франківщина посіла 9 місце серед регіонів України.

Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб) продано товарів на 10,3 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 8,7% більше обсягу січня–жовтня 2017р. За індексом фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств область посіла 3 місце серед регіонів держави.

Демографічна ситуація в області у січні–вересні 2018 року

Головне управління статистики інформує. Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 жовтня 2018 року становила 1374,6 тис. осіб, у тому числі у міських поселеннях проживало 606,5 тис., у сільській місцевості – 768,1 тис. Упродовж січня–вересня2018 року чисельність населення області зменшилась на 2,9 тис. осіб. Зменшення відбулося за рахунок природного скорочення, середньообласний рівень якого становив 3,2 особи на 1000 осіб наявного населення.

Упродовж січня–вересня 2018 року в області зареєстровано 9,6 тис. живонароджених та 12,8 тис. померлих: на 100 померлих припадає 75 живонароджених проти 59 живонароджених в середньому по державі. Кількість живонароджених та померлих порівняно заналогічним періодом 2017 року зменшилась на 6,2% та 0,6% відповідно. Серед померлих – 60 дітей у віці до одного року, що на 5 осіб менше, ніж у січні–вересні минулого року.

Діяльність автотранспортного комплексу області

у січні–вересні 2018 року

Головне управління статистики інформує. У січні–вересні 2018 року автоперевізниками області (юридичними та фізичними особами-підприємцями) на комерційній основі замовникам доставлено 3,7 млн.т вантажів та виконано транспортну роботу в обсязі 816,6 млн.ткм. Більше три чверті вантажних автоперевезень виконали підприємства (юридичні особи). Частка вантажних автоперевезень області в Україні склала 2,8%, за їх обсягами область посіла 13 місце серед регіонів держави.

Серед видів перевезених вантажів провідну позицію займали камінь, пісок, гравій, глина, торф та інша продукція добувної промисловості і розроблення кар’єрів, мінеральна сировина для хімічної промисловості та виробництва природних добрив, деревина та вироби з деревини, харчові продукти та зернові вантажі.

Послугами пасажирського автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень автотранспортом фізичних осіб-підприємців) у січні–вересні 2018 року скористались 50,3 млн. пасажирів, що на 8,5% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.Майже 65% обсягів пасажирських автоперевезень виконали фізичні особи-підприємці, автотранспортом яких перевезено 32,4 млн. пасажирів. Обсяг виконаного пасажирообороту збільшився на 11,8% і склав 965 млн.пас.км.

Частка пасажирських автоперевезень області у загальному їх обсязі в Україні у січні–вересні 2018 року склала 3,5%. За обсягами пасажирських автоперевезень область посіла 14 місце серед регіонів держави.

Зовнішня торгівля області товарами у січні–вересні 2018 року

Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–вересні 2018р. становили 686,8 млн.дол. США, імпорту – 641,5 млн.дол. США. Проти січня–вересня 2017р. обсяги експорту збільшилися в 1,6 раза, імпорту – в 1,5 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 45,3 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,07.

Cеред регіонів України за індексами експорту та імпорту товарів область посіла перші місця.

Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти зі 108 країн світу.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Словаччини, Індії, Польщі, Туреччини, Чехії, Італії, Білорусі, Російської Федерації, Латвії.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 436 млн.дол. США або 63,5% від загальнообласного обсягу експорту та збільшився у порівнянні з січнем–вереснем 2017р. в 1,5 раза.

У товарній структурі експорту області значну частку займали полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, механічні та електричні машини, деревина та вироби з деревини, мінеральні продукти, живi тварини, продукти тваринного походження.

У розрахунку на 1 особу населення в області експортовано товарів на 499,1 дол. США, що відповідає 15 місцю серед регіонів держави.

В обсягах імпорту вагомими були надходження з Російської Федерації, Німеччини, Китаю, Білорусі, Польщі, Румунії, Болгарії.

Імпорт товарів з країн ЄС становив 262,7 млн.дол. США або 41% від загальнообласного обсягу імпорту та зменшився проти січня–вересня 2017р. на 3,9%.

Серед імпортних надходжень найбільшу питому вагу займали обсяги мінеральних продуктів, механічних та електричних машин, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості. Значними були і обсяги імпорту полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них, недорогоцінних металів та виробів з них.

До Дня працівників сільського господарства

Головне управління статистики інформує. Сільське господарство – одна із важливих галузей економіки регіону, в якій виробляється понад 14% валової доданої вартості, здійснює діяльність понад 700 підприємств, працює 29% зайнятого населення регіону.

Протягом останніх років в аграрній сфері спостерігається тенденція до нарощування обсягів виробництва продукції, зокрема, індекс сільськогосподарської продукції у 2016р. склав 101,7%, у 2017р. – 104,0%, за січень–вересень 2018р. – 101,5%.

В аграрному виробництві переважає продукція рослинництва, частка якої у січні–вересні 2018р. склала 55,3%. Усіма категоріями господарств області на 1 жовтня 2018р. більше, ніж на початок жовтня минулого року вироблено культур зернових та зернобобових (у початково оприбуткованій масі) на 4,8%, соняшнику – у 2 рази, картоплі – на 1%, культур овочевих – на 5%, культур плодових та ягідних – на 13%. Урожайність більшості сільськогосподарських культур в області є вищою, ніж у попередньому році та порівняно з середнім показником по Україні. За урожайністю ріпаку озимого та кользи область посіла 8 місце серед регіонів держави, сої – 9 місце, культур зернових та зернобобових – 11 місце, картоплі – 13 місце, соняшнику – 14 місце.

На продукцію тваринництва у загальних обсягах продукції сільського господарства у січні–вересні 2018р. припадало 44,7%. Виробництво м’яса (реалізацію на забій сільськогосподарських тварин в живій масі) порівняно з січнем–вереснем 2017р. збільшено на 5,3%, яєць – на 9,6%; молока вироблено 95,1% до рівня відповідного періоду попереднього року.

У розвитку аграрного сектору посилюється роль сільськогосподарських підприємств, які є основними виробниками товарної продукції. Цією категорією господарств забезпечено приріст обсягів продукції сільського господарства порівняно з січнем–вереснем 2017р. на 6,9%, у тому числі продукції рослинництва – на 2,7%, продукції тваринництва – на 11,7%. За 9 місяців 2018р. ними вироблено 28,6% продукції сільського господарства області, зокрема, 52,1% загальнообласних обсягів виробництва культур зернових і зернобобових (включаючи кукурудзу), усі обсяги ріпаку озимого та кользи, буряку цукрового фабричного, майже усі – соняшнику та сої, 51,3% – м’яса, 32,9% – яєць. В агроформуваннях зосереджено 46% посівних площ сільськогосподарських культур, утримується дві третини загальної кількості свиней та 40% птиці.

У І півріччі 2018р. у підприємства сільського господарства спрямовано 513,9 млн.грн капітальних інвестицій (14,7% загальнообласних обсягів), обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) станом на 1 липня 2018р. склав 68,7 млн.дол. США (7,6% загальнообласних вкладень).

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників сільського господарства у січні–вересні 2018р. склала 9910 грн, що на 33,4% більше, ніж в середньому по області та на 42,2% перевищує рівень оплати праці в галузі по державі.

Довідково: День працівників сільського господарства відзначається в Україні згідно з Указом Президента України №428/93 від 07 жовтня 1993р. щорічно у третю неділю листопада.
До Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку

Головне управління статистики інформує. На сьогодні розвиток сфери телекомунікацій області забезпечують 59 підприємств-операторів / провайдерів (юридичних осіб), якими упродовж січня–червня 2018 року надано користувачам послуг на суму 610,1млн.грн. Понад 70% цих послуг надано населенню, що у розрахунку на одного мешканця області склало 322 грн. Крім того, телекомунікаційні послуги надають і фізичні особи-підприємці, абонентами яких є значна кількість користувачів області.

У I півріччі 2018 року підприємствами сфери телекомунікацій реалізовано послуг мобільного звязку на суму 409,5 млн.грн, що складає понад 67% загального обсягу доходів від наданих послуг звязку, Інтернет-послугна 94,2 млн.грн (15,4%), фіксованого телефонного звязкуна 44,8 млн.грн (7,3%), послуг з трансляції, ретрансляції теле- та радіопрограм, технічного обслуговування й експлуатації обладнання в межах мовлення, радіозвязкуна 12,4 млн.грн (2%).

Оскільки значна кількість громадян має змогу користуватися одночасно послугами різних операторів мобільного звязку, число абонентів перевищує кількість мешканців області. На початок липня 2018 року абонентська база мобільного зв’язку в області налічувала 1,6 млн. абонентів, з яких 1,5 млн. – населення. За кількістю абонентів мобільного зв’язку серед регіонів України Івано-Франківщина посідає 13 місце.

Упродовж I півріччя 2018 року за допомогою підприємств-провайдерів (юридичних осіб) до всесвітньої мережі Інтернет підключились 45,6 тис. користувачів і на 1 липня 2018 року їх кількість склала 615,7 тисячі. Із загальної кількості абонентів мережі Інтернет 606,4 тис. користуються широкосмуговим доступом, з них 124,2 тис. – фіксованим доступом, 482,2 тис. – безпроводовим.

Мережа фіксованого телефонного зв’язку області на 1 липня 2018 року налічувала 106,4 тис. абонентів, з них 74,4 тис. – населення. Зі 100 сімей області лише 17 продовжують користуватися стаціонарним зв’язком, серед міського населення цей показник склав 20 сімей, серед сільського – 13. У міській та сільській місцевості продовжується тенденція до зменшення кількості домогосподарств, які користуються послугами стаціонарного зв’язку.

Довідково: Відзначення Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку встановлено в Україні згідно з Указом Президента України від 11 листопада 1994 року.

До Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку

Головне управління статистики інформує. На сьогодні розвиток сфери телекомунікацій області забезпечують 59 підприємств-операторів / провайдерів (юридичних осіб), якими упродовж січня–червня 2018 року надано користувачам послуг на суму 610,1млн.грн. Понад 70% цих послуг надано населенню, що у розрахунку на одного мешканця області склало 322 грн. Крім того, телекомунікаційні послуги надають і фізичні особи-підприємці, абонентами яких є значна кількість користувачів області.

У I півріччі 2018 року підприємствами сфери телекомунікацій реалізовано послуг мобільного зв’язку на суму 409,5 млн.грн, що складає понад 67% загального обсягу доходів від наданих послуг зв’язку, Інтернет-послуг – на 94,2 млн.грн (15,4%), фіксованого телефонного зв’язку – на 44,8 млн.грн (7,3%), послуг з трансляції, ретрансляції теле- та радіопрограм, технічного обслуговування й експлуатації обладнання в межах мовлення, радіозв’язку – на 12,4 млн.грн (2%).

Оскільки значна кількість громадян має змогу користуватися одночасно послугами різних операторів мобільного зв’язку, число абонентів перевищує кількість мешканців області. На початок липня 2018 року абонентська база мобільного зв’язку в області налічувала 1,6 млн. абонентів, з яких 1,5 млн. – населення. За кількістю абонентів мобільного зв’язку серед регіонів України Івано-Франківщина посідає 13 місце.

Упродовж I півріччя 2018 року за допомогою підприємств-провайдерів (юридичних осіб) до всесвітньої мережі Інтернет підключились 45,6 тис. користувачів і на 1 липня 2018 року їх кількість склала 615,7 тисячі. Із загальної кількості абонентів мережі Інтернет 606,4 тис. користуються широкосмуговим доступом, з них 124,2 тис. – фіксованим доступом, 482,2 тис. – безпроводовим.

Мережа фіксованого телефонного зв’язку області на 1 липня 2018 року налічувала 106,4 тис. абонентів, з них 74,4 тис. – населення. Зі 100 сімей області лише 17 продовжують користуватися стаціонарним зв’язком, серед міського населення цей показник склав 20 сімей, серед сільського – 13. У міській та сільській місцевості продовжується тенденція до зменшення кількості домогосподарств, які користуються послугами стаціонарного зв’язку.

Довідково: Відзначення Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку встановлено в Україні згідно з Указом Президента України від 11 листопада 1994 року.

Індекс споживчих цін у жовтні 2018 року

Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє. За даними Державної служби статистики, інфляція у жовтні 2018р. порівняно з попереднім місяцем в Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) становила 1,7%, з початку року – 7,4%, в області – 1,5% та 7,2% відповідно.

Приріст споживчих цін у жовтні п.р. зафіксовано в усіх регіонах країни: від 1,2–1,7% у Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Чернівецькій, м.Києві, Івано-Франківській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Тернопільській, Херсонській областях до 1,8–2,5% у Волинській, Київській, Кіровоградській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Харківській, Закарпатській та Донецькій областях.

На споживчому ринку області у жовтні п.р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Найбільше (на 4,8% та 3,5%) подорожчали овочі та яйця. На 2,4–1,0% зросли ціни на макаронні вироби, хліб, молоко та молочні продукти, сало, продукти переробки зернових, рис, м’ясо та м’ясопродукти, олію соняшникову. Водночас на 5,0% подешевшали фрукти, на 2,9% – цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 2,8%, у т.ч. алкогольні напої – на 4,6%, тютюнові вироби – на 1,5%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 2,9% спричинено в основному подорожчанням палива та мастил на 5,7%, а також транспортних послуг на 1,3%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 3,1%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 9,4% та мобільного зв’язку на 6,9%.

Основні структурні показники діяльності

суб'єктів господарювання міст та районів області у 2017 році

Головне управління статистики інформує. У 2017 році в області діяло 49,8 тис. суб’єктів господарювання, з них 7,6 тис. (15,3%) – підприємства (юридичні особи) та 42,2 тис. (84,7%) – фізичні особи-підприємці. Найбільша частка від загальнообласної кількості суб’єктів господарювання припадає на міста Івано-Франківськ (30,9%), Коломия (7,8%) та Калуш (6,4%), а також Косівський (6,2%), Надвірнянський (5,6%), Коломийський (5,1%), Тисменицький (4,9%) та Долинський (4,8%) райони, у решті міст обласного значення та районів вона коливається в межах 4%–1,9%, крім м.Бурштина (0,9%).Майже у всіх містах обласного значення та районах, за винятком міст Івано-Франківська і Калуша, Калуського та Тисменицького районів, суб’єкти господарювання – це суб’єкти середнього та малого підприємництва. Частка фізичних осіб-підприємців у загальній кількості суб’єктів господарювання області серед міст обласного значення та районів коливалася від 66% у Рогатинському районі, 76,9%–77,9% – у м.Івано-Франківську та Тлумацькому районі, 82,5%–89,9% – у Галицькому, Тисменицькому, Городенківському, Калуському, Долинському, Верховинському районах, містах Бурштині, Калуші, Коломиї до 90,2%–92,6% – у містах Яремче та Болехові, Богородчанському, Рожнятівському, Снятинському, Косівському, Надвірнянському та Коломийському районах.

В економіці області у 2017 році було зайнято 167 тис. працівників, що у порівнянні з попереднім роком на 2,3 тис. осіб або на 1,4% більше. При цьому кількість зайнятих на підприємствах становила 91,9 тис. осіб або 55% від загальної кількості зайнятих в економіці області, відповідно фізичних осіб-підприємців та зайнятих у них працівників налічувалося 75,1 тис. осіб або 45%. Більшою була кількість працівників, зайнятих на підприємствах, у містах Івано-Франківську (67% загальної кількості зайнятих працівників у суб’єктів господарювання) та Калуші (64,5%), Рогатинському (72,3%), Тлумацькому (66,7%) та Тисменицькому (58,2%) районах, у решті міст обласного значення та районів області переважала кількість фізичних осіб-підприємців та зайнятих у них осіб.

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання області у 2017 році склав 95,6 млрд.грн, що на 18,7% більше, ніж за попередній рік, при цьому на підприємства припадало 83,2% загальнообласного обсягу.

Понад 45% обсягів реалізованої у 2017 році продукції (товарів, послуг) припало на суб’єкти господарювання м.Івано-Франківська. Значно зросла частка суб’єктів підприємницької діяльності м.Калуша у загальнообласному обсязі реалізованої продукції – з 6,6% за 2016 рік до 13,4% за 2017 рік. Порівняно вагомими були обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання Тисменицького (7,7%), Рогатинського (3,7%), Надвірнянського (3,2%), Калуського (2,8%), Долинського (2,7%), Рожнятівського (2,6%) районів, міст Коломиї (2,9%) та Яремче (2,7%). Частка загальнообласних обсягів реалізації Городенківського, Коломийського та Тлумацького районів склала по 1,9%, Снятинського району – 1,8%, питома вага решти міст обласного значення та районів – від 1,3% (Косівський район) до 0,3% (м.Бурштин).

Фізичні особи-підприємці області забезпечили 16,8% загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг). Значним був внесок фізичних осіб-підприємців у загальний обсяг реалізації суб’єктів господарювання і коливався від 69,9% у Косівському районі, 65,3% – у Верховинському, 44,4% – у Рожнятівському, 37,7%–31% – у Долинському, Снятинському Богородчанському, Коломийському та Галицькому районах, до 22,8% і 21,4% – у Городенківському та Надвірнянському районах відповідно. Серед міст обласного значення внесок фізичних осіб-підприємців до загального обсягу реалізації продукції (товарів, послуг) склав у м.Бурштині 55,4%, Болехові – 38,9%, Коломиї – 36,5%. У решті міст обласного значення та районах цей показник становив від 13,5% у м.Яремче та Тлумацькому районі до 7,2% – у Рогатинському районі.

Довідково: Показники по підприємствах (юридичних особах) сформовано без урахування даних структурних підрозділів, головна організація яких розташована в іншому адміністративно-територіальному угрупуванні, ніж саме підприємство.

До Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва

Головне управління статистики інформує. В області діє широка мережа закладів культури, роботу яких забезпечують творчі та талановиті працівники.

Роль театрального мистецтва демонструють працівники чотирьох театрів області, три з яких знаходяться в обласному центрі. Із 323 штатних працівників театрів 152 особи – художній та артистичний персонал, на договірній основі або за сумісництвом залучались ще 43 працівники. Упродовж минулого року театральними колективами проведено 1,2 тис. вистав, серед них 60 нових театральних постановок, на яких побували 151,7 тис. глядачів.

Творчими колективами двох діючих в області концертних організацій, штат яких на кінець 2017р. налічував 249 працівників, у тому числі 203 особи художнього та артистичного персоналу, упродовж минулого року проведено 453 концерти, на яких побували 80,3 тис. слухачів.

На кінець минулого року у 725 клубних закладах області культурно-освітню діяльність здійснювали 1,7 тис. працівників. У цих закладах діяли 3,5 тис. колективів аматорського мистецтва, які нараховували 44 тис. учасників. Протягом 2017р. працівниками клубних закладів проведено 26,7 тис. культурно-масових заходів, у тому числі 6,4 тис. вистав та концертів художньої самодіяльності, які відвідали 3,1 млн. та 1,3 млн. глядачів відповідно.

Бібліотечну діяльність в області забезпечували 1,3 тис. працівників. Упродовж 2017р. персоналом 761 бібліотеки обслуговано 530,3 тис. читачів та видано 11,6 млн. книжок і журналів або 22 видання у розрахунку на одного користувача.

Відеомережа області на кінець 2017р. нараховувала 108 демонстраторів фільмів, в яких за рік накіносеансах побували 552,2 тис. глядачів, відеофільми переглянули 112,7 тис. осіб.

Персонал 26 самостійних музеїв склав 437 штатних працівників, з них 196 наукових співробітників та екскурсоводів, на громадських засадах до роботи в музеях залучалися ще 133 фахівці. Працівниками музеїв протягом минулого року організовано 653 виставки, підготовлено 783 наукові видання, розроблено 531 тематико-експозиційний план, проведено 9,8 тис. екскурсій. Загалом упродовж 2017р. музеї області відвідали 470,6 тис. осіб.

Довідково: щорічно 9 листопада в Україні відзначається Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва, завдяки щоденній праці яких невтомно оберігаються джерела духовності і краси.

День працівників культури та аматорського мистецтва встановлено Указом Президента України від 30 грудня 2013 року №717/2013.

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами міст та районів області

у січні–вересні 2018 року

Головне управління статистики інформує. За січень–вересень 2018р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 51,8 млрд.грн, що склало 2,9% її загального обсягу по Україні.

Підприємства міста Калуша забезпечили 29,1% загальнообласного обсягу реалізації, в основному, за рахунок збільшення виробництва хімічної продукції. Вагомі обсяги промислової продукції реалізовано підприємствами міст Бурштина (22,1% загальнообласного обсягу) та Івано-Франківська (17,6%), а також Тисменицького (9,1%), Долинського (7%), Рожнятівського (4,5%) та Надвірнянського (3,5%) районів. Частка реалізованої продукції підприємств Рогатинського району склала 1,8%, м.Коломиї – 1,4%, Снятинського району – 1,2%, м.Яремче – 0,6%, Богородчанського та Галицького районів – по 0,4%, м.Болехова та Косівського району – по 0,3%, Городенківського, Калуського та Коломийського районів – по 0,2%, Тлумацького – 0,1%, Верховинського району – менше 0,1%.

У розрахунку на одну особу населення області промислової продукції реалізовано на 37,6 тис.грн. Вищий, ніж у середньому по області, цей показник у містах Бурштині (736,6 тис.грн) та Калуші (226,3 тис.грн), Тисменицькому (57,1 тис.грн) і Долинському (52 тис.грн) районах.

Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях

міст і районів області станом на 1 жовтня 2018 року

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 жовтня 2018р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області становила 39,7 млн.грн, що складає 2,7% фонду оплати праці, нарахованого за вересень 2018р.

Порівняно з 1 вересня 2018р. борг із виплати заробітної плати збільшився на 1,6 млн.грн, або на 4,3%. Збільшення заборгованості спостерігалося у Рогатинському (на 2,1 млн.грн), Богородчанському (на 1,3 млн.грн), Тисменицькому (на 145,7 тис.грн), Косівському (на 65,4 тис.грн), Тлумацькому (на 27,1 тис.грн) районах та у м.Калуші (на 18,8 тис.грн). Виник борг у м.Бурштині в сумі 744,4 тис.грн. Водночас, зменшення суми заборгованості упродовж вересня спостерігалося у Городенківському (на 2,2 млн.грн) та Надвірнянському (на 151,7 тис.грн) районах, м.Івано-Франківську (на 335,8 тис.грн).

На підприємства обласного центру припадає 42,3% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати, Рогатинського району – 25,9%, Косівського – 10,8%, Тисменицького – 9,6%, Богородчанського – 4%, Городенківського – 2,5%, Надвірнянського – 0,7% та Тлумацького – 0,6%, міст Бурштина та Калуша – 1,9% та 1,7% відповідно. На підприємствах решти міст та районів області заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

Заборгованість підприємств області за рахунок коштів місцевих бюджетів станом на 1 жовтня 2018р. склала 16,2 млн.грн, з них у підприємств Рогатинського району – 10,3 млн.грн, Косівського – 3,3 млн.грн, Богородчанського – 1,6 млн.грн та Городенківського – 1 млн.грн.

У структурі загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по області на економічно активні підприємства припадає 57,2% суми боргу. У підприємств Богородчанського, Городенківського, Косівського, Рогатинського та Тлумацького районів цей показник складає 100%, Надвірнянського та Тисменицького районів – 34,7% та 32,9% відповідно, м.Івано-Франківська – 19%.

У м.Калуші вся сума заборгованості з виплати заробітної плати, м.Івано-Франківську – 81% суми боргу, Тисменицькому районі – 67,1%, Надвірянському районі – 65,3% утворено на підприємствах, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (по області цей показник складає 42,8%).

До Дня залізничника

Головне управління статистики інформує. На кінець 2017 року експлуатаційна довжина залізничних колій загального користування в області склала 494 км. На 1000 квадратних кілометрів території області припадає 35,5 км залізничних колій. За їх щільністю Івано-Франківщина посідає 11 місце серед регіонів України.

У січні–вересні 2018 року рухомим складом залізниці відправлено 5,6 млн.т вантажів, що на 36,9% більше, ніж за аналогічний період торік. Залізничним транспортом перевозяться, в основному, мінерально–будівельні матеріали, хлібні вантажі, нафта і нафтопродукти, лісові вантажі, брухт чорних металів. Найбільша частка у загальному обсязі відправлених вантажів припадає на цемент – 29,2%.

У січні–вересні поточного року залізницею відправлено 1,9 млн. пасажирів (за аналогічний період минулого року – 2,1 млн. пасажирів). Із загального обсягу понад 57% перевезень здійснено в приміському сполученні.

Довідково: Відповідно до Указу Президента України від 11 грудня 2002 року № 1140/2002 День залізничника відзначається щорічно 4 листопада.

Оздоровлення та відпочинок дітей у Рогатинському районі

влітку 2018 року

Головне управління статистики інформує. Влітку цього року у 17 (у 2017 році – у 21) дитячих закладах літнього відпочинку, які функціонували на території району, провели своє дозвілля 722 дітей та підлітків, що на 36 більше, ніж роком раніше.

Як і у попередні роки, особлива увага приділялась організованому відпочинку дітей пільгових категорій, зокрема в цих закладах оздоровлено 152 дітей, батьки яких визнані учасниками бойових дій, 30 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 12 осіб з інвалідністю, 4 дітей з числа потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи. Майже кожна третя дитина (285 осіб) – з багатодітних та малозабезпечених сімей.

До Дня працівника соціальної сфери

Головне управління статистики інформує. Упродовж 2017 року в області діяли 19 територіальних центрів соціального обслуговування, роботу яких забезпечували 1,2 тис. працівників, з них 0,8 тис. – у сільській місцевості. Ними обслуговано 39,3 тис. громадян, які перебували у складних життєвих обставинах і потребували надання соціальних послуг, у тому числі надомним обслуговуванням було охоплено 9,2 тис. одиноких громадян та осіб з інвалідністю.

З найбільш соціально важливих проблем, що потребує невідкладної уваги суспільства, – проблема дитячої бездоглядності. В області функціонують 2 центри соціально-психологічної реабілітації дітей, діяльність 73 працівників яких направлена на вирішення проблеми соціальної адаптації та корекції девіантної поведінки дитини. За 2017 рік цими працівниками проведена робота зі 195 дітьми.

Для осіб, що опинилися в складних життєвих обставинах та залишилися бездомними, функціонують 2 заклади на 50 місць, 19 працівниками яких упродовж 2017 року обслуговано 338 осіб.

Крім того, в області функціонують 6 будинків-інтернатів для дорослих та осіб з інвалідністю (по 3 геріатричні пансіонати тапсихоневрологічні інтернати) та 3 дитячі будинки-інтернати, в яких на кінець минулого року перебували 880 дорослих та 270дітей.

Державна підтримка малозабезпечених верств населення в області здійснюється шляхом надання сім’ям з обмеженим достатком державної соціальної допомоги, субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та грошових субсидій на придбання палива, інших соціальних виплат та компенсацій.

Упродовж 2017 року державну соціальну допомогу призначено 82,7 тис. малозабезпеченим сім’ям на загальну суму200,8 млн.грн, середньомісячний розмір допомоги у розрахунку на одну сім’ю становив 2429 грн (в середньому по Україні – 2561 грн). Державну допомогу у минулому році було призначено також 39,1 тис. сімей з дітьми. Зокрема, одноразову допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами минулого року надано 9,2 тис. жінок, середній розмір якої склав 1699 грн (в середньому по Україні – 1709 грн), виплату одноразової допомоги при народженні дитини одержали 15 тис. осіб, середній розмір якої становив 10462 грн (в середньому по Україні – 10360 грн), щомісячну допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку отримували 9,5 тис. осіб, її середній розмір становив 133 грн (в середньому по Україні – 124 грн), 18 осіб отримали одноразову допомогу та щомісячні виплати при усиновленні дитини, середній розмір одноразової допомоги склав 11239 грн, щомісячної – 963 грн.

Протягом січня–вересня 2018 року призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг –86,9 тис. домогосподарств на суму 34,2 млн.грн, субсидії готівкою на придбання скрапленого газу та пічного палива призначено18,2 тис. домогосподарств на суму 54,6 млн.грн.

Довідково: щорічно в першу неділю листопада в Україні відзначається свято працівників, які стоять на захисті прав і свобод соціально незахищених верств населення, щодня турбуються про підвищення рівня державної соціальної допомоги сім’ям з обмеженим достатком, інших соціальних виплат та компенсацій.

День працівників соціальної сфери встановлено Указом Президента України від 13 квітня 1999 року № 374/99.

Основні структурні показники діяльності уб'єктів господарювання області

Головне управління статистики інформує. У 2017 році в області нараховувалось 49,8 тис. суб’єктів господарювання, у тому числі підприємств (без бюджетних установ) – 7,6 тис. (2,2% від загальної кількості по державі) та фізичних осіб-підприємців – 42,2 тис. (2,9%). У розрахунку на 10 тисяч осіб наявного населення області припадає 362 суб’єкти господарювання проти 367 у 2016році. Частка підприємств у загальній кількості суб’єктів господарювання за 2017 рік збільшилась на 1,7 в.п. і склала 15,3%. За кількістю підприємств серед регіонів область посіла 15 місце.

В економіці області у 2017 році було зайнято 167 тис. працівників, що у порівнянні з попереднім роком на 2,3 тис. осіб або на 1,4% більше. Кількість найманих працівників збільшилась на 2,9% і склала 122,1 тис. осіб, що відбулося за рахунок збільшення чисельності працівників у фізичних осіб-підприємців. Із загальної кількості найманих працівників 36,2% було зайнято у промисловості, 25,4% – в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, 9,2% – у сільському, лісовому та рибному господарстві, 6,4% – у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності, 6,3% – у будівництві, решта – на підприємствах інших видів діяльності.

Суб’єктами господарювання області у 2017 році реалізовано продукції (товарів, послуг) на 95,6 млрд.грн. (без ПДВ), що на18,7% більше, ніж у попередньому році, при цьому на підприємства припало 83,2% загальнообласного обсягу реалізації продукції (товарів, послуг). У структурі реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання промисловості забезпечено 39% обсягів, оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 30,8%, сільського, лісового та рибного господарства – 10,1%, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 7,5%. Суб’єктами великого підприємництва забезпечено 16,5% загального обсягу реалізації продукції (товарів, послуг), середнього – 44%, малогопідприємництва – 39,5%.
Кількість та структура суб'єктів економіки області

за містами та районами на 1 жовтня 2018 року

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 жовтня 2018 року в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) в Івано-Франківській області налічувалось 27363 юридичні особи та 1509 суб’єктів економіки без статусу юридичної особи.

За територіальною ознакою найбільша кількість юридичних осіб розташовувалась в обласному центрі – 11584 (42,3% від загальної їх кількості), містах Коломиї – 1839 (6,7%) та Калуші – 1408 (5,1%). Серед районів значна частина суб’єктів знаходилась у Тисменицькому – 1251 (4,6%), Надвірнянському – 1075 (3,9%) та Рогатинському – 1034 (3,8%) районах; найменша кількість підприємств та організацій зареєстрована у Верховинському районі – 457 (1,7%), містах Бурштині – 270 (1%) та Болехові – 257(0,9%).

У порівнянні з 1 жовтня 2017 року кількість юридичних осіб в області зросла на 3,4%, у тому числі суттєво у Надвірнянському (на 7,2%), Коломийському (на 5,1%), Долинському (на 4,6%), Рожнятівському (на 4,2%), Верховинському (на 3,9%) районах, а також у містах Яремче (на 5,5%) та Івано-Франківську (на 3,8%).

За організаційними формами суб’єктів економіки серед юридичних осіб міст обласного значення та районів області товариства з обмеженою відповідальністю переважали у містах Івано-Франківську (41,5% загальної кількості юридичних осіб по місту), Калуші (38%), Бурштині (29,3%), Яремче (28,4%), Коломиї (26,6%), Болехові (21%), а також у Долинському (28,7% загальної кількості юридичних осіб по району), Тисменицькому (28,1%), Рогатинському (27,9%) та Надвірнянському (24,1%) районах; органи влади, організації (установи, заклади) – у Верховинському (30,2%), Городенківському (27,2%), Галицькому (25,4%), Косівському (24,4%), Коломийському (24,1%), Рожнятівському (23,1%), Калуському (23,7%), Богородчанському (23,4%), Снятинському (21,9%) та Тлумацькому (19,3%) районах. Частка приватних підприємств була значною серед юридичних осіб у містах Івано-Франківську (21,8%), Калуші (20,2%), Болехові (19,1%), Коломиї (17,9%), Бурштині (17%) та Рожнятівському районі (19,3%); громадських організацій – у містах Бурштині (16,3%), Яремче (12,6%), Калуші (10,8%), Івано-Франківську (10,3%), Надвірнянському (12,2%), Богородчанському (11,3%) та Галицькому (11,1%) районах; профспілок (об’єднань профспілок) – у містах Болехові (8,9%), Бурштині та Яремче (по 7,4%), Городенківському (13%), Косівському (11%), Верховинському (10,9%), Снятинському (10,4%), Коломийському та Богородчанському (по 9,6%) районах; релігійних організацій – у Калуському (15,3%), Коломийському (12,7%), Галицькому (10,8%), Богородчанському (10,1%) та Снятинському (10%) районах; об’єднань співвласників багатоквартирного будинку – у містах Коломиї (15,4%) та Івано-Франківську (2,8%); фермерських господарств – у Рогатинському (11%), Тлумацькому (9,6%), Городенківському (8,5%), Галицькому (7,9%), Калуському (7,8%), Верховинському (7,7%), Снятинському (7,6%) та Тисменицькому (5%) районах.

Про виконання будівельних робіт підприємствами

міст і районів Івано-Франківської області у січні–вересні 2018 року

Головне управління статистики інформує. У січні–вересні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму1989 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–вереснем 2017р. становив 127,2%.

Значні обсяги будівництва забезпечили підприємства обласного центру –76,9% загальнообласного обсягу. Cеред районів та міст обласного значення найбільшою є питома вага Калуського району (4%), міста Калуша (3,9%), Надвірнянського району (2%), міста Бурштина і Косівського району (по 1,9%).

У порівнянні з січнем–вереснем 2017р. зростання обсягів будівництва досягнуто підприємствами Надвірнянського (у 2,3раза), Галицького (на 34,5%), Богородчанського (на 7,8%), Косівського (на 1,1%) районів та міст Болехова (у 1,6 раза), Івано-Франківська (на 48%) і Калуша (на 12,9%). Водночас, скорочення обсягів будівельних робіт відбулось у містах Коломиї (на 30,2%) і Бурштині (на 11,9%), Тисменицькому (у 2,4 раза), Коломийському (у 1,8 раза), Долинському (на 45,4%), Рогатинському (на 31,6%), Калуському (на 31%), Тлумацькому (на 15,7%), Рожнятівському (на 12,2%), Снятинському (на 9,9%) та Городенківському (на 9,5%) районах.

Частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення переважала в обсягах, що виконували будівельники Рогатинського (51%), Галицького (62,9%), Косівського (65,8%), Коломийського (69%), Снятинського (77,1%),Рожнятівського (86,7%), Калуського (88,6%), Тлумацького (88,9%) районів, міст Коломиї (52,4%), Івано-Франківська (52,5%), Бурштина (74,9%) та Болехова (91,8%); з капітального ремонту – Тисменицького (40,3%), Долинського (49,5%), Надвірнянського (92%), Городенківського (96%) районів та міста Калуша (43%); з поточного ремонту –Богородчанського району (54,3%).

Про промислове виробництво

в Івано-Франківській області у січні–вересні 2018 року

Головне управління статистики інформує. У січні–вересні 2018р. індекс промислової продукції в області склав 113,1% (в Україні – 101,8%), що є найвищим показником серед регіонів держави.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками січня–вересня 2018р. одержано приріст промислової продукції на 4,8%, у т.ч. у добуванні сирої нафти та природного газу – на 4,6%, добуванні інших корисних копалин та в розробленні кар’єрів – на 8,9%.

Підприємствами переробної промисловості рівень січня–вересня 2017р. перевищено на 24,2%. Найбільший приріст продукції спостерігався у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (у 3,2 раза) та харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 40,2%). У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції збільшення склало 7,2%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 4,1%, машинобудуванні – 3,5%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 1,9%. У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 93,8%.

На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції проти січня–вересня 2017р. склав 108,7%. Електроенергії вироблено 7510,7 млн.кВт·год, що на 7,8% більше, ніж у січні–вересні попереднього року.

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА СІЧЕНЬВЕРЕСЕНЬ 2018 РОКУ

(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)

Короткий огляд

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 вересня 2018р. становила 1374,9 тис. осіб, з них 606 тис. проживали у міських поселеннях, 768,9 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–серпня 2018р. кількість жителів зменшилась на 2,6 тис. осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 3 тис. осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 0,4 тис. осіб.

Кількість живонароджених у січні–серпні 2018р. становила 8,5 тис. осіб, померлих – 11,5 тис. осіб проти 9,1 та 11,6 тис. осіб відповідно у січні–серпні 2017р.

Зайнятість та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у вересні 2018р. становила 188,8 тис. осіб, що на 0,9 тис. осіб, або на 0,5%, менше порівняно з серпнем 2018р.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2018р. становила 8,6 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 85,9%. Жінки становили 57,6% загальної кількості безробітних.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець вересня 2018р. в цілому по області становив 1%, у сільській місцевості – 1,1%, у міських поселеннях – 0,9% населення працездатного віку.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у вересні 2018р. склала 7,4 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2219,3 грн, або 59,6% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у вересні 2018р. порівняно з серпнем 2018р. зменшилась на 15,3% і на кінець місяця становила 2610 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець вересня 2018р. склало 3 особи.

Доходи населення

У січні–вересні 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 7427 грн, що на 25,2% більше, ніж у відповідному періоді 2017р.

З найвищим рівнем оплати праці залишаються підприємства з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, де заробітки працівників перевищують середній показник по області у 1,7–1,8 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності та сфері надання інших видів послуг (не перевищували 58,7% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–вересні 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 112,7%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 жовтня 2018р. склала 39,7 млн.грн, або 2,7% фонду оплати праці, нарахованого у вересні 2018р. Упродовж вересня 2018р. заборгованість збільшилась на 4,3%. Станом на 1 жовтня 2018р. борг із виплати заробітної плати за рахунок коштів місцевих бюджетів склав 16,2 млн.грн.

На економічно активні підприємства припадає 57,2% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 42,8%.

Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (54,5%), сферу охорони здоров’я (26,6%) та освіти (14,2%).

Соціальний захист

У січні–вересні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 86,9 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях – 44,3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 42,6 тис. Сума призначенихсубсидій у січні–вересні 2018р. склала 34,2 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 17 млн.грн, у сільській місцевості – 17,2 млн.грн.

Крім того, у січні–вересні 2018р. 18,2 тис. домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них 96,3% – домогосподарства сільської місцевості. Сума призначених субсидій готівкою у січні–вересні 2018р. становила 54,6 млн.грн, з якої 96,3% – для домогосподарств сільської місцевості.

Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у вересні 2018р. становив 112,3 грн (у серпні 2018р. – 97,6 грн); на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – 3110,3 грн (у серпні 2018р. – 3187,7 грн).

Роздрібна торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні 2018р. становив 15278,3 млн.грн, що у порівнянних цінах на 7,8% більше обсягу січня–вересня 2017р. У вересні 2018р. порівняно із серпнем оборот роздрібної торгівлі зменшився на 3,5%, а з вереснем 2017р. – збільшився на 11,9%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі у січні–вересні 2018р. становив 9143,3 млн.грн, що у порівнянних цінах на 8,3% більше обсягу січня–вересня 2017р. У вересні п.р. роздрібний товарооборот становив 1125,7 млн.грн і у порівнянних цінах проти вересня 2017р. зріс на 12,5%, проти серпня 2018р. – зменшився на 3,5%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–вересні 2018р. порівняно з січнем–вереснем 2017р. становив 101,5%, у т.ч. у сільськогос­подарських підприємствах – 106,9%, у господарствах населення – 99,5%. Індекс продукції рослинництва становив 101,8%, продукції тваринництва – 101,2%.

Станом на 1 жовтня 2018р. виробництво зернових і зернобобових культур (у початково оприбуткованій масі) становило 588,4 тис.т, що на 4,8% більше, ніж на 1 жовтня 2017р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 43,9 ц зерна (на 4,7 ц менше, ніж на 1 жовтня торік).

Картоплі всіма категоріями господарств зібрано 1008,6 тис.т, що на 1% більше, ніж на 1 жовтня 2017р., культур овочевих відкритого грунту отримано 125,1 тис.т (на 5,1% більше).

Виробництво плодоягідної продукції зросло на 13% і склало 46,7 тис.т.

За січень–вересень 2018р. реалізовано на забій 84,2 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 5,3% більше порівняно з січнем–вереснем 2017р., вироблено 316,8 млн.шт яєць (на 9,6% більше) та 335,8 тис.т молока (на 4,9% менше).

За розрахунками, на 1 жовтня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 152,7 тис. голів, що на 3,5% менше, ніж на 1 жовтня 2017р., у т.ч. корів – 90,1 тис. (на 2,7% менше); овець та кіз – 32,4 тис. (на 2,1% менше), свиней – 328,8 тис. (на 0,5% більше), птиці всіх видів – 5767,1 тис. голів (на 33% більше).

Загальний обсяг реалізованої сільськогос­подарськими підприємствами власно виробленої продукції за січень–вересень 2018р. порівняно з січнем–вереснем 2017р. зріс на 13,4%, у т.ч продукції тваринництва – на 28,7%, рослинництва – знизився на 3,7%.

На 1 жовтня 2018р. у сільськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 156,4 тис.т зерна, що на 38,3% менше, ніж на 1 жовтня 2017р. Запаси насіння соняшнику становили 26,4 тис.т, що на 18,9% більше, ніж на 1.10.2017р.

Промисловість

За підсумками січня–вересня 2018р., індекс промислової продукції склав 113,1%, у вересні 2018р. порівняно з попереднім місяцем та вереснем 2017р. – відповідно 102,2% та 102%.

Приріст продукції у січні–вересні 2018р. спостерігався за усіма видами промислового виробництва: у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 4,8%, переробній промисловості – на 24,2%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 8,7%.

Збільшення випуску продукції проти січня–вересня 2017р. одержано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у 3,2 раза, харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 40,2%, у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – на 9,9%, в добуванні корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 8,9%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 7,2%, добуванні сирої нафти та природного газу – на 4,6%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 4,1%, машинобудуванні – на 3,5%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 1,9%.

Разом з тим, на 6,2% зменшено випуск продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів.

Підприємствами області у січні–вересні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 51,8 млрд.грн.

Будівництво

У січні–вересні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1989 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 127,2%.

Інженерних споруд зведено у 1,8 раза більше, ніж у січні–вересні 2017р. Водночас зведення будівель зменшилося на 11,7%, у т.ч. нежитлових – на 16,8%, житлових – на 3,8%.

Транспорт

У січні–вересні 2018р. підприємствами транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 9,4 млн.т вантажів, що складає 89% обсягу вантажних перевезень січня–вересня попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 3,8 млн.т вантажів або 58,9% обсягу січня–вересня 2017р., вантажооборот становив 813,3 млн.ткм або 90,4% обсягу відповідного періоду 2017р.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 63,9 млн. пасажирів, що на 8,9% більше, ніж у січні–вересні 2017р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1032,4 млн.пас.км або на 12,3% більше обсягу січня–вересня 2017р.

Зовнішня торгівля товарами

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–серпні 2018р. становили 610,6 млн.дол. США, імпорту – 550,6 млн.дол. США. Проти січня–серпня 2017р. обсяги експорту збільшилися в 1,7 раза, імпорту – в 1,5 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 60 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,11.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 385,2 млн.дол. США або 63,1% від загальнообласного обсягу експорту.

Споживчі ціни

За даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін у вересні 2018р. в Україні порівняно з попереднім місяцем склав 101,9%, з початку року – 105,6% (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях), в області – 101,5% та 105,6% відповідно.

Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства області у січні–вересні 2018 року

У січні–вересні 2018р. на переробні підприємства області надійшло 20,2 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 32,2% більше, ніж у січні–вересні 2017р., та 23,3 тис.т молока сирого всіх видів (на 14,1% менше). У загальній масі надходження сільськогосподарських тварин на переробку на птицю припадає 44,9%, свині – 35,2%, велику рогату худобу – 19,8%, інші види тварин – 0,1%.

Обсяги закупівлі сільськогосподарських тварин (у живій масі) переробними підприємствами порівняно з січнем–вереснем 2017р. збільшились у 1,8 раза і склали 18 тис.т (89,2% загального надходження); молока сирого – зменшились на 12,4% (22,7 тис.т та 97,3% відповідно). Від підприємств у січні–вересні 2018р. закуплено 98,1% загального обсягу куплених сільськогос­подарських тварин (у відповідному періоді попереднього року – 94,5%) та 33,7% молока (43%), від населення – відповідно 1,9% та 66,3%.

Середні ціни, за якими переробні підприємства закуповували сільськогос­подарських тварин, у січні–вересні 2018р. становили 31917,1 грн за т, молоко – 5577,2 грн за т проти 30087,6 грн та 5304,8 грн за т відповідно у січні–вересні 2017р.

Переробними підприємствами у січні–вересні 2018р. використано для переробки 1,8 тис.т власно вирощених тварин (у січні–вересні 2017р. – 3,6 тис.т) та 0,6 тис.т власно виробленого молока (1,2 тис.т). На давальницьких засадах прийнято для переробки 0,4 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі).
Роздрібна торгівля області у січні–вересні 2018 року

Головне управління статистики інформує. Через роздрібну торгову мережу підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб–підприємців області, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні 2018р. населенню реалізовано товарів на 15,3 млрд.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у порівнянних цінах до січня–вересня попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 107,8% (в Україні – 105,5%). За індексом фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у порівнянних цінах Івано-Франківщина посіла 11 місце серед регіонів держави.

Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб) продано товарів на 9,1 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 8,3% більше обсягу січня–вересня 2017р. За індексом фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств область посіла 6 місце серед регіонів держави.

Про виконання будівельних робіт підприємствами Івано-Франківської області у січні–вересні 2018 року

Головне управління статистики інформує. У січні–вересні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму1989 млн.грн, або 2,3% загальнодержавного обсягу будівництва. Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 127,2%.

Серед регіонів України за індексом будівельної продукції Івано-Франківщина посіла 4 місце, за обсягом виконаних будівельних робіт – 12 місце.

Зростання індексу будівельної продукції порівняно з січнем–вереснем минулого року відбулося за рахунок збільшення зведення інженерних споруд у 1,8 раза. Водночас зведення будівель зменшилося на 11,7%, у т.ч. нежитлових – на 16,8%, житлових – на 3,8%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 53,1% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 40,5% та 6,4% відповідно.

До Дня автомобіліста та дорожника

Головне управління статистики в області інформує. Автомобільним транспортом здійснюється понад три чверті загальнообласних обсягів комерційних вантажних та пасажирських перевезень. Упродовж січня–вересня 2018р. автомобільним транспортом підприємств та фізичних осіб-підприємців області замовникам доставлено 3,8 млн.т вантажів, виконано автотранспортну роботу в обсязі 813,3 млн.ткм. Послугами автотранспортних перевізників скористалися 50,3 млн. пасажирів, обсяг пасажирообороту склав 967,9 млн.пас.км, що на 12,1% більше обсягів аналогічного періоду попереднього року.

Мережа автомобільних доріг загального користування області на кінець 2017р. становила 4,1 тис.км доріг з твердим покриттям. На 1000 квадратних кілометрів території припадало 296 км автодоріг з твердим покриттям (по Україні – 277 км). За щільністю автомобільних доріг область посіла 12 місце серед регіонів держави. За типами покриття доріг в області переважаютьчорне шосе і чорні гравійні дороги –2,2 тис.км (53,8% від загальної протяжності доріг) та дороги з асфальтобетонним покриттям – 0,8 тис.км (19,2%). Найбільш наближеними до європейських стандартів є автомобільні дороги загальнодержавного значення I та IIкатегорій, частка яких становить 11,3% від загальної протяжності доріг в області (в Україні – 9,1%).

За даними Служби автомобільних доріг в області, протягом 2017р. у будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування із державного та місцевого бюджету було направлено коштів на суму 756,3 млн.грн, з них 619,4 млн.грн з державного та 136,9 млн.грн – з місцевого бюджетів.

Довідково: День автомобіліста і дорожника з 1993 року відзначається щорічно в останню неділю жовтня згідно з Указом Президента України.

Зовнішня торгівля області товарами у січні–серпні 2018 року

Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–серпні 2018р. становили 610,6 млн.дол. США, імпорту – 550,6 млн.дол. США. Проти січня–серпня 2017р. обсяги експорту збільшилися в 1,7 раза, імпорту – в 1,5 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 60 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,11.

Cеред регіонів України за індексами експорту та імпорту товарів область посіла перші місця.

Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти зі 105 країн світу.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Словаччини, Індії, Польщі, Туреччини, Чехії, Італії, Білорусі, Російської Федерації, Латвії.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 385,2 млн.дол. США або 63,1% загальнообласного обсягу та збільшився у порівнянні з січнем–серпнем 2017р. в 1,6 раза.

У товарній структурі експорту області провідні позиції займали полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, механічні та електричні машини, деревина та вироби з деревини, мінеральні продукти, живi тварини, продукти тваринного походження.

У розрахунку на 1 особу населення в області експортовано товарів на 443,7 дол. США, що відповідає 15 місцю серед регіонів держави.

В обсягах імпорту вагомими були надходження з Російської Федерації, Німеччини, Білорусі, Китаю, Польщі, Румунії, Болгарії.

Імпорт товарів з країн ЄС становив 237,9 млн.дол. США або 43,2% від загальнообласного обсягу імпорту та зменшився проти січня–серпня 2017р. на 1,8%.

Серед імпортних надходжень найбільшу питому вагу займали обсяги мінеральних продуктів, механічних та електричних машин, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них, недорогоцінних металів та виробів з них.

Зовнішня торгівля області товарами у січні–серпні 2018 року

Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–серпні 2018р. становили 610,6 млн.дол. США, імпорту – 550,6 млн.дол. США. Проти січня–серпня 2017р. обсяги експорту збільшилися в 1,7 раза, імпорту – в 1,5 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 60 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,11.

Cеред регіонів України за індексами експорту та імпорту товарів область посіла перші місця.

Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти зі 105 країн світу.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Словаччини, Індії, Польщі, Туреччини, Чехії, Італії, Білорусі, Російської Федерації, Латвії.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 385,2 млн.дол. США або 63,1% загальнообласного обсягу та збільшився у порівнянні з січнем–серпнем 2017р. в 1,6 раза.

У товарній структурі експорту області провідні позиції займали полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, механічні та електричні машини, деревина та вироби з деревини, мінеральні продукти, живi тварини, продукти тваринного походження.

У розрахунку на 1 особу населення в області експортовано товарів на 443,7 дол. США, що відповідає 15 місцю серед регіонів держави.

В обсягах імпорту вагомими були надходження з Російської Федерації, Німеччини, Білорусі, Китаю, Польщі, Румунії, Болгарії.

Імпорт товарів з країн ЄС становив 237,9 млн.дол. США або 43,2% від загальнообласного обсягу імпорту та зменшився проти січня–серпня 2017р. на 1,8%.

Серед імпортних надходжень найбільшу питому вагу займали обсяги мінеральних продуктів, механічних та електричних машин, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них, недорогоцінних металів та виробів з них.
До Дня працівників харчової промисловості

Головне управління статистики інформує. Харчова промисловість Івано-Франківщини вирізняється виробництвом різноманітної продукції, серед якої – молочні та м’ясні продукти, хліб та хлібобулочні вироби, борошняні та цукрові кондитерські вироби, борошно, крупи, фруктові та овочеві соки, рослинні чаї, алкогольні та безалкогольні напої тощо.

У виробництві харчових продуктів та напоїв у січні–серпні 2018р. було зайнято 4,2 тис. осіб або 9,9% кількості працюючих у промисловості. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників в галузі за січень–серпень 2018р. зросла у порівнянні з відповідним періодом 2017р. на 22,7% і склала 5260 грн.

Серед найбільших підприємств Івано-Франківщини з виробництва продуктів харчування та напоїв – товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Варто», «Птахофабрика Снятинська Нова», «Імперово-Фудз», «Лігос», «Калуський комбінат хлібопродуктів», «Лео Сіті Інвест», «Іва-Арт», товариства з додатковою відповідальністю «Івано-Франківський міськмолокозавод» та «Івано-Франківський хлібокомбінат», акціонерне товариство «Городенківський сирзавод», дочірне підприємство «М’ясопереробний комплекс «Росана» ТОВ «Росан-Агро».

Підприємствами галузі у 2017р. реалізовано продукції на 3,5 млрд.грн, що становить 7,1% загального обсягу реалізації промисловості області.

З початку 2018р. на підприємствах харчової промисловості спостерігається позитивна динаміка виробництва. У січні–серпні п.р. порівняно з січнем–серпнем 2017р. індекс промислової продукції склав 143,7%. Зростання відбулося у виробництві молочних продуктів на 7%, м’яса і м’ясних продуктів – на 13%, готових кормів для тварин – в 1,7 раза, у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – у 2,3 раза, виробництві інших харчових продуктів – у 3,5 раза. Серед видів продукції спостерігалося збільшення виробництва курей, курчат (тушок) свіжих чи охолоджених (у 13,5 раза), кормів готових (крім преміксів) для годівлі великої рогатої худоби (у 3,7 раза), продуктів молоковмісних (у 2,4 раза), яловичини і телятини, свіжих чи охолоджених – туш, напівтуш, четвертин необвалених (у 2 рази), соку яблучного (в 1,8 раза), кормів готових (крім преміксів) для годівлі свійської птиці (в 1,8 раза), масла вершкового жирністю не більше 85% (в 1,5 раза), виробів здобних (булочок підвищеної калорійності, листкових, рулетів з маком, рогаликів тощо) (на 21,1%), сиру плавленого (крім тертого або порошкового) (на 9,1%), вод натуральних мінеральних газованих (на 4,9%).

У підприємства з виробництва харчових продуктів і напоїв у 2017р. було інвестовано 165,1 млн.грн або 4,6% обсягу капітальних інвестицій, спрямованих у розвиток промисловості області; обсяг прямих іноземних інвестицій на кінець 2017р. склав 352,1 млн.дол. США (52,1% обсягу прямих іноземних інвестицій у промисловість).

Упродовж 2017р. в експлуатацію прийнято потужності з переробки м’яса, з виробництва хлібобулочних виробів, кормів готових для тварин.

Продукція українських виробників харчових продуктів на 90% заповнює споживчий ринок області, зокрема, понад 95% м'яса та м'ясопродуктів, молока та молочних продуктів, масла вершкового, яєць, круп, цукру, солі, хлібобулочних виробів, соків – вітчизняного виробництва.

За 2017р. обсяг експорту продуктів тваринного походження склав 17,7 млн.дол. США, готових харчових продуктів – 4,4 млн.дол. США, за січень–серпень 2018р. – відповідно 26,9 та 2,8 млн.дол. США. Підприємства області за межі країни поставляли м’ясо та їстівні продукти, харчові продукти із вмістом какао, борошняні і кондитерські вироби, овочеві і фруктові консерви.

Довідково. День працівників харчової промисловості встановлений Указом Президента України №714/95 від 8 серпня 1995 та щорічно відзначається у третю неділю жовтня.

Індекс споживчих цін у вересні 2018 року

Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє. За даними Державної служби статистики, інфляція у вересні 2018р. порівняно з попереднім місяцем в Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) становила 1,9%, з початку року – 5,6%; в області – 1,5% та 5,6% відповідно.

Приріст споживчих цін у вересні п.р. зафіксовано в усіх регіонах країни: від 1,4–1,9% у Черкаській, Вінницькій, Івано-Франківській, Луганській, Донецькій, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Сумській, Чернівецькій, Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській областях до 2,0–2,8% у Закарпатській, Чернігівській, Миколаївській, Полтавській, Житомирській, м.Києві, Херсонській та Харківській областях.

На споживчому ринку області у вересні п.р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1%. Найбільше (на 16,6%) подорожчали яйця. На 3,2–0,6% зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти, продукти переробки зернових, масло, сало, хліб, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, молоко та молочні продукти, рис. Водночас на 5,4–1,1% подешевшали овочі, фрукти, безалкогольні напої.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 3,1% в основному спричинено подорожчанням палива та мастил на 5,0%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,2%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 28,0%.

Послуги освіти подорожчали на 9,8%, зокрема, середньої – на 18,6%, вищої – на 11,6%.

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами міст та районів області

у січні–серпні 2018 року

Головне управління статистики інформує. За січень–серпень 2018р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 45,8 млрд.грн, що склало 2,9% її загального обсягу по Україні.

Підприємства міста Калуша забезпечили 29% загальнообласного обсягу реалізації, в основному, за рахунок збільшення виробництва хімічної продукції. Вагомі обсяги промислової продукції реалізовано підприємствами міст Бурштина (22,5% загальнообласного обсягу) та Івано-Франківська (17,9%), а також Тисменицького (8,9%), Долинського (6,8%), Рожнятівського (4,6%) та Надвірнянського (3,4%) районів. Частка реалізованої продукції підприємств Рогатинського району склала 1,7%, м.Коломиї – 1,3%, Снятинського району – 1,2%, м.Яремче – 0,6%, Богородчанського та Галицького районів – по 0,4%, м.Болехова та Косівського району – по 0,3%, Городенківського, Калуського та Коломийського районів – по 0,2%, Тлумацького – 0,1%, Верховинського району – менше 0,1%.

У розрахунку на одну особу населення області промислової продукції реалізовано на 33,2 тис.грн. Вищий, ніж у середньому по області, цей показник у містах Бурштині (664,2 тис.грн) та Калуші (198,9 тис.грн), Тисменицькому (49,4 тис.грн) і Долинському (44,7 тис.грн) районах.

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами області

у січні–серпні 2018 року

Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні–серпні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 45,8 млрд.грн (у січні–серпні 2017р. – на 27,2 млрд.грн).

У загальному обсязі реалізації 55,8% становила продукція переробної промисловості, 35,4% – підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 8,2% – добувної промисловості і розроблення кар’єрів, 0,6% – з водопостачання, каналізації, поводження з відходами.

Понад 44% обсягу продукції переробної промисловості реалізовано підприємствами з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції. Вагомим також був внесок підприємств з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (17,5%), виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (16,5%), харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (9,9%), машинобудування (7,1%).

Частка області у загальнодержавному обсязі реалізованої промислової продукції склала 2,9%, що відповідає 10 місцю серед регіонів України. Внесок підприємств області з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції у загальнодержавний обсяг реалізованої промислової продукції даного виду діяльності зріс з 5,1% у січні–серпні 2017р. до 24,3% у січні–серпні поточного року. Питома вага реалізованої промислової продукції підприємств з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності у загальнодержавних обсягах склала 7,5%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря та виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – по 5,4%, добування сирої нафти та природного газу – 4,4%.

В обсязі реалізованої продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами 70,1% займали товари проміжного споживання, 13,1% – споживчі товари короткострокового та тривалого використання, 12,8% – енергія, 4% – інвестиційні товари.
До Всесвітнього дня пошти

Головне управління статистики інформує. Доставлення поштової продукції, яка надходить мешканцям та підприємствам, установам, організаціям області, забезпечують 2,4 тисячі штатних працівників підприємств (юридичних осіб) поштового зв’язку та кур’єрської діяльності, переважна більшість з яких (85%) – жінки. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у сфері поштового зв’язку у липні 2018 року становила 3950 грн, що на 31,3% більше, ніж у липні попереднього року, водночас вона є на 18,8% меншою від аналогічного показника по Україні.

Продовжують користуватися попитом у споживачів універсальні поштові послуги: пересилання листів, карток, бандеролей, посилок, оформлення і доставка періодичних видань, відправлення поштових переказів тощо. Упродовж шести місяців поточного року за допомогою засобів поштового зв’язку області відправлено 1,2 млн. листів, карток, бандеролей, 178,9 тис. посилок, доставлено 5,1 млн. газет та журналів, здійснено 1,3 млн. поштових переказів та пенсійних виплат. У міжнародному сполученні відправлено понад 35,6 тис. листів, карток, бандеролей та 2,2 тис. посилок.

У I півріччі 2018 року доходи від реалізації послуг поштового зв’язку та кур’єрської діяльності склали 28,5 млн. грн, що на 3,4% більше обсягу I півріччя 2017 року. Частка одержаних доходів поштового та кур’єрського зв’язку становить 4,7% в загальному обсязі доходів у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку області, що відповідає 4 місцю після мобільного, Інтернет-послуг та телефонного зв’язку. Із загального обсягу доходів від послуг поштового та кур’єрського зв’язку 49,9% склали доходи від послуг, наданих населенню, 50,1% – підприємствам та організаціям.

Довідково: Всесвітній день пошти відзначають щорічно 9 жовтня. Це одне зі свят, які були засновані з ініціативи ООН, рішення про його заснування прийняте на конгресі Всесвітнього поштового союзу у 1969 році.

Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях

міст і районів області станом на 1 вересня 2018 року

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 вересня 2018р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області становила 38 млн.грн, що складає 2,5% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2018р.

Порівняно з 1 серпня 2018р. борг із виплати заробітної плати збільшився на 6,4 млн.грн, або на 20,4%. Це відбулося за рахунок збільшення заборгованості у Рогатинському районі (на 5,1 млн.грн), Косівському (на 1,2 млн.грн), м.Івано-Франківську (на 547,1 тис.грн), Тисменицькому районі (на 119,4 тис.грн) та м.Калуші (на 18,8 тис.грн); виник борг у Богородчанському районі в сумі 314,5 тис.грн. Водночас, зменшення суми заборгованості упродовж серпня спостерігалося у Городенківському (на 849,5 тис.грн), Надвірнянському (на 35,2 тис.грн) та Тлумацькому (на 30,1 тис.грн) районах.

На підприємства обласного центру припадає 45% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати, Рогатинського району – 21,6%, Косівського – 11,1%, Тисменицького – 9,7%, Городенківського – 8,5%, м.Калуша – 1,7%, Надвірнянського району – 1,1%, Богородчанського – 0,8% та Тлумацького – 0,5%. На підприємствах решти міст і районів області заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

Станом на 1 вересня 2018р. заборгованість за рахунок коштів місцевих бюджетів у Богородчанському, Городенківському, Косівському та Рогатинському районах склала 14,9 млн.грн.

У структурі загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по області на економічно активні підприємства припадає 54,8% суми боргу, водночас у Богородчанському, Городенківському, Косівському, Рогатинському та Тлумацькому районах цей показник складає 100%, у Надвірнянському та Тисменицькому районах – 58,3% та 31,1% відповідно, у м.Івано-Франківську – 19%.

У м.Калуші вся сума заборгованості з виплати заробітної плати, м.Івано-Франківську – 81% суми боргу, Тисменицькому районі – 68,9%, Надвірянському районі – 41,7% утворено на підприємствах, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (по області цей показник складає 45,2%).

Заробітна плата штатних працівників та стан її виплати у серпні 2018 року

Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у серпні 2018р. становив 7792 грн, що у 2,1 раза перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Найвищий рівень заробітної плати у серпні 2018р. спостерігався в сфері державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування, на виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, в сфері транспорту, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищили середній показник по області у 1,5–2,3 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у поштовій та кур’єрській діяльності та сфері надання інших видів послуг (не перевищували 56,8% середнього показника по області).

Заробітна плата у серпні 2018р. порівняно з липнем 2018р. зменшилась на 2,7%, а відносно серпня 2017р. – збільшилась на 24%.

Індекс реальної заробітної плати у серпні 2018р. порівняно з липнем 2018р. становив 97,5%, відносно серпня 2017р. – 113,5%.

Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області на 1 вересня 2018р. становила 38 млн.грн, що складає 2,5% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2018р., та 1,4% суми заборгованості по державі. Упродовж серпня 2018р. заборгованість зросла на 20,4%.

Станом на 1 вересня 2018р. борг із виплати заробітної плати за рахунок коштів місцевих бюджетів склав 14,9 млн.грн.

У структурі загальної суми заборгованості 54,8% припадає на економічно активні підприємства, 45,2% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на підприємства промисловості (55,3% від загальної суми), сферу охорони здоров’я (21,7%) та освіти (17,4%).

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА СІЧЕНЬСЕРПЕНЬ 2018 РОКУ

(за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)

Короткий огляд

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 серпня 2018р. становила 1374,9 тис. осіб, з них 605,7 тис. проживали у міських поселеннях, 769,2 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–липня 2018р. кількість жителів зменшилась на 2654 особи. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 2889 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 235 осіб.

Кількість живонароджених у січні–липні 2018р. становила 7357 осіб, померлих – 10246 осіб проти 7810 та 10284 осіб відповідно уаналогічному періоді попереднього року.

Зайнятість та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у серпні 2018р. становила 189,7 тис. осіб, що на 0,5% менше порівняно з липнем 2018р.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець серпня 2018р. становила 8,9 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 87,6%. Жінки становили 57,7% загальної кількості безробітних.

Рівень зареєстрованого безробіття в як в цілому по області, так і в міських поселеннях, на кінець серпня 2018р. склав 1% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 1,1%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у серпні 2018р. склала 7,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2326 грн, або 62,5% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у серпні 2018р. порівняно з липнем 2018р.збільшилась на 20,5% і на кінець місяця становила 3080 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець серпня 2018р. склало 3 особи.

Доходи населення

У січні–серпні 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 7386 грн, що на 25,2% більше, ніж у відповідному періоді 2017р.

З найвищим рівнем оплати праці залишаються підприємства з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, де заробітки працівників перевищують середній показник по області у 1,7–1,8 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності та сфері надання інших видів послуг (не перевищували 58,1% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–серпні 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 112,5%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 вересня 2018р. склала 38 млн.грн, або 2,5% фонду оплати праці, нарахованого у серпні 2018р.Упродовж серпня 2018р. заборгованість збільшилась на 20,4%. Станом на 1 вересня 2018р. борг із виплати заробітної плати за рахунок коштів місцевих бюджетів склав 14,9 млн.грн.

На економічно активні підприємства припадає 54,8% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 45,2%.

Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (55,3%), сферу охорони здоров’я (21,7%) та освіти (17,4%).

Соціальний захист

У січні–серпні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 81,4 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях – 41,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 40,2 тис. Сума призначених субсидій у січні–серпні 2018р. склала 33,6 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 16,6 млн.грн, у сільській місцевості – 17 млн.грн.

Крім того, у січні–серпні 2018р. 17,9 тис. домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них 96,3% – домогосподарства сільської місцевості. Сума призначених субсидій готівкою у січні–серпні 2018р. становила 53,8 млн.грн, з якої 96,3% – для домогосподарств сільської місцевості.

Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у серпні 2018р. становив 97,6 грн (у липні 2018р. – 68 грн); на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – 3187,7 грн (у липні 2018р. – 2886,2 грн).

Роздрібна торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–серпні 2018р. становив 13397,3 млн.грн, що у порівнянних цінах на 7,6% більше обсягу січня–серпня 2017р.

Оборот роздрібної торгівлі у серпні 2018р. порівняно із липнем збільшився на 5,3%, а з серпнем 2017р. – на 8,2%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–серпні 2018р. порівняно з січнем–серпнем 2017р. становив 100,3%, у т.ч. у сільськогос­подарських підприємствах – 101,9%, у господарствах населення – 99,5%. Індекс продукції рослинництва становив 99,6%, продукції тваринництва – 100,9%.

Станом на 1 вересня 2018р. зернові і зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 113,7 тис.га (70,8% площ, посіяних під урожай 2018р.), що на 17,8% більше, ніжна 1 вересня 2017р.; виробництво зерна у початково оприбуткованій вазі становило 487,1 тис.т (на 3,8% більше), у т.ч. пшениці – 333,5 тис.т (на 12,3% більше). У середньому з 1 га обмолоченої площі загаломодержано по 42,9 ц зерна, що на 11,9% менше, ніж на 1 вересня торік.

Ріпак зібрано на площі 24,3 тис.га (на 26,7% менше, ніж на початок вересня 2017р.), валовий збір становив 74,8 тис(на 24,1% менше), середня урожайність – 30,8 ц з 1 га (на 3,5% більше).

Порівняно з початком вересня 2017р. виробництво картоплі збільшилося на 2,2% і склало 570,9 тис, культур овочевих – на 4,6% (85,8 тис.т), культур плодоягідних – на 28,3% (27,1 тис.т).

За січень–серпень 2018р. реалізовано на забій 73,9 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 6,3% більше порівняно з січнем–серпнем 2017р., вироблено 276,2 млн.шт яєць (на 6,2% більше) та 295,2 тис.т молока (на 4,8% менше).

За розрахунками, на 1 вересня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 156,3 тис. голів (на 4,1% менше, ніж на 1 вересня 2017р.), у т.ч. корів – 90,3 тис. (на 3,2% менше); свиней – 323,5 тис. (на 0,9% менше), овець та кіз – 33,4 тис.(на 1,2% менше), птиці всіх видів – 5837,8 тис. голів (на 38,2% більше).

Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підпри­ємствами власно виробленої продукції за січень–серпень 2018р. порівняно з січнем–серпнем 2017р. зріс на 13,7%, у т.ч продукції тваринництва – на 26,9%, рослинництва – знизився на 2,8%.

На 1 вересня п.р. у сільськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 187,9 тис.т зерна, що на 34,8% менше, ніж на 1 вересня 2017р; запаси насіння соняшнику становили 7,8 тис.т (на 10,5% менше).

Промисловість

За підсумками січня–серпня 2018р., індекс промислової продукції склав 114,7%, у серпні 2018р. порівняно з попереднім місяцем та серпнем 2017р. – відповідно 100,6% та 107,1%.

Приріст продукції у січні–серпні 2018р. спостерігався за усіма видами промислового виробництва: у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 4,8%, переробній промисловості – на 26,4%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 11,5%.

Збільшення випуску продукції проти січня–серпня 2017р. одержано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у 4 рази, харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 43,7%, у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – на 12,8%, в добуванні корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 8,8%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 6,5%, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 6,1%, в добуванні сирої нафти та природного газу – на 4,6%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 0,8%, машинобудуванні – на 0,1%.

Разом з тим, на 6,1% зменшено випуск продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів.

Підприємствами області у січні–серпні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 45,8 млрд.грн.

Будівництво

У січні–серпні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1724,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–серпні 2018р. порівняно з січнем–серпнем 2017р. становив 131,4%.

Інженерних споруд зведено у 1,9 раза більше, ніж у січні–серпні 2017р. Зведення будівель зменшилося на 11,6%, у т.ч. нежитлових – на 13,9%, житлових – на 8,3%.

Транспорт

У січні–серпні 2018р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 8,1 млн.т вантажів, що складає 88,9% обсягу вантажних перевезень січня–серпня попереднього року. Вантажооборот автомобільного транспорту становив 710,4 млн.ткм або 88,8% обсягу січня–серпня 2017р.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористалось 56,8 млн. пасажирів, що на 10,1% більше, ніж у січні–серпні 2017р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 905,9 млн.пас.км або на 11,9% більше обсягу січня–серпня 2017р.

Зовнішня торгівля товарами

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–липні 2018р. становили 527 млн.дол.США, імпорту – 480,3 млн.дол.США. Проти січня–липня 2017р. обсяги експорту збільшилися в 1,7 раза, імпорту – в 1,6 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 46,7 млн.дол.США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,10.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 331 млн.дол.США або 62,8% від загальнообласного обсягу експорту.

Споживчі ціни

За даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін у серпні 2018р. в Україні порівняно з попереднім місяцем склав 100,0%, з початку року – 103,6% (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях), в області – 99,8% та 104,1% відповідно.

Голова РДА

Голова Рогатинської районної державної адміністрації


Тел. приймальні:
(03435) 24-300; т/ф 24-780


e-mail:  zagal @rohatyn.if.gov.ua

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Портали

Курс валют

 

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини