Меню

17 | 2020-02-05

Соціально-економічне становище Івано-Франкiвської області за 2019 рік

Короткий огляд

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 грудня 2019р. становила 1368,5 тис. осіб, з них 606,7 тис. проживали у міських поселеннях, 761,8 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–листопада 2019р. кількість жителів зменшилась на 4812 осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного (на 4804 особи) та міграційного (на 8 осіб) скорочень.

Кількість живонароджених у січні–листопаді 2019р. порівняно з січнем–листопадом 2018р. зменшилась з 11780 до 11292, померлих – збільшилась з 15894 до 16096 осіб.

Зайнятість та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у грудні 2019р. становила 182,8 тис. осіб.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2019р. становила 8,6 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 89,8%. Жінки становили 60% загальної кількості безробітних.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у грудні 2019р. склала 6,1 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 3282 грн, що складає 78,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у грудні 2019р. порівняно листопадом 2019р. зменшилася на 34,9% і на кінець місяця становила 1205 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець грудня 2019р. склало 7 осіб.

Доходи населення

У 2019р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 8817 грн, що на 16,8% більше, ніж у 2018р.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався в сільському господарстві, на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, у сфері державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування, на виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищували середній показник по області на 40% – у 1,8 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності, у сфері надання інших видів послуг (не перевищували 54,2% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у 2019р. порівняно з 2018р. становив 108,5%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 січня 2020р. склала 36,7 млн.грн, або 2% фонду оплати праці, нарахованого у грудні 2019р. Упродовж грудня 2019р. заборгованість зменшилась на 28%.

Станом на 1 січня 2020р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів становила 104 тис.грн.

На економічно активні підприємства припадає 39,5% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 60,5%.

Основна сума боргу із виплати заробітної плати утворена у промисловості (62,6% від загальної суми боргу) та у сфері оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (32,9%).

Соціальний захист

У 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 180,7 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях – 68,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 112,6 тис. Сума призначених субсидій у 2019р. склала 84,4 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 29,2 млн.грн, у сільській місцевості – 55,2 млн.грн.

Крім того, у 2019р. 13,6 тис. домогосподарств (з них 13,2 тис. – домогосподарства сільської місцевості) було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Сума призначених субсидій цього виду у 2019р. становила 44,5 млн.грн, з якої 43,4 млн.грн – для домогосподарств у сільській місцевості.

Cередній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у грудні 2019р. становив 545,5 грн (у листопаді 2019р. – 643,3 грн); на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – 2671,6 грн (у листопаді 2019р. – 3120,9 грн).

Роздрібна торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2019р. склав 25789,2 млн.грн, що у порівнянних цінах на 9,3% більше від обсягу 2018р.

Оборот роздрібної торгівлі у грудні 2019р. порівняно із листопадом 2019р. збільшився на 17,8%, а із груднем 2018р. – на 9,9%.

Сільське господарство

За попередніми даними, індекс сільськогос­подарської продукції у 2019р. порівняно з 2018р. становив 98,2%, у т.ч. у підприємствах – 95,7%, у господарствах населення – 99,6%.

Господарствами усіх категорій у 2019р. (за попередніми даними) вироблено 743 тис.т культур зернових та зернобобових (включаючи кукурудзу; у масі після доробки), що порівняно з 2018р. на 7,6% менше, 49,8 тис.т буряків цукрових фабричних (на 24,9% менше), 61,1 тис.т соняшнику (на 6,1% більше), 73 тис.т ріпаку озимого та кользи (на 2,3% менше), 1007,8 тис.т картоплі (на 0,2% менше), 181,5 тис.т культур овочевих (на 2,2% більше).

За 2019р. реалізовано на забій 132,8 тис.т худоби та птиці, що на 2,3% більше порівняно з 2018р., вироблено 428,5 тис.т молока (на 2,9% менше) та 487,1 млн.шт яєць (на 15,2% більше).

За розрахунками, на 1 січня 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 131,6 тис. голів (на 3,4% менше, ніж на 1 січня 2019р.), у т.ч. корів – 83,3 тис. (на 2,6% менше); свиней – 306,3 тис. (на 1,4% менше), овець та кіз – 27,6 тис. (на 1,8% менше), птиці всіх видів – 4908,2 тис. голів (на 2% більше).

Промисловість

За підсумками 2019р. індекс промислової продукції становив 95,2%, у грудні 2019р. порівняно з попереднім місяцем та груднем 2018р. – відповідно 97,9% та 89,8%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із 2018р. індекс промислової продукції становив 102,1%, переробній – 95,6%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 87,7%.

Збільшення випуску продукції проти 2018р. одержано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції на 16,5%, добуванні сирої нафти та природного газу – на 2,7%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 2,3%. Водночас спостерігалося зменшення випуску продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 28%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 23,5%), у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 15,2%), виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 14,9%), у добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів (на 12,6%), %), виробництві, передачі та розподіленні електроенергії (на 12,1%), машинобудуванні (на 2,1%).

Підприємствами області у 2019р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 66,6 млрд.грн.

Будівництво

У 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 3504 млн.грн. Індекс будівельної продукції у 2019р. порівняно з 2018р. становив 101,9%.

Зведення будівель у 2019р. порівняно з попереднім роком збільшилося на 25,7%, у тому числі житлових – у 1,5 раза, нежитлових – на 11,3%. Індекс будівництва інженерних споруд склав 85,4%.

Транспорт

У 2019р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 15,3 млн.т вантажів, що на 24,6% більше, ніж у попередньому році. Автомобільним транспортом перевезено 7,3 млн.т вантажів, вантажооборот становив 1236,1 млн.ткм, що відповідно на 44,2% та на 7,8% більше обсягу попереднього року.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 80,2 млн. пасажирів, що на 6,4% менше обсягу пасажироперевезень 2018р. Підприємствами автомобільного та тролейбус­ного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1114,1 млн.пас.км або на 19,4% менше обсягу попереднього року.

Зовнішня торгівля товарами

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–листопаді 2019р. становили 842 млн.дол. США, імпорту – 760,6 млн.дол. США. Порівняно з січнем–листопадом 2018р. обсяги експорту збільшилися на 2,6%, імпорту – зменшилися на 0,6%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 81,4 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,11.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 451,1 млн.дол. США або 59% від загальнообласного обсягу експорту та зменшився у порівнянні з січнем–листопадом 2018р. на 7,4%.

Споживчі ціни

За даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін у грудні 2019р. в Україні порівняно з попереднім місяцем становив 99,8%, за рік у цілому – 104,1% (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях), в області – 99,8% та 104,5% відповідно.

Голова РДА

Голова Рогатинської районної державної адміністрації


Тел. приймальні:
(03435) 24-300; т/ф 24-780


e-mail:  zagal @rohatyn.if.gov.ua

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Портали

Курс валют

 

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини