Меню

30 | 2020-02-13

Трудовий договір чи договір цивільно - правового характеру? Обираємо правильно!

Питання різниці між трудовим договором та договором цивільно-правового характеру (ЦПХ) має дуже практичне значення. Іноді роботодавців зловживають укладенням договорів ЦПХ із працівниками, приховуючи таким чином фактичні трудові відносини.

Трудовий договір, сторонами якого є суб’єкт господарювання і найманий працівник укладається відповідно до Кодексу законів про працю України. При укладенні трудового договору, працівник зобов’язується виконувати роботу згідно кваліфікації та функціональних посадових обов’язків. Працівник зобов’язується дотримуватися правил внутрішнього розпорядку.

При оформленні на роботу, працівник подає заяву, роботодавець видає наказ про прийнятті працівника на роботу. Запис про прийом працівника на роботу вноситься до його трудової книжки. У трудовому договорі зазначається посада, сума зарплати, дата початку виконання робіт.

Розмір оплати праці не може бути меншим за мінімальну заробітну плату. Зарплата повинна виплачуватися не рідше двох разів на місяць.

Укладення трудового договору - запорука соціальних гарантій для працівника, зокрема, оплати у разі настання непрацездатності, допомоги з безробіття, відпускних.

Цивільно-правові відносини між працівником та суб’єктом господарювання регламентовані Цивільним кодексом України.

У разі укладення такого виду правовідносин, працівник зобов’язується виконати певну роботу, або надати послугу, а роботодавець – оплатити її. Сторони укладають письмовий договір. Предметом договору є кінцевий результат, або послуга.

За виконання роботи або надання послуги виконавець отримує винагороду. Розмір винагороди визначено договором, він не залежить від розміру мінімальної заробітної плати.

Термін оплати зазначено у договорі.

Соціальні трудові гарантій на працівника при укладанні цивільно-правових договорів не розповсюджуються.

При укладенні цивільно-правової угоди роботодавець не зобов’язаний забезпечувати працівникові належні та безпечні умови праці.

Працівник, котрий погоджується виконувати роботу чи надавати послугу згідно з умовами цивільно-правового договору, самостійно організовує процес роботи, її виконання та забезпечує результат.

У разі укладання цивільно-правової угоди, працівник позбавляється соціальних та трудових гарантій. Зокрема, державного соціального страхування у разі настання нещасного випадку на виробництві, або професійного захворювання, виплат з безробіття, лікарняних, відпускних та інших видів доплат.

Управління соціального захисту населення вкотре нагадує, що цивільно – правовий договір суб’єкт господарювання вправі укладати лише для виконання конкретної роботи, що спрямована на одержання результату праці. Тобто, цивільно-правовий договір застосовується для реалізації визначених (найчастіше) разових робіт.

Якщо ж робота, або надання послуги, яку виконує інша сторона договору, тобто, працівник, має системний характер (робота виконується постійно, працівник постійно перебуває на своєму робочому місці, повний робочий день, отримує відповідну оплату праці), то роботодавець у цьому випадку злісно порушує чинне законодавство про працю, зокрема ст. 21 та 24 КЗпП України.

Хотілося б зауважити, що роботодавець повинен чітко розрізняти штатних співробітників і виконавців за цивільно — правовими договорами. Інакше, якщо при перевірці буде встановлено, що роботи, які виконуються за укладеними цивільно — правовими договорами відповідають вакантній посаді, виконуються регулярно, а виконавець підпорядковується внутрішньому трудовому розпорядку замовника, то договір можуть визнати трудовим, що може дати підстави перевіряючим для накладення штрафів на підприємство-«роботодавця» та його посадових осіб за фактичне приховування трудових правовідносин.

Голова РДА

Голова Рогатинської районної державної адміністрації


Тел. приймальні:
(03435) 24-300; т/ф 24-780


e-mail:  zagal @rohatyn.if.gov.ua

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Портали

Курс валют

 

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини