Меню

121 | 2017-07-01

Травень (04.05.2017 №87-к)

Результат пошуку зображень за запитом "тризуб україни фото"

УКРАЇНА

РОГАТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 04.05.2017р. м. Рогатин № 87-к

 

Про комісію з питань нагородження

при районній державній адміністрації

Відповідно до статей 25, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», враховуючи лист Глави Адміністрації Президента України від 28.01.2017 №02-01/178 щодо підготовки матеріалів та порушення клопотань про відзначення державними нагородами України, лист Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 14.02.2017 № 646/2/1-17/01-022, з метою максимального забезпечення демократичності, об’єктивності і прозорості вирішення питань щодо відзначення державними нагородами України, відзнаками Президента України, Кабінету Міністрів України, заохочувальними відзнаками Прем'єр - міністра України, центральних органів виконавчої влади, відзнаками обласного і районного рівнів:

1. Утворити комісію з питань нагородження при районній державній адміністрації (далі – Комісія) та затвердити її склад згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про комісію з питань нагородження при районній державній адміністрації (додається).

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови

районної державної адміністрації                                                                    Степан ДемчишинДодаток

до розпорядження

районної державної адміністрації

від 04.05.2017 № 87-к

 

СКЛАД

комісії з питань нагородження при районній державній адміністрації

Демчишин Степан Зеновійович

-

перший заступник голови районної державної адміністрації, голова Комісії;

Стружанський Олег Степанович

-

керівник апарату районної державної адміністрації, заступник голови Комісії;

Труш Ірина Маркіянівна

-

начальник відділу кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, секретар Комісії;

Члени Комісії

Гладун Віра Іванівна

-

головний спеціаліст відділу кадрової роботи апарату районної державної адміністрації;

Вовкун Ірина Степанівна

-

начальник відділу організаційно-інформаційної роботи апарату районної державної адміністрації;

Челядин Тарас Ярославович

-

головний спеціаліст юридичного відділу апарату

районної державної адміністрації;

Рибій Ольга Ярославівна

-

начальник відділу культури районної державної адміністрації;

Вовкун Олег Іванович

-

заступник голови районної ради (за згодою);

Кравець Богдана Василівна

-

голова Рогатинського районного комітету профспілки працівників державних установ (за згодою);

Галушка Галина Володимирівна

-

голова постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, національного, духовного відродження та засобів масової інформації, депутат районної ради (за згодою);

Зварчук Ярема Михайлович

-

голова громадської ради при районній державній адміністрації (за згодою)

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                                              О.Стружанський


ЗАТВРДЖЕНО

розпорядженням голови

районної державної адміністрації

від 04.05.2017 № 87-к

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань нагородження при

районній державній адміністрації

І.Загальна частина

1. Комісія з питань нагородження при районній державній адміністрації (далі – Комісія) утворена головою районної державної адміністрації для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації з питань, пов'язаних із нагородженням державними нагородами України, відзнаками Президента України, Кабінету Міністрів України, заохочувальними відзнаками Прем'єр-міністра України, центральних органів виконавчої влади, відзнаками обласного та районного рівнів.

2. Комісія є постійно діючим дорадчим органом при районній державній адміністрації.

3. Персональний склад Комісії затверджується головою районної державної адміністрації.

4. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

ІІ. Основні завдання Комісії

1. Комісія в межах компетенції розглядає питання, пов'язані з нагородженням державними нагородами України, відзнаками Президента України, Кабінету Міністрів України, заохочувальними відзнаками Прем'єр - міністра України, центральних органів виконавчої влади, відзнаками обласного та районного рівнів.

2. Розглядає і надає пропозиції щодо порушених перед головою районної державної адміністрації клопотань від державних підприємств, організацій та установ, громадських організацій, трудових колективів, груп громадян, а також окремих осіб про:

  • відзначення державними нагородами України;
  • нагородження відзнаками Президента України;
  • нагородження відзнаками Кабінету Міністрів України;
  • нагородження заохочувальними відзнаками Прем'єр-міністра України;
  • нагородження заохочувальними відзнаками центральних органів виконавчої влади;
  • нагородження відзнаками обласного та районного рівнів.

3. Розглядає пропозиції, заяви, скарги, пов'язані з нагородженням державними нагородами України, відзнаками Президента України, Кабінету Міністрів України, заохочувальними відзнаками Прем'єр-міністра України, центральних органів виконавчої влади, відзнаками обласного та районного рівнів тощо.

4. Комісія в межах повноважень має право запитувати та одержувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, посадових осіб інформації, матеріали та документи, необхідні для роботи.

5. Комісія розглядає інші питання, пов'язані із здійсненням повноважень районної державної адміністрації щодо нагородження.

ІІІ. Організація роботи Комісії

1. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії.

2. На засідання Комісії можуть запрошуватися представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, а також представники місцевих ЗМІ.

3. Голова Комісії організовує її роботу та забезпечує виконання покладених на неї завдань.

4. Секретар здійснює організаційне та документальне забезпечення діяльності Комісії.

5. Матеріали про нагородження державними нагородами України, відзнаками Президента України, заохочувальними відзнаками Прем'єр- міністра України, центральних органів виконавчої влади вносяться голові райдержадміністрації, як правило не пізніше як за чотири місяці, відзнаками Кабінету Міністрів України – за п'ять місяців, а клопотання про нагородження відзнаками обласного та районного рівня не пізніше ніж за 20 днів до дати державного, професійного свята, визначної події, ювілею особи, підприємства, установи, організації, проведення заходів, з якими пов’язується відзначення.

6. Секретар Комісії опрацьовує матеріали та за три дні до її засідання надає голові Комісії перелік осіб, які пропонується внести для розгляду на її засідання.

7. Секретар Комісії за два дні до її засідання попереджає членів Комісії про дату, час і місце її проведення, а також пропонує отримати перелік осіб, які будуть внесені на розгляд Комісії, та ознайомитися з їх нагородними матеріалами.

8. Основною формою роботи Комісії є засідання.

9. Засідання Комісії проводяться в міру потреби.

10. Засідання веде голова Комісії, а в разі його відсутності – заступник голови Комісії.

11. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

12. Секретар оголошує перелік осіб, кандидатури яких винесені на розгляд Комісії.

13. За бажанням члени Комісії вносять головуючому на засіданні свої пропозиції щодо осіб, кандидатури яких винесені на розгляд Комісії.

14. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів її членів, які брали участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

15. Рішення Комісії оформляється у вигляді протоколу протягом трьох днів після дня засідання, візується секретарем і подається на підпис головуючому на засіданні Комісії.

16. Нагородні документи осіб, кандидатури яких були підтримані Комісією, оформляють у вигляді клопотань до центральних органів виконавчої влади, Кабінету Міністрів України, Президента України за підписом голови районної державної адміністрації.

17. У разі відхилення клопотання трудового колективу підприємства, установи, організації, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, матеріали про нагородження повертаються органу, який вносив подання із супроводжувальним листом за підписом голови Комісії або його заступника.

18. Рішення Комісії носить рекомендаційний характер.

Голова РДА

Голова Рогатинської районної державної адміністрації


Тел. приймальні:
(03435) 24-300; т/ф 24-780


e-mail:  zagal @rohatyn.if.gov.ua

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Портали

Курс валют

 

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини