Меню

58 | 2018-07-06

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ТРАВЕНЬ 2018 РОКУ

Короткий огляд

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 травня 2018р. становила 1375,7 тис. осіб, з них 605,8 тис. проживали у міських поселеннях, 769,9 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–квітня 2018р. кількість жителів зменшилась на 1794 особи. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 2120 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 326 осіб.

Кількість живонароджених у січні–квітні 2018р. становила 4114 осіб, померлих – 6234 особи проти 4401 та 6307 осіб відповідно у січні–квітні 2017р.

Зайнятість та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у травні 2018р. становила 192,3 тис. осіб, що на 0,9 тис. осіб, або на 0,5%, менше порівняно з квітнем 2018р.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня 2018р. становила 8,9 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 88%. Жінки складали 56,5% загальної кількості безробітних.

Рівень зареєстрованого безробіття як в цілому по області, так і у міських поселеннях, на кінець травня 2018р. склав 1% населення працездатного віку; у сільській місцевості – 1,1%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у травні п.р., склала 7,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2263 грн, або 60,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у травні 2018р. порівняно з квітнем 2018р. збільшилась на 8,6% і на кінець місяця становила 2826 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області протягом місяця не змінилося і на кінець травня 2018р. склало 3 особи.

Доходи населення

У січнітравні 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 7016 грн, що на 25,7% більше, ніж у відповідному періоді 2017р.

До видів економічної та промислової діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, добувна промисловість і розроблення карєрів, виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітки працівників перевищували середній показник по області у 1,6–1,8 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності та сфері надання інших видів послуг (не перевищували 58,7% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–травні 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 111,7%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області на 1 червня 2018р. склала 27,8 млн.грн, або 1,9% фонду оплати праці, нарахованого за травень 2018р. Упродовж травня 2018р. заборгованість збільшилась на 2,9 млн.грн, або на 11,8%. Станом на 1 червня 2018р. борг із виплати заробітної плати за рахунок коштів місцевих бюджетів склав 5,2 млн.грн.

На підприємства-банкрути припадає 63,5% загальної суми боргу, на економічно активні підприємства – 36,5%.

Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (78,8%) та сферу охорони здоров’я (18,6%).

Соціальний захист

У січні–травні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 31,3 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях – 10,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 21,1 тис. Сума призначених субсидій у січні–травні 2018р. склала 27,8 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 11,7 млн.грн, у сільській місцевості – 16,1 млн.грн.

Крім того, у січні–травні 2018р. 15,9 тис. домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них 96,4% – домогосподарства сільської місцевості. Сума призначених субсидій готівкою у січні–травні 2018р. становила 47,8 млн.грн, з якої 96,5% – для домогосподарств сільської місцевості.

Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у травні 2018р. становив 372 грн (у квітні 2018р. – 416 грн); на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – 2980,9 грн (у квітні 2018р. – 2843,6 грн).

Роздрібна торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–травні 2018р. становив 7998,2 млн.грн, що у порівнянних цінах на 7% більше від обсягу січня–травня 2017р. У травні п.р. порівняно із квітнем зріс на 3%, з травнем 2017р. – на 8,1%.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–травні 2018р. порівняно з січнем–травнем 2017р. становив 100,5%, у т.ч. у сільськогос­подарських підприємствах – 106,6%, у господарствах населення – 97,6%.

За січень–травень 2018р. реалізовано на забій 46,7 тис.т сільськогос­подарських тварин (у живій масі), що на 6,1% більше порівняно з січнем–травнем 2017р., вироблено 147,3 млн.шт яєць (на 1,9% більше) та 153,4 тис.т молока (на 4,9% менше).

За розрахунками, на 1 червня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 155,5 тис. голів (на 3,6% менше, ніж на 1 червня 2017р.), у т.ч. корів – 90,5 тис. (на 3,3% менше); свиней – 311,2 тис. (на 4,1% менше), овець та кіз – 34,7 тис. (на 1,1% менше), птиці всіх видів – 4823,4 тис. голів (на 31,1% більше).

Обсяг реалізованої сільськогос­подарськими підпри­ємствами власно виробленої продукції за січень–травень п.р. порівняно з січнем–травнем 2017р. зріс на 23,8%, у т.ч продукції тваринництва – на 30,5%, рослинництва – на 9,1%.

На 1 червня п.р. у сіль­ськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підпри­ємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 113 тис.т зерна, що у 1,7 раза більше, ніж на 1 червня 2017р. Запаси насіння соняшнику становили 11 тис.т, що на третину менше, ніж на 1 червня 2017р.

Промисловість

За підсумками січня–травня 2018р. індекс промислової продукції склав 118,4%, у травні 2018р. порівняно з попереднім місяцем та травнем 2017р. – відповідно 104,5% та 116,9%.

Приріст продукції у січні–травні п.р. спостерігався за усіма видами промислового виробництва: у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 7,8%, переробній промисловості – на 35%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 12,3%.

Збільшення випуску продукції проти січня–травня 2017р. одержано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції в 11,4 раза, харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – в 1,5 раза, в добуванні корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 30,8%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 20,7%, у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – на 13,8%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 13%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 7,6%, в добуванні сирої нафти та природного газу – на 6,9%.

Разом з тим, зменшено випуск продукції у машинобудуванні (на 1,2%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 5,3%).

Підприємствами області у січні–травні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 28,8 млрд.грн.

Будівництво

У січні–травні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 779,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–травні 2018р. порівняно з січнем–травнем 2017р. становив 117,1%.

Інженерних споруд зведено у 1,8 раза більше, ніж у січні–травні 2017р., водночас зведення будівель зменшилося на 16,1%, у т.ч. житлових – на 19,6%, нежитлових – на 13,2%.

Транспорт

У січні–травні 2018р. підприємствами транспорту (залізничного та автомобільного, включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 4,7 млн.т вантажів, що складає 92,7% обсягу вантажних перевезень січня–травня попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 1,9 млн.т вантажів, вантажооборот становив 409 млн.ткм або 82,2% обсягу січня–травня 2017р.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 35,5 млн. пасажирів, що на 16,9% більше, ніж у січні–травні 2017р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 539 млн.пас.км або на 11,7% більше, ніж за аналогічний період торік.

Зовнішня торгівля товарами

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–квітні 2018р. становили 298 млн.дол. США, імпорту – 281,5 млн.дол. США. Проти січня–квітня 2017р. обсяги експорту збільшилися в 1,6 раза, імпорту – в 1,9 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 16,5 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,06.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 194,5 млн.дол. США або 65,3% від загальнообласного обсягу.

Споживчі ціни

За даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін у травні 2018р. в Україні порівняно з попереднім місяцем становив 100,0%, з початку року – 104,4% (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях), в області – 99,9% та 104,5% відповідно.

Голова РДА

Голова Рогатинської районної державної адміністрації


Тел. приймальні:
(03435) 24-300; т/ф 24-780


e-mail:  zagal @rohatyn.if.gov.ua

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Портали

Курс валют

 

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини