Меню

56 | 2019-10-31

Виконання бюджету Рогатинського району за 9 місяців 2019 року

За 9 місяців 2019 року до загального та спеціального фондів бюджету району без врахування трансфертів надійшло доходів в сумі 93107,1 тис. грн., що становить 109,0 відс. до уточненого плану. Додатково до запланованих доходів надійшло 8313,1 тис. грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 13388,6 тис. грн. або 16,8 відс. Станом на 01.10.2019 року до бюджету району надійшло міжбюджетних трансфертів в сумі 205351,0 тис. грн., в т.ч.:

 • базова дотація – 14447,7 тис.грн.;
 • дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету– 14609,3 тис. грн..;
 • медична субвенція з державного бюджету – 18682,8 тис.грн.;
 • освітня субвенція з державного бюджету – 58578,7 тис.грн.;
 • субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)- 33575,6 тис.грн. ;
 • субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1331,1 тис.грн. ;
 • субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги – 48541,7 тис.грн. ;
 • субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 5811,3 тис.грн.;
 • субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 206,3 тис.грн. ;
 • субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -351,3 тис.грн. ;
 • субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції - 2196,5 тис.грн.;
 • субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету- 110,4 тис.грн. ;
 • субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу -143,3 тис.грн. ;
 • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1657,5 тис.грн.;
 • інші субвенції з місцевих бюджетів – 5107,6 тис.грн.
 • загальному фонду бюджету району забезпечено виконання уточнених планових показників на 109,0 відс. При плані надходжень 75288,45 тис. грн. надійшло 88676,33 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до місцевих бюджетів збільшились на 13387,9 тис.грн. або на 17,8 відс.

В структурі доходів бюджету району найбільшу питому вагу складає податок на доходи фізичних осіб – 51,4 відс. За 9 місяців 2019 року надходження цього податку склали 45797,4 тис. грн., або 104,7 відс. до уточненого плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 8305,2 тис. грн.

Основним джерелом доходів місцевих бюджетів є плата за землю, якої за звітний період надійшло 19671,1 тис. грн., і на 2970,1 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року.

Однак, не в повному обсязі забезпечили виконання планових показників 6 сільськіх рад: Колоколинська на суму 186,2 тис.грн. ( по орендній платі за землю); Стратинська – 93,9 тис.грн.( по єдиному податку з фізичних осіб та орендній платі за землю з юридичних осіб); Григорівська – 40,0 тис.грн. (по єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників та орендній платі за землю); Виспянська - 57,9 тис.грн. (по орендній платі за землю з юридичних осіб); Княгиницька – 9,3 тис.грн. (по орендній платі за землю з юридичних осіб) ; Чесниківська –5,3 тис.грн. (по єдиному податку з сільськогосподарських товаровиробників та орендній платі за землю).

До спеціального фонду бюджету району за звітний період 2019 року надійшло податків і зборів в сумі 4430,8 тис. грн., в т.ч. до бюджету розвитку надійшло 2381,2 тис. грн.

По районному бюджету загального фонду забезпечено виконання уточнених планових показників на 104,87 відс. При плані надходжень 44187,1 тис.грн. надійшло 46337,9 тис. грн. Додатково до запланованих доходів поступило 2150,8 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до місцевих бюджетів збільшились на 8511,2 тис.грн. або на 22,5 відс.

Видатків загального та спеціального фондів районного бюджету за 9 місяців 2019 року проведено в сумі 295 359,8 тис. грн., з яких видатків загального фонду – 279 669,1 тис. грн., спеціального – 15 690,7 тис. грн.

У загальній сумі видатків загального фонду видатки соціального спрямування становлять 84,7 відс. або 236 745,1 тис. грн., з яких на освіту припадає 39,3 відс. (109 783,9 тис. грн.), на охорону здоров’я – 9,3 відс. (26 102,1 тис. грн.), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 31,2 відс. (89 288,5 тис. грн.), культуру і мистецтво – 3,1 відс. (8 790,0 тис.грн.), фізичну культуру і спорт – 1,0 відс. (2 780,6 тис. грн.).

Основну питому вагу у загальному обсязі видатків загального фонду займають видатки на захищені статті бюджету – 258420,4 тис. грн. або 92,4 відс. із яких на оплату праці спрямовано 54,9 відс. або 153 609,8 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4,7 відс. або 13 013,0 тис. грн.

Станом на 01.10.2019 року заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетної сфери становила 9580,2 тис. грн. З них педагогічним працівникам - 7 947,8 тис. грн., в тому числі прострочена-1 119,1 тис. грн., медичним працівникам - 1 632,4 тис. грн., в тому числі прострочена – 1 632, 4 тис.грн.

Станом на 15.10.2019 року заборгованість по заробітній платі педагогічним та медичним працівникам складає 6919,6 тис.грн., з них: заборгованість по заробітній платі за вересень місяць педагогічним працівникам - 5344,5 тис.грн. (виплачено 20 відсотків місячного фонду), медичним працівникам - 1575.1 тис. грн. (виплачено за вересень 15 відсотків місячного фонду).

Працівникам, які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету виплачено заробітну плату за січень-вересень та першу половину жовтня.

Така ситуація виникла у зв’язку з тим, що доведений помісячний розподіл освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету унеможливлює вчасну виплату заробітної плати. Крім цього, відповідно до внесених змін до державного бюджету (зміни до помісячного розпису Державного бюджету на 2019 рік АО09 від 25.04.2019р.) районному бюджету наближено освітню субвенцію на квітень, травень в сумі 7700,0 тис. грн.

Таким чином, бюджетних призначень по освітній субвенції до кінця поточного року не вистачить навіть щоб закрити вересень (-270,0 тис.грн.), по медичній субвенції закриється І половина жовтня.

Обсяг незабезпеченості в коштах на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам освіти становить 23 042,5 тис. грн. (за рахунок коштів освітньої субвенції- 19 800 тис. грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 3242,5 тис. грн.).

За рахунок вільного залишку коштів, що склався станом на 01.01.2019 р. станом на 01.10.2019р. додатково на виплату заробітної плати спрямовано 1724,9 тис. грн. (сільські бюджети – 1676,7 тис.грн., міський бюджет – 48,2 тис.грн.).

Вільний залишок коштів районного бюджету в сумі 1295,9 тис. грн. спрямовано на зміцнення матеріально- технічної бази бюджетних установ району, з них на освіту- 153,3 тис. грн., охорону здоров’я- 160,0 тис.грн.,на виконання місцевих регіональних програм – 982,6 тис. грн.

Кошти, отримані від перевиконання дохідної частини станом на 01.10.2019 року розподілено в сумі 7975,7 тис. грн., з них на оплату праці працівників бюджетних установ – 2030,7 тис.грн., оплату за спожиті теплоенергоносії- 66,9 тис. грн., медикаменти – 131,9 тис.грн., продукти харчування – 100,3 тис.грн.

По районному бюджету розподілено коштів, отриманих від перевиконання в сумі 3289,0 тис.грн., з них спрямовано на заробітну плату 241,9 тис.грн. або 7,4 відс. У розрізі галузей кошти розподілено:

на освіту- 1205,8 тис.грн., зокрема, придбання модемів, наладка автоматики , обстеження печей, чистка димоходів повірка газу та лічильників, придбання коректора об’єму газу- 121,4 тис.грн., монтаж охоронної системи -90,6 тис.грн., придбання інтелектуальних радіотерміналів – 125,2 тис.грн. та ін.;

охорону здоров’я-743,1тис.грн., зокрема, на проведення капітального ремонту операційного та травматологічного відділень- 200,0 тис.грн., для проведення поточного ремонту системи опалення в амбулаторії с. Данильче- 192,0 тис.грн., медикаменти- 81,0 тис.грн., поточний ремонт стоматологічного кабінету – 146,9 тис.грн., поточний ремонт боксовочної палати – 30,1 тис.грн.;

на культуру – 73,0 тис.грн.: кап. ремонт фасаду та сходової клітки клубу с. Кліщівна – 50,0 тис.грн., придбання музичної апаратури- 23,0 тис. грн.

на соціальний захист – 135,0 тис.грн.

на виконання місцевих регіональних програм – 1132,1 тис.грн.

В районі постійно ведеться робота з головними розпорядниками коштів щодо посилення фінансово – бюджетної дисципліни, економного й раціонального використання коштів та здійснення видатків місцевих бюджетів у межах наявного фінансового ресурсу у 2019 році. З цією метою підготовлено розпорядження райдержадміністрації «Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів району, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів і посилення фінансово – бюджетної дисципліни на 2019 рік» від 06.03.2019р. №55.

Станом на 01.10.2019р. бюджетними установами району зекономлено видатків на своє утримання в сумі 4148,3 тис. грн.( в т.ч освіта – 570,9 тис.грн., охорона здоров’я – 2424,6 тис.грн., культура – 1152,8тис. грн.).

В районному бюджеті враховано іншу субвенцію, передану з місцевих бюджетів на харчування учнів ЗОШ на загальну суму 407,8 тис.грн. та на придбання медикаментів для населення району - 1 521,5 тис. грн.

Голова РДА

Голова Рогатинської районної державної адміністрації


Тел. приймальні:
(03435) 24-300; т/ф 24-780


e-mail:  zagal @rohatyn.if.gov.ua

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Портали

Курс валют

 

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини