Меню

189 | 2017-08-07

Серпень (03.08.2017р. №264)

Результат пошуку зображень за запитом "тризуб україни фото"

УКРАЇНА

РОГАТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 03.08.2017 м. Рогатин № 264

Про стан демографічної

ситуації в Рогатинському районі

Тенденція по демографічній ситуації в районі залишається вкрай негативною. Починаючи із 80 років Рогатинський район іде із мінусовим природнім приростом.

Станом на 01 січня 2017 року на території району проживало 41538 осіб, із них у міських поселеннях - 9142 особи (в т.ч. у м.Рогатин – 7638 осіб), у сільській місцевості 32396 осіб.

По структурі населення (повікова):

Питома вага осіб у віці 0 – 15 років становить 14.9%, у віці 16 – 59 років і дальше 65.2%, у віці 60 років і старше – 19.9%. Як видно із таблиці №1 наведених даних в районі сформувалась структура населення для якої характерна висока питома вага осіб старшого віку і низька молодшого. У районі щорічно зменшується чисельність населення у зв’язку з високою смертністю та низькою народжуваністю. За 2016 рік в районі померло 850 осіб, а народилося 310 дітей, тобто населення району зменшилось на 485 осіб

Як видно із таблиці №1 (природній рух) для прикладу –

Беньківська дільниця :

 • народилось за 5 років – 123 дитини
 • померло за 5 років – 358 осіб
 • природній приріст за 2016 рік – (- 14.9)

Данильченська дільниця:

 • народилося за 5 років – 62 дітей
 • померло за 5 років - 325 осіб
 • природній приріст за 2016 рік – ( - 26.0)

Дичківська дільниця:

 • народилося за 5 років 47 дітей
 • померло за 5 років – 196 осіб
 • природній приріст за 2016 рік – ( - 26.5)

В районі кількість померлих перевищує кількість народжуваних. Природній приріст від’ємний і постійно зменшується, тільки місто Рогатин у 2016 році позитивно 0.8%.

В районі є 18 949 осіб жіночої статі, якщо взяти до уваги жінок фертильного віку у районі, то їх нараховується 9 тис. 250 чол., із них 1.5 тис. – 2 тис. виїхали за межі району.

На сьогоднішній день дітей до 1 року – 345

Всіх по району – 7055

Померло по району за 6 місяців – 451 особа

Народилося за 6 міс. – 155 дітей.

Високі показники смертності пов’язані із віковою структурою населення району.

Як видно із таблиці № 4 на першому місці смертність від серцево-судинної патології, гостра форма ішемічної хвороби серця притаманна віковій структурі від 60 років – 70 і старше.

Інфаркт міокарду 60 років - 70 років і старше

Інсульти 60 – 70 років і старше, згідно таблиці № 5.

При аналізі смертності по дільницях району згідно таблиці № 6 по серцево-судинних захворюваннях, онкологічній патології самі високі показники по таких дільницях: Беньківська, Букачівська, Данильченська, Княгиницька, Колоколинська. Відсутні лікарі у Беньківській та Колоколинській лікарських амбулаторіях.

Виходячи із вищенаведених показників можна трактувати наступне:

Звернути увагу на вікову структуру від 60 до 70 років і старше, де відмічається сама висока смертність.

В ЦРЛ розроблено графік виїзду бригад лікарів у села району для огляду населення, ведеться патронаж дітей і вагітних, що відповідно дає свої результати, за останні роки смертність зменшилась.

Розроблені заходи по зменшенню смертності населення в Рогатинському районі, таблиця №7. 2.2. Щоквартально аналізуються причини смертності населення району, розроблено відповідні заходи по зменшенню смертності, особлива увага звертається на смертність від хворіб системи кровообігу та новоутворів.

Середня тривалість життя в районі 75.5 роки

По Україні 71.4 роки

Чоловіки 70.8 (по Україні 66.2)

Жінки в середньому 79.5 (по Україні 76.4)

Для покращення демографічної ситуації в районі розроблені заходи по покращенню стану здоров’я жителів району.

Про це йшлося на засіданні колегії райдержадміністрації 25 липня 2017 року.

Виходячи із вищевикладеного:

1. Керівникам підприємств, установ, організацій направляти підлеглих працівників на медичні профілактичні огляди, згідно графіка.

2. Рогатинській центральній районній лікарні ( далі ЦРЛ ), закладам охорони здоров’я Рогатинського району:

 1.  Проводити подвірні обходи з метою виявлення серцево-судинних захворювань та онкологічної патології. 
 2. Лікарям поліклініки, головному лікарю Букачівської міської лікарні, головним лікарям сільських лікарських амбулаторій та амбулаторій загальної практики-сімейної медицини проводити поглиблений огляд для виявлення патології різної етіології, в т.ч. виявлення серцево-судинних захворювань та онкологічної патології.
 3. .Вести пропаганду здорового способу життя.
 4. Здійснювати антиалкогольну, антитютюнову та антинаркотичну пропаганди.

3. Голові Рогатинського відділення асоціації голів сільських і селищних рад (І.Білоус):

 • сприяти у проведенні медичних оглядів населення територіальних громад;
 • допомогти жителям населених пунктів у безоплатному лікуванні;
 • активізувати роботу по антиалкогольній пропаганді;
 • вести пропаганду по здоровому способу життя.

4. Продовжити роботу комісії по вивченню причин смертності населення району, результатом якої повинна бути розроблена районна програма, в яку необхідно включити місцеві ради з найбільшим від’ємним природнім приростом (Данильченська, Дичківська, Сарниківська, Колоколинська, Нижньолипицька).

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації О.І. Канюка.

Голова районної державної адміністрації                                                              Петро Білінський


Скачати  таблиці (додатки) тут 

Голова РДА

Голова Рогатинської районної державної адміністрації


Тел. приймальні:
(03435) 24-300; т/ф 24-780


e-mail:  zagal @rohatyn.if.gov.ua

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Портали

Курс валют

 

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини