Меню

83 | 2019-04-15

Виконання бюджету Рогатинського району за І квартал 2019 року

За І квартал 2019 року забезпечено виконання планових показників бюджету району по загальному та спеціальному фондах на 111,9 відс. до уточнених показників. Додатково до запланованих доходів надійшло 2871,5 тис.грн.. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до місцевих бюджетів збільшились на 2147,0 тис.грн. або на 8,6 відс.. Станом на 01.04.2019 року до бюджету району надійшло міжбюджетних трансфертів в сумі 82887,8 тис.грн.

По загальному фонду забезпечено виконання планових показників на 111,0 відс.. При плані надходжень 23340,7 тис.грн. надійшло 25907,1 тис. грн. Додаткові надходження склали 2566,4 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до місцевих бюджетів збільшились на 2695,8 тис.грн. або на 11,6 відс.

В структурі доходів бюджету району найбільшу питому вагу складає податок на доходи фізичних осіб – 50,8 відс.. За І квартал 2019 року надходження цього податку склали 13168,8 тис.грн., або 99,4 відс. до затвердженого плану . В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 2373,5 тис.грн., або 22,0 відс.

Суттєвим джерелом доходів місцевих бюджетів району є плата за землю, якої за звідній період надійшло 6225,8 тис.грн., або 147,0 відс. до уточнених планових показників і на 997,8 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року.

До спеціального фонду бюджету району за звітний період 2019 року надійшло податків і зборів в сумі 1193,9 тис.грн., в т.ч. до бюджету розвитку - 545,3 тис.грн.

Однак, не в повному обсязі забезпечили виконання планових показників бюджету Рогатинська міська рада на суму -1242,7 тис.грн., Колоколинська сільська рада – 39,7 тис.грн., Помонятівська – 6,9 тис.грн., Дичківська - 5,8 тис.грн., Григорівська – 3,2 тис.грн.

За І квартал 2019 року виконання планових показників по доходах районного бюджету забезпечено на 100,9 відс.. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження районного бюджету зросли на 22,4 відс.

Видатків загального та спеціального фондів районного бюджету за І квартал 2019 року проведено в сумі 77681,7 тис. грн., з яких видатків загального фонду – 76239,3 тис. грн., спеціального – 1442,4 тис. грн.

У загальній сумі видатків загального фонду видатки соціального спрямування становлять 90,1 відс. або 70032,2 тис.грн., з яких на освіту припадає 27,1 відс. (21020,3 тис.грн.), на охорону здоров’я –7,4 відс. (5738,8 тис.грн.), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 52,6 відс. (40864,8 тис.грн.), культуру і мистецтво – 2,3 відс. (1853,4 тис.грн.), фізичну культуру і спорт – 0,7 відс.(554,9 тис.грн.).

Основну питому вагу у загальному обсязі видатків загального фонду займають видатки на захищені статті бюджету – 70902,5 тис. грн. або 93 відс., із яких на оплату праці спрямовано 42,0 відс. або 32011,5 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 8,8 відс. або 6689,3 тис.грн.

Станом на 1 квітня 2019 року (за оперативними даними) кредиторська заборгованість з оплати праці працівникам бюджетних установ, які фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів становила 7375,4 тис. грн., прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Станом на 15 квітня 2019 року кредиторська заборгованість з оплати праці педагогічним працівникам (які фінансуються за рахунок коштів освітньої субвенції) становить 449,2 тис.грн.

Для забезпечення у 2019 році збалансованих показників місцевих бюджетів, своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ районною державною адміністрацією прийнято розпорядження від 06 березня 2019 року № 55 «Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів району, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни на 2019 рік».

Реалізація розроблених заходів щодо економії видатків бюджетних установ протягом І кварталу дала можливість зекономити 953,6 тис. грн., в тому числі по заробітній платі – 953,6 тис. грн.

Впродовж І кварталу 2019 року із обсягу вільного залишку коштів загального фонду, який склався станом на 01.01.2019 року за рішеннями відповідних рад розподілено 4946,3 тис. грн., з яких на заробітну плату спрямовано 785,0 тис. грн. або 15,9 відс., на оплату енергоносіїв та інші захищені видатки – 368,2 тис. грн. або 7,4 відс., капітальні та інші непершочергові видатки – 3793,1 тис. грн. (в т. ч. 1000,0 тис. грн. – субвенція з державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості).

Голова РДА

Голова Рогатинської районної державної адміністрації


Тел. приймальні:
(03435) 24-300; т/ф 24-780


e-mail:  zagal @rohatyn.if.gov.ua

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Портали

Курс валют

 

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини