Меню

89 | 2019-01-24

Виконання бюджету Рогатинського району за 2018 рік

За 2018 рік забезпечено виконання уточнених планових показників бюджету району по загальному та спеціальному фондах ( без врахування трансфертів) на 108,8 відс.. Додатково до запланованих доходів надійшло 9379,7 тис.грн.. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до місцевих бюджетів збільшились на 20928,4 тис.грн. або на 21,9 відс.. За звітний період до бюджету району надійшло міжбюджетних трансфертів в сумі 366908,7 тис.грн. в т.ч.:

 • базова дотація – 18127,5 тис.грн.;
 • дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 22970,8 тис. грн.;
 • медична субвенція з державного бюджету – 33624,6 тис.грн.;
 • освітня субвенція з державного бюджету – 86793,7 тис.грн.;
 • субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)- 119392,2 тис.грн.;
 • субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2079,2 тис.грн.;
 • субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги – 61962,4 тис.грн.;
 • субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 733,1 тис.грн.;
 • субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу - 73,8 тис.грн.;
 • субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету- 658,3 тис.грн.;
 • субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету- 229,9 тис.грн.;
 • субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 285,3 тис.грн.;
 • субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 58 пункту 1 статті 10 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту – 501,7 тис.грн.
 • субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 1436,5 тис.грн.;
 • субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції – 9771,7 тис.грн.
 • субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 573,9 тис.грн.
 • субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1000,0 тис.грн.
 • субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 220,5 тис.грн.
 • інші субвенції з місцевих бюджетів – 6473,6 тис.грн.

По загальному фонду бюджету району забезпечено виконання планових показників на 105,5 відс.. При плані надходжень 105064,1 тис.грн. надійшло 75288,4 тис. грн. Додаткові надходження склали 5741,6 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до місцевих бюджетів збільшились на 19243,0 тис.грн. або на 21,0 відс.

В структурі доходів бюджету району найбільшу питому вагу складає податок на доходи фізичних осіб – 51,2 відс.. За 2018 рік надходження цього податку склали 56678,3 тис.грн., або 100,7 відс. до затвердженого плану . В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 10031,5 тис.грн., або 21,5 відс.

Суттєвим джерелом доходів місцевих бюджетів району є плата за землю, якої за звідній період надійшло 22819,9 тис.грн., або 114,6 відс. до уточнених планових показників і на 2908,3 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року.

До спеціального фонду бюджету району за звітний період 2018 року надійшло податків і зборів в сумі 5633,4 тис.грн., в т.ч. до бюджету розвитку - 844,9 тис.грн.

Однак, не в повному обсязі забезпечили виконання планових показників бюджету 2 сільські ради: Помонятівська на суму 9,2 тис.грн., Підкамінська - 1,7 тис.грн. 

За 2018 рік виконання планових показників по доходах районного бюджету забезпечено на 100,8 відс.. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження районного бюджету зросли на 21,1 відс.

Видатків загального та спеціального фондів районного бюджету за 2018 рік проведено в сумі 490014,9 тис. грн., з яких видатків загального фонду – 467602,4 тис. грн. або 97 відс. до бюджетних призначень, спеціального – 22412,5 тис. грн. або 98,8 відс.

У загальній сумі видатків загального фонду видатки соціального спрямування становлять 88,7 відс. або 414729,1 тис. грн., з яких на освіту припадає 32,3 відс. (150586,9 тис. грн.), на охорону здоров’я – 12,4 відс. (58191,3 тис. грн.), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 41,0 відс. (191648,4 тис.грн.), культуру і мистецтво – 2,3 відс. (10922,6 тис. грн.), фізичну культуру і спорт – 0,7 відс. (3379,9 тис. грн.).

Основну питому вагу у загальному обсязі видатків загального фонду займають видатки на захищені статті бюджету – 442926,1 тис.грн. або 94,7 відс. На оплату праці спрямовано 225070,4 тис. грн. або 83,1 відс. до обсягу касових видатків без субвенцій з державного бюджету (з урахуванням освітньої та медичної субвенцій) , оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 6,8 відс. або 18406,0 тис.

Задля кращого забезпечення бюджетної сфери району коштами на виплату заробітної плати з місцевих бюджетів станом на 01.01.2019 р. додатково спрямовано 13090,9 тис.грн., в тому числі за рахунок вільного залишку коштів, що склався станом на 01.01.2018р. – 3980,3 тис. грн., за рахунок перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів – 9110,6 тис. грн.

Для оплати за спожиті теплоенергоносії додатково спрямовано за рахунок вільного залишку коштів, що склався станом на 01.01.2018р. 121,3 тис. грн., за рахунок перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів – 227,6 тис. грн.

Станом на 01.01.2019 р. кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам бюджетних установ та оплаті за спожиті теплоенергоносії відсутня.

Голова РДА

Голова Рогатинської районної державної адміністрації


Тел. приймальні:
(03435) 24-300; т/ф 24-780


e-mail:  zagal @rohatyn.if.gov.ua

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Портали

Курс валют

 

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини