Меню

211 | 2017-10-10

Жовтень (09.10.2017 р. №314)

Результат пошуку зображень за запитом "тризуб україни фото"

УКРАЇНА

РОГАТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 09.10.2017 року м. Рогатин № 314

Про заходи щодо підготовки

проектів місцевих бюджетів

району на 2018 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 року №411-р, розпорядження обласної державної адміністрації від 28 серпня 2017 р. № 503 «Про заходи щодо підготовки проектів місцевих бюджетів області на 2018 рік», з метою формування збалансованих показників проектів місцевих бюджетів району на 2018 рік та своєчасного внесення їх на затвердження місцевими радами:

1. Утворити робочу групу з формування проекту районного бюджету на
2018 рік та затвердити її склад, що додається.

2. Затвердити план заходів з підготовки проекту районного бюджету на 2018 рік, що додається.

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Г.Томашівська) відповідно до частини 3 статті 75 Бюджетного кодексу України розробити та довести до головних розпорядників коштів районного бюджету інструкцій з підготовки бюджетних запитів за програмно – цільовим методом згідно з типовими формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.09.2016 року №861, та з урахуванням особливостей складання проекту районного бюджету на 2018 рік.

4.Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

- провести інвентаризацію видатків, виходячи з необхідності забезпечення фінансовими ресурсами тільки тих видатків, що забезпечують здійснення основних функцій і завдань відповідних головних розпорядників коштів;

- організувати роботу з розроблення програм оптимізації видатків та розпорядників їх коштів, у тому числі шляхом зменшення не першочергових видатків, виконання яких з місцевих бюджетів не мають чіткої законодавчої і нормативної регламентації за результатами згідно з проведеною інвентаризацією видатків;

- забезпечити першочергове фінансування тих видатків, метою яких є основні функції і завдання відповідних головних розпорядників коштів; подати пропозиції щодо передачі повноважень з їх виконання іншим головним розпорядникам коштів або зупинити їх виконання у 2018 році у разі прийняття рішення про недоцільність забезпечення фінансування окремих видів видатків

- обґрунтувати доцільність продовження терміну виконання районних програм та провести оцінку їх ефективності за конкретними індикаторами результативності;

- не передбачати кошти на фінансування видатків бюджету, повноваження з виконання яких не визначені Бюджетним кодексом України, нормативно- правовими актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України;

- здійснити оптимізацію витрат шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань головних розпорядників коштів районного бюджету;

- забезпечити неухильне дотримання вимог частини першої статті 51 та частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України;

- врахувати встановлені законодавчими та нормативними документами умови оплати праці працівників галузей бюджетної сфери;

- вжити дієвих заходів щодо трансформування мережі бюджетних установ в установи нового типу, спроможні надавати якісні послуги на рівні європейських стандартів, що відповідає Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами.

5. Рекомендувати міському, селищному, сільським головам:

- відповідно до статей 93, 101 та 104 Бюджетного Кодексу України вирішити питання укладання угод та ініціювати прийняття органами місцевого самоврядування рішень стосовно передачі міжбюджетних трансфертів між відповідними бюджетами;

- затвердити плани заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2018 році.

6. Усім учасникам бюджетного процесу з метою збалансування показників місцевих бюджетів на 2018 рік забезпечити :

- неухильне дотримання положень Бюджетного кодексу України при формуванні проектів місцевих бюджетів;

- формування дохідної частини місцевих бюджетів із урахуванням норм чинного Бюджетного та Податкового кодексу України, реальної бази оподаткування та максимального використання усіх наявних на місцевому рівні потенційних джерел наповнення відповідних бюджетів;

- затвердження плану заходів на 2018 рік щодо збалансування місцевих бюджетів з урахуванням вимог Закону України від 24.12.2015 року № 911- VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (зі змінами), постанов Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 року №6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (зі змінами), від 23.01.2015року №11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (зі змінами ), від 10.11.2016р. №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами) ;

- проведення оптимізації витрат головних розпорядників коштів місцевих бюджетів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують основних функцій і завдань відповідних головних розпорядників коштів;

- здійснення бюджетними установами заходів, спрямованих на максимальну економію та раціональне споживання теплоенергоносіїв;

- впорядкування чисельності працівників бюджетних установ, відповідно до статті 51 Бюджетного кодексу України та вжиття дієвих заходів щодо трансформування мережі бюджетних установ в установи нового типу, спроможні надавати якісні послуги на рівні європейських стандартів;

- врахування норм визначених постановами Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 року № 88, від 25.03.2014 року №89, від 25.03. 2014 року №95 щодо встановлення надбавок працівникам бюджетної сфери;

- обґрунтувати доцільність продовження терміну виконання районних програм та провести оцінку їх ефективності за конкретними індикаторами результативності;

- планування видатків на реалізацію програм, затверджених місцевими радами, які матимуть максимальний ефект при мінімальних затратах;

- планування капітальних видатків, виходячи із пріоритетності і обгрунтованості потреб та спрямування таких коштів на реалізацію інвестиційних проектів та програм, які дадуть найбільший економічний ефект ;

- надання на вимогу фінансовому упралінню райдержадміністрації у визначені ним терміни, детальної інформації з відповідним обґрунтуванням і пропозиціями;

- затвердження місцевих бюджетів на 2018 рік до 25 грудня 2017 року (включно).

7.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Г.Томашівська) провести обговорення проекту районного бюджету з громадськістю та забезпечити висвітлення попередніх обсягів доходів і видатків бюджету на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

8.Керівникам територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, на які згідно з чинним законодавством покладено контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджетів усіх рівнів, забезпечити подання до 20 жовтня 2017 року фінансовому управлінню райдержадміністрації, виконкомам міської, селищної та сільських рад розрахунків прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів на 2018 рік.

9. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця - фінансове управління райдержадміністрації (Г.Томашівська).

10. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної

державної адміністрації                                                                                              Петро Білінський


Затверджено

розпорядженням райдержадміністрації

від 09.10.2017р. №_314

СКЛАД

робочої групи з розгляду проекту та формування

районного бюджету на 2018 рік

Голова районної державної адміністрації - керівник робочої групи

Начальник фінансового управління райдержадміністрації - заступник керівника робочої групи

Начальник відділу доходів і фінансів галузей виробничої сфери та розрахунків за енергоносії фінансового управління райдержадміністрації - секретар робочої групи

Члени робочої групи:

Голова районної ради (за згодою)

Голова постійної комісії районної ради з питань бюджету та фінансів, заступник керівника робочої групи (за згодою)

Начальник відділу освіти райдержадміністрації

Начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Головний лікар центральної районної лікарні (за згодою)

Начальник відділу культури райдержадміністрації

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

Міський, селищний, сільські голови (за згодою)


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від 09.10. 2017 року №314

П Л А Н

заходів з підготовки проекту районного бюджету на 2018 рік скачати тут

 

 

Голова РДА

Голова Рогатинської районної державної адміністрації


Тел. приймальні:
(03435) 24-300; т/ф 24-780


e-mail:  zagal @rohatyn.if.gov.ua

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Портали

Курс валют

 

Місцеві інформаційні веб-

Гарячі новини