Меню

36 | 2019-10-04

Соціально-економічне становище Івано-Франкiвської області за січень-серпень 2019 року

Короткий огляд

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 серпня 2019р. становила 1369,2 тис. осіб, з них 605,7 тис. проживали у міських поселеннях, 763,5 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–липня 2019р. кількість жителів зменшилась на 4047 осіб за рахунок природного (на 3854 особи) та міграційного (на 193 особи) скорочень.

Кількість живонароджених у січні–липні 2019р. становила 7076 осіб, померлих – 10930 осіб проти 7357 осіб та 10246 осіб відповідно у січні–липні 2018р.

Зайнятість та безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у серпні 2019р. становила 183,2 тис. осіб.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець серпня 2019р. становила 8,6 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 87,3%. Жінки становили 57,5% загальної кількості безробітних.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у серпні 2019р. склала 7,4 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2942 грн, що складає 70,5% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у серпні 2019р. порівняно липнем 2019р. збільшилась на 18,2% і на кінець місяця становила 2609 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець серпня 2019р. склало 3 особи.

Доходи населення

У січні–серпні 2019р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 8664 грн, що на 17,3% більше, ніж у відповідному періоді 2018р.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався на підприємствах транспорту, у сфері державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування, на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, на виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищували середній показник по області на 41,5% – у 1,8 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності, у сфері надання інших видів послуг (не перевищували 54,2% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–серпні 2019р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 108,1%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 вересня 2019р. склала 36,3 млн.грн, або 2,2% фонду оплати праці, нарахованого у серпні 2019р. Упродовж серпня 2019р. заборгованість збільшилась на 3,9%.

На економічно активні підприємства припадає 38,7% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 61,3%.

Основна сума боргу з виплати заробітної плати припадає на промисловість (56,9% від загальної суми) та оптову і роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (33,3%).

Станом на 1 вересня 2019р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів становила 1,5 млн.грн (на підприємствах сфери охорони здоров’я).

Соціальний захист

У січні–серпні 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 90,6 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях – 38,6 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 52 тис. Сума призначених субсидій у січні–серпні 2019р. склала 38,5 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 15,1 млн.грн, у сільській місцевості – 23,4 млн.грн.

Крім того, у січні–серпні 2019р. 12 тис. домогосподарств (з них 11,7 тис. – домогосподарства сільської місцевості) було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Сума призначених субсидій цього виду у січні–серпні 2019р. становила 39,8 млн.грн, з якої 38,9 млн.грн – для домогосподарств у сільській місцевості.

Cередній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у серпні 2019р. становив 90,6 грн (у липні 2019р. – 125,8 грн); на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – 3116,3 грн (у липні 2019р. – 3123,5 грн).

Роздрібна торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–серпні 2019р. склав 16117,2 млн.грн, що у порівнянних цінах на 9,2% більше від обсягу січня–серпня 2018р.

Оборот роздрібної торгівлі у серпні п.р. порівняно із липнем 2019р. збільшився на 6,7%, а з серпнем 2018р. – на 4,6%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–серпні 2019р. склав 9870,7 млн.грн, що у порівнянних цінах на 11,8% більше обсягу відповідного періоду попереднього року.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–серпні п.р. порівняно з січнем–серпнем 2018р. становив 100,2%, у т.ч. у підприємствах – 99,1%, у господарствах населення – 100,6%.

Станом на 1 вересня 2019р. культури зернові і зернобобові скошено та обмолочено на площі 100,5 тис.га (67,2% площ, посіяних під урожай 2019р.), що на 11,6% менше, ніж на відповідну дату торік. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 43,6 ц зерна, що на 0,7 ц більше, ніж на 1 вересня 2018р.

За січень–серпень 2019р. реалізовано на забій 74,4 тис.т сільськогос­подарських тварин (у живій масі), що на 0,7% більше порівняно з січнем–серпнем 2018р., вироблено 354,9 млн.шт яєць (на 28,5% більше) та 287,2 тис.т молока (на 2,7% менше).

За розрахунками, на 1 вересня 2019р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 149,9 тис. голів (на 4,1% менше, ніж на 1 вересня 2018р.), у т.ч. корів – 86,3 тис. (на 4,4% менше); свиней – 331,4 тис. (на 2,4% більше), овець та кіз – 32,4 тис. (на 3% менше), птиці всіх видів – 5368,2 тис. голів (на 8% менше).

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підпри­ємствами за січень–серпень п.р. порівняно з січнем–серпнем 2018р. зріс на 0,8%, у т.ч продукції рослинництва – на 49,6%, продукції тваринництва – знизився на 28,6%.

На 1 вересня 2019р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням та переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 173 тис.т зерна, що на 7,9% менше, ніж на відповідну дату торік.

Промисловість

У січні–серпні 2019р. порівняно із січнем–серпнем 2018р. індекс промислової продукції становив 96,6%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зріс на 2,9%, у т.ч. у добуванні сирої нафти та природного газу – на 3,4%. Поряд із цим у добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів обсяги виробництва продукції скоротилися на 8,9%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 93,5%. Збільшення випуску продукції проти січня–серпня 2018р. одержано у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 2,8%), машинобудуванні (на 2,1%), виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 0,7%). Разом із цим у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання випуск продукції зменшився на 16,8%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на – 17,3%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 17,7%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 29,6%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції скоротився на 6,1%.

Підприємствами області за січень–серпень 2019р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 46 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 12,2 млрд.грн.

Будівництво

У січні–серпні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 1767,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–серпні 2019р. порівняно з січнем–серпнем 2018р. становив 90,3%.

Зведення будівель збільшилося на 26,3%, у тому числі житлових – у 1,7 раза. Водночас зведення нежитлових будівель зменшилося на 2,8%. Індекс будівництва інженерних споруд склав 66,8%.

Транспорт

У січні–серпні 2019р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 9,4 млн.т вантажів, що на 15,6% більше, ніж у січні–серпні попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 4,1 млн.т вантажів, вантажооборот становив 810,1 млн.ткм, що відповідно на 26,6% та на 14% більше обсягу січня–серпня попереднього року.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 54,3 млн. пасажирів, що на 4,3% менше обсягу пасажироперевезень січня–серпня 2018р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 763,8 млн.пас.км або на 15,7% менше обсягу січня–серпня попереднього року.

Зовнішня торгівля товарами

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–липні 2019р. становили 515,2 млн.дол. США, імпорту – 434,1 млн.дол. США. Порівняно з січнем–липнем 2018р. обсяги експорту зменшилися на 2,4%, імпорту – на 10,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 81,1 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,19.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 301,5 млн.дол. США або 58,5% від загальнообласного обсягу експорту та зменшився у порівнянні з січнем–липнем 2018р. на 9%.

Споживчі ціни

За даними Державної служби статистики, індекс споживчих цін у серпні 2019р. в Україні порівняно з попереднім місяцем становив 99,7%, з початку року – 102,7% (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях), в області – 99,5% та 103,1% відповідно.

Голова РДА

Голова Рогатинської районної державної адміністрації


Тел. приймальні:
(03435) 24-300; т/ф 24-780


e-mail:  zagal @rohatyn.if.gov.ua

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Портали

Курс валют

 

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини